Vanliga sömnproblem hos barn i olika åldrar

I den här artikeln går psykologen Julia igenom vanliga sömnproblem hos barn i olika åldrar.

Psykolog Julia Stenbrinck

Författare

Psykolog Julia Stenbrink

Julia Stenbrink är psykolog med utbildning från Karolinska Institutet. Hon har tidigare arbetat inom psykiatrin och primärvården med psykisk ohälsa. Hon har god erfarenhet av att behandla både barn, ungdomar och vuxna samt föräldrastöd.

Det finns många olika typer av sömnproblem hos barn. Vilken typ av problem man har kring sömn beror lite på barnets ålder. Vissa sömnproblem är vanligare i vissa åldersgrupper än andra.

En del av sömnstörningar bidrar inte till något större lidande i vardagen och påverkar inte heller funktionen till speciellt hög grad, medan vissa sömnproblem kan skapa större svårigheter och vara jobbiga att hantera.

Läs mer om våra psykologer som arbetar med barn och ungdomar

Våra psykologer är empatiska och erfarna när det gäller barn och ungdomars problem. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa din familj.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Sömnproblem för barn 0-2 år

Vaknar på natten

Det är helt normalt att små barn vaknar på natten. Under barnets tre första månader i livet är det till och med nödvändigt för barnet att vakna under natten. Detta beror på att barnet måste äta små mängder regelbundet under dygnet.

De flesta barn lär sig att somna om på egen hand i två-tre års åldern, men upp till 20 procent fortsätter att ha problem med att somna om själva efter att de har vaknat på natten.

Nattskräck

Nattskräck är vanligast i de första levnadsåren och karakteriseras av att barnet okontaktbart skriker skräckslaget på natten och har glömt episoden vid uppvaknandet. Läs mer om nattskräck hos barn.

Sömnproblem för barn 3-5 år

Sängvätning

Sängvätning betyder att man kissar på sig medan man sover. Detta kan ske om ditt barn har svårt att vakna och känna av när urinblåsan är full eller om ditt barn har en ovanligt hög urinproduktion under natten.   

Svårt att sova i egen säng

Barn i tre till femårsåldern kan ha svårigheter att sova i sin egen säng. För familjer som samsover är detta inget problem. Att samsova innebär att alla eller flera i familjen sover tillsammans i samma säng. Vissa familjer föredrar dock att alla barn ska ha sin egen säng att sova i. Barnet kan då få svårt att sova om hen tycker det känns otryggt eller otäckt att sova själv.

Tandgnissling

Vissa barn pressar ihop käkarna och gnider tänderna mot varandra när de sover så att det uppstår gnisslande ljud. Tandgnissling sker oftare när barnet är utsatt för stress, passiv rökning eller har svårigheter med snarkningar.

Sömngång

Sömngång innebär att ditt barn under den djupsömn är uppe och går omkring. Under sömngång är ditt barn inte medveten om att hen går runt och kan därför te sig ganska klumpig och förvirrad. Ungefär sju procent av barn kommer någon gång gå under sömnen.

Sömngång kan vara farligt då barnet kan råka gå in i saker eller skada sig på andra sätt till följd av att inte ha någon medvetenhet om hur hen rör sig i sin omgivning.

Sömnprat

Sömnprat kallas det när man pratar eller mumlar i sömnen. Var tionde barn pratar i sömnen varje natt, medan vart annat barn kommer att prata i sömnen någon gång. Sömnprat är delvis ärftligt men sker ofta i samband med stress, feber eller sömnbrist. Sömnprat är ofarligt, men kan upplevas som pinsamt av vissa barn.

Sömnrelaterad andningsstörning

Ibland kan ditt barns övre luftvägar bli blockerade, så att ditt barn upplever ett kortare andningsuppehåll. Ofta är det halsmandlarna som är det som blockerar luftvägarna. En blockering kan också leda till att ditt barn börjar snarka. Sömnrelaterad andningsstörning är vanligast hos pojkar och drabbar mellan 1-4 procent av alla barn. Denna störning kan leda till mycket försämrad sömnkvalitet.

Sömnproblem för barn i åldrarna 6-12 år

Rädsla för att inte kunna somna

Det är vanligt att barn ligger vakna på nätterna på grund av att de blir uppstressade av rädslan att inte kunna sova. De kan bland annat bli oroliga för att inte ha tillräckligt mycket energi för att kunna leka eller gå i skolan nästa dag.

Rädsla för mörkret

Många barn är rädda för mörkret och kan föreställa sig att det finns monster eller inbrottstjuvar. Detta kan bland annat göra att de inte vill sova själva eller vara ensamma under natten.

Rädsla för att sova kvar i egen säng

För vissa barn är det svårt att sova kvar i egen säng då de på impuls går direkt in till föräldrarnas säng om de vaknar under natten. Detta kan ske utan att ditt barn uppfattar att hen har tagit ett medvetet beslut om att sova i din säng. Dessa barn kan oftast ledas tillbaka till sin egen säng utan större problem.

Rädd att sova borta

Vissa barn vill gärna kunna åka i väg och sova över hos en kompis eller vara med på ett läger med övernattning, men känner sig begränsade av sin rädsla för att sova borta. Detta kan leda till att ditt barn undviker helt att vara med på aktiviteter som hen egentligen skulle vilja vara eller att hen spenderar hela tiden borta med att oroa sig och upprepat kontaktar dig som förälder.

Mardrömmar

En mardröm är en dröm som upplevs som väldigt otäck, skrämmande eller obehaglig. Detta kan vara jobbigt i drömmandets stund men även i efterhand då mardrömmen kan väcka rädslor för att sova eller för saker som kan ske även i vaket tillstånd.

De flesta barn drömmer mardrömmar ibland utan att bli speciellt påverkade av detta. Barn med mycket stress eller oro drömmer generellt mardrömmar oftare. Mardrömmar kan även öka i koppling till att barnet har varit med om ett trauma. Läs mer information om mardrömmar.

Sömnproblem hos barn 13 år och tonåringar

Vänder på dygnet

Det är vanligt att tonåringar ”vänder på dygnet”, det vill säga att de börjar vara uppe mer under natten och sova mer under dagen. Detta upplevs inte alltid av tonåringen som ett problem när det exempelvis är lov eller helg. Ofta blir det dock svårare för tonåringen att senare komma i väg till skolan och att vara utvilad nog för att kunna delta.

Oro på kvällen

Många upplever en ökad nivå av oro på kvällen. Denna oro kretsar ofta kring vad som ska hända nästa dag eller vad som har hänt under dagen. Har man mycket oro på kvällen kan man få svårt att somna då oron gör en uppvarvad.

Insomni

Insomni innebär att man har svårt att sova, att man vaknar mycket eller att man vaknar för tidigt. För att det ska klassas som insomni behöver sömnsvårigheterna leda till att man fungerar sämre i sin vardag.

Insomni är vanligt hos tonåringar, var tionde till var femte tonåring upplever insomni under en period. Tillståndet är något vanligare hos personer med andra psykiska svårigheter som oro, depression, stress, missbruk eller ätstörningar. Läs mer om insomni och sömnproblem.

Svårt att somna

Vissa barn upplever att det tar väldigt lång tid att somna utan att det finns några andra svårigheter eller tydliga anledningar till att det sker. I dessa fall kan det vara bra att se över ditt barns sömnhygien.

Vaknar på natten

En del kan uppleva att de alltid vaknar runt samma tid på natten utan att förstå varför det sker. Detta är inte farligt, men kan påverka ens funktionsnivå om man har svårt att somna om eller att få en total tillräcklig sömn.

Förr i tiden var det faktiskt vanligt att dela upp sömnen i två block. Man gick till sängs tidigare, sov ett par timmar och gick sedan upp och utförde någon lugn aktivitet, för att sedan somna om och sova några timmar till. Om man vill undvika att vakna upp kan man testa att gå och lägga sig något senare än man brukar.

Försenad sömnfas

Det kallas att man har en försenad sömnfas när man konsekvent somnar flera timmar senare än de flesta andra. Personer med försenad sömnfas somnar ofta mellan kl. 01 och kl.06. Detta beror på att frisättningen av mörkerhormon sker senare för dessa människor. Ungefär sju procent av alla tonåringar har så pass svårt att sova vid normala tider att det orsakar stora svårigheter att fungera bra i deras vardagliga liv och/eller ger dem stort psykiskt lidande.

