Årstidsbunden depression – psykologen ger tips och svar!

Årstidsbunden depression är en form av depression som uppträder med ett återkommande mönster och uppstår vid ungefär samma period varje år. I den här artikeln ger vår psykolog Lovisa tips på hur du kan hantera din relationsångest samt varför vi får ångest i relationer.

Psykolog Lovisa Landén

Författare

Leg. Psykolog Lovisa Landén

Lovisa Landén är leg. Psykolog med examen från Göteborgs Universitet med inriktning mot KBT. Hon arbetar med bl.a. depression, ångestbesvär såsom OCD/tvång, fobier, lindrigare ätstörning, paniksyndrom, GAD, hälsoångest, social fobi. 

Vad är årstidsbunden depression

Årstidsbunden depression är till symtomen mycket likt andra former av depression. Det som särskiljer den årstidsbundna varianten, är att det finns ett mönster av att symtomen brukar komma vid ungefär samma tid varje år kopplat till en viss årstid. Symtomen brukar även klinga av vid ungefär samma period varje år. Det vanligaste är att årstidsbunden depression uppstår på hösten eller vintern och klingar av framåt våren, men det finns också personer som får symtom som börjar på våren eller sommaren varje år och där det klingar av på hösten.

Test för årstidsbunden depression

Om du flera år i rad upplevt nedstämdhet och andra depressionssymtom som uppstått vid samma årstid varje år, kan man misstänka att det kan röra sig om årstidsbunden depression. För att avgöra om det är depression man upplever kan man göra ett självskattningstest för depression, eller söka hjälp hos en vårdgivare för att få en bedömning.

Gör vårt självskattningstest för depression här:

Vid årstidsbunden depression brukar symtomen hålla i sig åtminstone flera veckor och ofta flera månader, till att den aktuella årstiden är över. Ifall du återkommande känner dig nedstämd men bara på ett visst datum eller en viss dag, kan det kanske snarare vara kopplat till något jobbigt eller sorgligt som hänt tidigare på samma dag och att minnen väcks i samband med att dagen återkommer. Då kallar man inte nedstämdheten för årstidsbunden depression.

Lär dig mer om våra psykologer

Våra psykologer är empatiska och erfarna när det gäller depressionsrelaterade problem. Läs mer om våra behandlare.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vanliga symtom vid årstidsbunden depression

Symtomen vid årstidsbunden depression är de samma som vid annan depression, du kan läsa mer om dem här (depressionssymtom). Vissa symtom är dock extra vanliga och typiska för årstidsbunden depression, och är särskilt knutna till vilken årstid depressionen brukar uppstå.

Symtom vid höst och vinterdepression

Vid sidan av andra vanliga depressionssymtom, så är dessa symtom vanliga vid en höst- eller vinterdepression:

  • Att sova för mycket
  • Att få ökad aptit och sug särskilt efter kolhydratrik kost
  • Viktuppgång
  • Trötthetskänsla och energilöshet under dagen

Symtom vid vår och sommardepression

Utöver andra vanliga depressionssymtom, så är dessa symtom extra vanliga vid en vår- eller sommardepression:

  • Ångest och oro
  • Irritabilitet
  • Låg aptit
  • Viktnedgång
  • Att sova för lite

Vad beror årstidsbunden depression på?

Orsakerna till att en del drabbas är inte helt klarlagda. Till viss del verkar det finnas en ärftlig faktor, det är vanligare att drabbas om man har familjemedlemmar som också har årstidsbunden depression.

Det är flera orsaksteorier som är knutna till att dagar och nätter är olika långa under olika årstider, vilket stöds av att årstidsbunden depression verkar vara vanligare i länder långt från ekvatorn där skillnaderna är mer extrema mellan sommar- och vinterhalvåret.

Vår interna dygnsrytm kan störas av att det är olika mycket dagsljus på sommar- och vinterhalvåret. Minskning av dagsljus på vinterhalvåret leder också till minskade nivåer av hormonet melatonin samt signalsubstansen serotonin. Melatonin är ett hormon som påverkar vår sömn, och serotonin påverkar bland annat vårt humör. Även D-vitamin, som kroppen bland annat framställer när vi vistas i solljus, kan påverka humöret. Därför är D-vitaminbrist, som är vanligt på vintern i Norden, också en möjlig orsaksförklaring.

Tips för att hantera årstidsbunden depression

Det finns inget sätt att direkt hindra att en depression uppkommer om man lider av årstidsbunden depression. Om vi vet att symtomen brukar komma vid en viss tid och är uppmärksamma när de första symtomen smyger sig på, kan vi emellertid ta till åtgärder för att vända måendet till det bättre tidigt, och förhindra den negativa spiral av försämring som annars är vanlig vid depression.

Det du kan göra själv för att hantera symtomen är till stor del detsamma som vid andra former av depression. Läs våra generella tips för lindring av depression här.

Saker du kan göra som är specifikt för höst- och vinterdepression är att spendera så mycket tid som möjligt ute när det är ljust ute, gärna i kombination med motion, exempelvis ta en lunchpromenad. Du kan också försöka tänka på att äta en mångsidig och balanserad kost under vinterhalvåret. Det kan även vara värt att undersöka eventuell D-vitaminbrist om du känner dig nedstämd på vinterhalvåret, och i så fall ta vitamintillskott utifrån vårdens rekommendationer.

Vanliga behandlingar

Vanliga behandlingar vid årstidsbunden depression är antidepressiv medicinering och/eller samtalsterapi med exempelvis behandlingsmetoden KBT fokuserad på beteendeaktivering eller behandlingsmetoden IPT. Ljusterapi används också ibland som behandlingsmetod, men har inte tydligt kunnat bevisas vara verksamt i forskning.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du upplever symtom på depression som håller i sig i mer än några dagar, och du inte själv lyckas vända måendet till det bättre eller vill ha stöd på vägen dit. Berätta gärna för din vårdgivare, om du misstänker att depressionen följer ett årstidsbundet mönster. Du kan också söka hjälp om du har eller misstänker att du har årstidsbunden depression, och vill ha hjälp att förebygga eller mildra depressionen innan den period du vanligtvis blir nedstämd på har börjat.

Bipolaritet och årstidsbunden depression

Personer med bipolär sjukdom kan också drabbas av ett årstidsbundet mönster när ens depressiva och maniska eller hypomana episoder börjar och slutar. Exempelvis kan en depressiv period starta på hösten för att vända till en period av mani eller hypomani på våren.

Hur kan Svea KBT hjälpa mig?

Om du upplever problem som du inte kan hantera själv är det av största vikt att du söker professionell hjälp. Hos oss får du möjlighet att träffa erfarna och lyssnande psykologer med lång erfarenhet av att hjälpa och behandla vid depressiva tillstånd. Kontakta oss idag för ett inledande bedömningssamtal om bästa psykolog och behandlingsmetod för just dina behov.

Läs mer om depression och nedstämdhet: