Recidiverande depression

När depressioner återkommer flera gånger kallas den för recidiverande depression. Det innebär att symtomfria perioder varvas med återkommande depressioner.

Författare: Ebba Oscarsson.
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Var orsakar recidiverande depression?

De bakomliggande faktorerna till recidiverande depression skiljer sig åt från fall till fall. Det kan vara en mycket svår händelse i livet, en sjukdom eller en stor livsförändring som utlöser depressionen och som gör att man återinsjuknar. Det behöver inte nödvändigtvis vara en enstaka händelse eller en tydlig orsak till depressionen. Men depressioner som inte behandlas ökar risken för recidiverande depression. Dessutom kan risken även öka om man drabbas av en depression tidigt i livet. Om depressionerna återkommer många gånger kan det också ta längre tid att bli frisk. Här är några exempel på vanliga faktorer.

 • Långvarig stress
 • Trauma
 • Ärftlighet
 • Sorg
 • Livsförändringar
 • Missbruk av alkohol eller droger
 • Kronisk sjukdom
 • Kronisk smärta
 • Ensamhet
 • Andra mentala problem

Gör ett snabbt test för depression:

Få rekommendation om psykolog

Vi ger dig gärna rekommendation om bästa psykolog för dina behov. Kontakta oss idag så återkommer vi inom 24 timmar.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Diagnoskriterier för recidiverande depression

De kriterier som finns för att det kan kallas för recidiverande depression är att man upplevt minst två episoder av depression. Mellan dessa episoder ska det även ha förekommit en period på minst två månader där man inte upplevt symptomen på depression. Det ska inte heller ha förekommit någon episod av mani. Mani innebär en period där man är överaktiv och överdrivet energisk. Då bör man i stället överväga bipolär sjukdom.

Sjukskrivning

Depression påverkar din arbetsförmåga. Man kan ha olika grad av recidiverande depression; lindrig, medelsvår och svår. Dessa är uppdelade beroende på vilken grad symptomen påverkar individens förmåga att fungera i vardagen. Ju oftare depressionerna inträffar, desto djupare brukar man insjukna. Här är en vägledning till hur sjukskrivning brukar bedömas. Kom ihåg att det är en läkare som gör bedömningen kring arbetsförmåga.

 • Om man har en lindrig recidiverande depression kan man sjukskrivas upp till sex månader.
 • Vid medelsvår-och svår recidiverande depression kan arbetsförmågan vara mycket nedsatt. Då kan man behöva sjukskriva sig på heltid, alternativt jobba halvtid i upp till ett år.
 • Vid svår recidiverande depression är det inte säkert att arbetsförmågan fullt kan återställas.

Prata med din arbetsgivare om du lider av en depression. Diskutera möjligheter vad gäller arbetsuppgifter och arbetstider och se ifall ni kan komma överens om något som kan underlätta för dig.

Funktionsnedsättning

Om depressionen är så pass djup kan det resultera i problem med att ta hand om sig själv. Funktionsnedsättningen innebär att man känner sig orkeslös, trött och att man inte fungerar som vanligt. Dessutom är det vanligt att känna sig ledsen och gråtmild. Många blir även lättirriterade och upplever att humöret pendlar snabbt. Man får kognitiva nedsättningar i koncentration, minne, uppmärksamhet, beslutfattande och problemlösning.

Vidare kan det innebära att man får svårigheter att klara av arbetet, skolan och vardagslivet i sin helhet. Att vara djupt deprimerad och nedstämd utgör ett hinder för att leva i nuet. För många blir det väldigt jobbigt då även sömnen och aptiten ändras. När livsglädjen försvinner påverkar det hela livet. Ju längre man upplever depression, desto mer påverkar det ens fungerande.

Behandling vid recidiverande depression

KBT – Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad metod som visat sig vara effektiv vid recidiverande depression. Framför allt läggs fokus på de faktorer som upprätthåller depressionen. Med hjälp av psykologen får man hjälp att identifiera de återkommande mönster av tankar, känslor och beteenden som påverkar en själv negativt. Vid KBT jobbar psykologen och klienten med verktyg som man kan ha till användning av i sin vardag för att hantera depressionen bättre. Mer information om KBT-behandling.

Medicinering – Beroende på grad av depression kan det vara effektivt att kombinera samtalsterapi med medicinering. Vid behandling av svårare depressioner brukar det vara vanligt med antidepressiva läkemedel. Så kallade SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) ökar nivåerna av serotonin i hjärnan. Exempel på dessa är Escitalopram och Citalopram. Även så kan SNRI-preparat eller TCA-preparat fungera mot depression. Båda dessa ökar nivåerna av serotonin och noradrenalin i hjärnan. Dessa brukar man få prova om SSRI-läkemedel inte har gett önskad effekt.

Läs mer information om depression.
Läs mer information om dystymi.
Läs mer information om förlossningsdepression.
Läs mer information om nedstämdhet.
Läs mer om klinisk depression
Läs mer om vårdepression
Läs mer om årstidsbunden depression

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Vi på Svea KBT är legitimerade psykologer med lång erfarenhet av att hjälpa människor med problem såsom depression och psykisk ohälsa. Du är välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation där vi kan rekommendera den lämpligaste psykologen och behandlingsmetoden för just dig. Vi anpassar behandlingen utifrån dina behov. Med hjälp av en legitimerad psykolog kan du få stöd och hjälp att hitta nya förhållningssätt till dina tankar och känslor. När man lider av en recidiverande depression så kan det första steget just vara att söka hjälp hos en psykolog.

Om du mår akut dåligt

Här kan du hitta kontaktnummer och chatt till flera olika organisationer och institutioner som kan hjälpa dig akut

1177

Jourhavande medmänniska

Jourhavande präst

Mind chat