Nattskräck hos barn – 10 vanliga tecken

Nattskräck eller pavor nocturnus är ett kortvarigt tillstånd under sömnen som karaktäriseras av skräckslagenhet, höga skrik och paniktillstånd där barnet inte går att kontakta.

Psykolog Julia Stenbrinck

Författare

Psykolog Julia Stenbrink

Julia Stenbrink är psykolog med utbildning från Karolinska Institutet. Hon har tidigare arbetat inom psykiatrin och primärvården med psykisk ohälsa. Hon har god erfarenhet av att behandla både barn, ungdomar och vuxna samt föräldrastöd.

Nattskräck kan se väldigt läskigt ut utifrån. Ett barn med nattskräck ser väldigt rädd och panikslagen ut, men oftast minns barnet inte någonting från episoden nästa morgon.

Ju äldre man är desto större sannolikhet att man minns något från nattskräcksepisoden. I många fall är nattskräck helt ofarligt, men eftersom en del rör sig runt i rummet utan att vara medvetna om sin omgivning finns det risk för skada.

Cirka 33 procent av barn mellan ett och två år drabbas av nattskräck. I åldrarna tre till fem är den siffran närmare 20 procent. För de flesta försvinner nattskräcken när man blir äldre. Trots detta kan även vuxna ha nattskräck, men det är mer ovanligt och drabbar endast en till två procent.

Läs mer om våra barnpsykologer som arbetar med barn och ungdomar

Våra psykologer är empatiska och erfarna när det gäller barn och ungdomars problem. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa din familj.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

10 vanliga tecken på nattskräck hos barn

  1. Barnet har ett skräckslaget ansiktsuttryck
  2. Skriker högt och panikslaget på natten
  3. Barnet går ej att kontakta
  4. Sätter sig upp i sängen eller går runt i rummet.
  5. Springer runt som att hen försöker fly från något läskigt
  6. Ditt barn kommer ihåg väldigt lite eller inget alls av drömmen när hen vaknat.
  7. Episoden kommer i början av sömncykeln och håller i sig i 30s–10 minuter.
  8. Ditt barn är svårt att trösta eller väcka
  9. Episoden sker bara en gång under natten
  10. Episoden sker under nattetid

Ditt barn behöver inte stämma in helt på alla punkter för att det ska räknas som nattskräck. Det är exempelvis möjligt, om än ovanligt, att ditt barn har mer än en episod av nattskräck under en natt eller att episoden är längre än 10 min. Det är inte heller omöjligt att en episod sker under sömn som sker på dagtid, även om de absolut flesta endast upplever nattskräck på just natten. Läs mer om vanliga sömnproblem hos barn.

Varför uppstår nattskräck?

Nattskräck uppstår vanligtvis när det sker ett ofullständigt uppvaknande under tiden barnet befinner sig i drömlös djupsömn.

Det är inte helt fastställt varför nattskräck uppkommer. Något man vet är att det är två gånger vanligare hos barn till personer som själva har upplevt nattskräck.  Forskare är inte helt överens om det finns något samband mellan nattskräck och andra psykiatriska tillstånd. Vissa menar att det inte finns något som talar för ett samband, medan andra menar att personer med nattskräck ofta har mer symptom av ångest, depression, tvång och fobier.

6 tips för att hantera ditt barns nattskräck

1. Befinn dig i närheten

När ditt barn upplever nattskräck är det bra att du som förälder är närvarande så att du kan finnas där för ditt barn om ditt barn behöver dig antingen under själva episoden eller efteråt. Håll dig på nära avstånd utan att hålla fast ditt barn.

2. Gör omgivningen så säker som möjligt

Vissa barn springer eller går runt i rummet när de upplever nattskräck. När barnet upplever nattskräck har hen ingen medvetenhet om omgivningen och riskerar därför att springa in i saker eller att göra sig illa. Att i förväg se till att ta undan saker som ditt barn kan snava på eller ta undan vassa kanter är en bra strategi för att hålla ditt barn säkert.

3. Låt ditt barn ta sova mer vid något annat tillfälle

När ditt barn lider av sömnbrist under en period finns det ökad risk för att det ska uppstå fler episoder av nattskräck. Uppmuntra gärna ditt barn att ta igen sömn vid ett annat tillfälle. Om ditt barn tycker om att sova på dagen, kan du se till att ge ditt barn fler möjligheter att göra detta eller förlänga tiden hen får sova under dagtid.

4. Gör sovmiljön så rofylld som möjligt

Saker som riskerar att väcka ditt barn för också med sig en risk att öka antalet nattskräcksepisoder. Du kan minska antalet nattskräcksepisoder genom att se till att ditt barn har ett tyst och lugnt rum att sova i. Det är bra att även se till att det inte finns några störande ljus.

5. Se till att ditt barn kissar innan hen går och lägger sig

Precis som att det kan finnas yttre störningsmoment som kan trigga i gång ett ofullständigt uppvaknande och därmed episoder av nattskräck, så kan det finnas inre störningsmoment som ökar risken för att en episod sker. Det är viktigt att ditt barn går på toa innan hen går och lägger sig då kissnödighet kan vara en utlösande faktor. Du kan även hjälpa ditt barn att gå och kissa någon gång under natten.

6. Väck ditt barn innan en nattskräcksepisod sker

Många barn med nattskräck får episoder vid ungefär samma tid på natten. Om du vet att ditt barn brukar ha en episod av nattskräck vid en viss tid kan du väcka ditt barn strax innan (ca 15-30 min) det brukar ske. Håll dig sedan nära medan ditt barn somnar om.

När bör jag söka hjälp för mitt barns nattskräck?

För de absolut flesta barn är nattskräcken inte farlig. Det sker under en period av ett eller två år med minskande frekvens. Därefter växer den oftast bort av sig självt. Om du blir osäker på om ditt barn har nattskräck eller om du tycker att nattskräcken ställer till problem är det dags att söka hjälp.

Först är det viktigt att bekräfta att det faktiskt är nattskräck det handlar om. Vissa typer av epileptiska anfall kan ha samma uttryck. Är du osäker på vad som händer med ditt barn under en episod kan du spela in en kort video och visa för psykolog eller läkare.

I ett fåtal fall medicineras barn mot sin nattskräck. Känner du att nattskräcken ställer till problem i vardagen kan du få hjälp av en psykolog med strategier för att hantera de utmaningar som uppkommit.

Läs mer om våra barnpsykologer i Stockholm.
Läs mer om våra barnpsykologer i Göteborg.
Läs mer om våra barnpsykologer i Uppsala.

Du är alltid välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation om bästa behandlingsmetod eller lämpligaste barnpsykologen för ditt barns behov.