Gymnasieelev

Ungdom

När man känner att man inte når kraven

Många ungdomar och unga vuxna kämpar med att inte känna sig tillräcklig bra och upplever krav från sig själv och andra som de inte klarar av att leva upp till. En del har även varit med om jobbiga händelser som gör att det känns omöjligt att leva vidare som om inget har hänt. Det kan bli en ond cirkel av besvikelse på sig själv och även från omgivningen. Ibland leder det till ensamhet och dåliga relationer till vänner och familj. Resultatet blir ofta negativ självbild och uppgivenhet. Symtomen hos ungdomar är ofta varierade och diffusa. Ungdomar kan ha svårt att beskriva sina problem. Ofta är det en blandning av nedstämdhet, ångest, ilska, stress, ensamhet, mobbning eller svårigheter i skolan eller hemma.

Hur går behandlingen till?

Det första blir att reda ut vad i ditt liv som påverkar dig negativt och positivt. Tillsammans lägger vi en plan för vad som är viktig att fokusera på för att må bättre. Dina föräldrar/närstående är också välkomna att vara med i behandlingen om ni önskar detta. En del ungdomar behöver hjälp att hantera plågsamma tankar och känslor. Andra med relationer. Ibland är det viktigt att hitta fram till vad du tycker om
och är bra på. Några ungdomar behöver hjälp att få föräldrar eller närstående att förstå hur de mår, och vad de har behov för. Som din psykolog är jag öppen och tydlig med vad jag tänker och hur vi kan arbeta tillsammans. Målet är att behandlingen känns trygg och lättsam och ger dig konkret hjälp som förbättrar ditt liv framöver.

 

Hur lång tid tar en behandling?

Vi kommer gemensamt fram till hur lång behandlingen bör vara. Du binder dig inte att fullfölja behandlingen och kan självklart sluta när du vill.

 

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig till oss på 08-449 49 97 eller med kontaktformuläret här på hemsidan.