Vad är vårdepression?

Vårdepression är en årstidsbunden, ibland återkommande, depression som infaller på våren och är vanligare i nordliga och sydliga länder, relativt ekvatorn, och tros bero på de skiftande mängderna solljus och mörker som tiden mellan vinter och vår innebär. En liknande typ av depression är höstdepression som istället infaller på hösten.

Vårdepression är relativt ovanligt hos unga barn men kan förekomma. Det är desto vanligare att besvär visar sig i ung vuxenålder. Anledningen till varför vissa drabbas och andra inte beror dels på ärftliga faktorer men också på hur man lever. Sömn, kost och motion har alla en inverkan på risken att utveckla vårdepression.

Test för vårdepression

Om du misstänker att du lider av besvär som går att koppla till vårdepression så finns det ett test som du kan göra för att få snabb återkoppling om huruvida dina besvär kan kopplas till vårdepression.
Här kan du göra vårt test för depression.

Våra psykologer ger dig stöd

Vi erbjuder terapi och stödsamtal. Läs mer om våra psykologer här.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Symtom på vårdepression

Vid vårdeppresion så kan man uppleva en rad olika besvär, några vanligare än andra. De flesta besvären liknar de vid en vanlig depression, med undantaget att de infaller specifikt vid våren.

 • Nedstämdhet och känsla av hopplöshet
  Det är inte ovanligt att man upplever känslor av nedstämdhet och känslor av hopplöshet. Saker och ting kan kännas gråare än vanligt och man kan ha svårt att se möjligheterna till en ljusning.
 • Minskad energi och motivation
  En tydlig brist på energi och svårigheter med att få upp och behålla motivationen är ett vanligt besvär som man kan uppleva vid vårdepression.
 • Svårighet att fokusera eller koncentrera sig
  Du kan uppleva besvär med bristande koncentrationsförmåga och det kan vara svårt att koncentrera dig på en sak under längre perioder.
 • Social tillbakadragenhet eller minskat intresse för vanliga aktiviteter
  Det är inte ovanligt att man drar sig tillbaka socialt eller upplever ett minskat intresse för aktiviteter som man innan fann glädjefyllda och energigivande.
 • Ångest eller irritabilitet
  Tydliga känslor av ångest och irritabilitet kan förekomma när man lider av vårdepression.
 • Sömnproblem, inklusive sömnlöshet eller ökad sömnighet
  Du kan uppleva svårigheter med sömnen, både att komma till ro och somna på kvällen men också att du sover för mycket.
 • Ökad aptit, vilket kan leda till viktökning
  En ökad aptit, med efterföljande viktökning, är heller inte ovanligt. Man kan ofta uppleva ett tydligt sockersug vilket leder till att man äter mer godis och sötsaker.

Vad orsakar vårdepression?

Vad som orsakar vårdepression är inte helt känt, men det finns flera teorier. En teori är att de skiftande mängderna solljus och mörker påverkar mängden melatonin i kroppen, som i sin tur stör den biologiska klockan och påverkar humör och sömnmönster. Vårdepression kan också kopplas till brist på motion och tendensen till social isolering under vintern.

Hur länge pågår det?

Vårdepressionens varaktighet varierar och kan skifta från person till person. För vissa går besvären över av sig själv i takt med att våren fortskrider och dagarna blir längre och ljusare. För andra kan besvären bli ihållande och fortsätta under lång tid. I vissa fall kan en rad symtom försvinna av sig själv och andra blir kvar eller försämras även under våren.

Vad är skillnaden på vårdepression och vårtrötthet?

Vårtrötthet är inte en medicinsk diagnos i sig utan beskriver snarare ett ganska vanligt tillstånd som kan infinna sig när vintern går till vår. Vårtröttheten karaktäriseras av en tydlig känsla av trötthet och låg energi och motivation. Vårtröttheten går vanligtvis över av sig själv och är allt som oftast en fullt naturlig reaktion på skiftande ljusförhållanden, på skillnader i väder och temperatur och på beteenden som är mer eller mindre kopplade till vinter och vår. Vårtrötthet är ofta betydligt lindrigare än vårdepression och där vårdepression kan kräva professionell stöd, går vårtrötthet ofta över av sig själv.

Behandling

Behandling i form av psykoterapi och medicinering har visat sig vara effektiva mot vårdepression. En kombination av terapi och medicinering verkar vara den mest verksamma behandlingsmetoden men det kan variera från person till person vad som är mest lämpligt. Terapeutiska inslag riktar allt som oftast in sig på att komma igång med olika beteenden och aktiviteter som kan lindra symtomen, så kallad beteendeaktivering. Om det blir aktuellt kan medicin i form av antidepressiva skrivas ut för att förstärka symtomlindringen.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig med vårdepression?

Vi på Svea KBT kan stödja dig om du känner igen dig i symtomen för vårdepression. Hos oss arbetar psykologer med stor erfarenhet av att hjälpa personer i liknande situationer som den du befinner dig i. Kontakta oss idag för en första konsultation angående bästa behandlingsmetod och lämplig psykolog för dina behov och omständigheter.

Kontakta oss