Narkolepsi

Narkolepsi är en kronisk sjukdom där den drabbade har en störd nattsömn och ett stort sömnbehov vid dagtid. Personer med narkolepsi har för lite av de celler som producerar de hormon som styr vakenhet. Ofta kan sömnbehovet bli så starkt att personer med narkolepsi somnar vid lugna aktiviteter som att kolla på film eller under vissa lugna lektioner.

Sömnproblem för barn med ADHD

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar löper större risk att drabbas av någon typ av sömnbesvär. Barn med ADHD har ofta svårt att gå och lägga sig i tid, de är ofta trötta på dagen och de sover ofta färre timmar än barn utan ADHD. De har också ofta svårt att gå upp på morgonen och har generellt svårare att komma ner i varv även på dagtid. Många som medicineras för ADHD får dessutom extra svårt att sova till följd av de aktiverande effekterna av medicineringen.
Läs vår checklista med adhd symptom.

Majoriteten av barn med Autism Spektrum Tillstånd uppvisar svårigheter med att vakna mycket på natten utan att kunna somna om. Det är även vanligt med svårigheter att somna eller andra störningar i dygnsrytmen.

Hur påverkas barn av sömnsvårigheter?

Sömn är en viktig del av ditt barns återhämtning. Om man inte sover tillräckligt kan man bli trött, energilös och bli på dåligt humör. Det är också vanligt att man får sämre koncentrationsförmåga och har svårare att lära sig saker. Detta kan ge konsekvenser för ditt barns förmåga att hänga med i skolan. Det kan också öka risken att ditt barn hamnar i konflikter med dig som förälder, andra familjemedlemmar eller med folk i skolan.

Sömnsvårigheter kan påverka dessutom påverka hela familjedynamiken. Om ett barn får mer uppmärksamhet än ett annat när det är sängdags kan detta skapa avundsjuka, samtidigt som ljud och stök kan väcka redan sovande syskon.

Hur påverkas föräldrar av barns sömnproblem

Om du som förälder oftast väcks eller hålls vaken av ditt barns sömnsvårigheter så kan detta påverka även dina relationer och funktion i arbetslivet. Vissa av de sömnsvårigheter som nämnts känns kanske inte speciellt farliga för ditt barn, men de kan ha en annan negativ påverkan, nämligen på ditt samliv med en eventuell partner.

Att sova tillsammans med sitt barn för att barnet är rädd att sova själv kan kännas mysigt, men det kan också ta tid som annars kunde ha lagts på att skapa intimitet med en partner. Hur nöjd, glad och utvilad du som förälder känner dig påverkar inte bara dig utan även de andra familjemedlemmarna och din förmåga att uppfostra ditt barn som du vill.

På lång sikt kan sömnbrist även öka risken för psykiska svårigheter som bland annat depression, stressproblematik och missbruk. Det kan även öka risken att drabbas av diabetes, hjärt-och kärl-sjukdomar eller demenssjukdomar. Att sova dåligt gör även ditt barn mer mottaglig för infektioner då immunförsvaret försvagas av sömnbrist.

Om du känner att din eller ditt barns sömn påverkar dig och/eller ditt barn negativt kan det vara bra att söka hjälp. Nedan följer en rad tips på vad du kan tänka på för att skapa så bra förutsättningar för både ditt barns sömn och din egen.

När bör du söka hjälp?

Det finns inga strikta regler om när man bör söka hjälp. Om du känner att din eller ditt barns sömn påverkar dig och/eller ditt barn negativt kan det vara bra att kontakta en barnpsykolog.

Hur kan Svea KBT hjälpa ditt barn som lider av sömnproblem?

När du träffar en barnpsykolog hos oss på Svea KBT får både du och ditt barn möjlighet att få strategier för att skapa en mer hälsosam inställning kring sömn. Hur mycket du som förälder är inblandad i behandlingen bestämmer du, ditt barn och psykologen tillsammans. 

Läs mer om våra barnterapeuter i Stockholm.
Läs mer om våra barnterapeuter i Göteborg.
Läs mer om våra barnterapeuter i Uppsala.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation om bästa behandlingsmetod eller lämpligaste barnpsykologen för ditt barns behov.