Ledsen flicka i fönstret

Låg självkänsla

När självkritiken blir för stor

Vad är låg självkänsla?

Låg självkänsla och/eller självförtroende är tyvärr ett växande problem och blir mer och mer påtagligt. Självkänsla är ett begrepp som syftar till hur en person ser på sitt eget värde. Självförtroende handlar om hur man ser på sina egna kompetenser och färdigheter.

Hur uppstår låg självkänsla?

Efter en längre tid av repeterande elaka ord och tankar om sig själv kommer hjärnan att lära sig att snabbare dra negativa slutsatser om hur man är som person. Självkänsla och självförtroende kan förändras under livet, och det kan även se olika ut i olika situationer. Oftast syftar försök om att tycka bättre om sig själv till att prestera bättre, vara snyggare, roligare, smartare mm. Detta är det vanligaste problemet gällande låg självkänsla och självförtroende och kallas en ”Prestationsbaserad självkänsla”. Tyvärr får det motsatt effekt och leder ofta till mer självkritik, högre krav och perfektionism.

Hur går en behandling till?

Först kommer vi att undersöka i vilken grad du har låg självkänsla och/eller självförtroende. Vilka självkritiska tankar och beteenden är återkommande? När började detta och hur har det utvecklats under livet? I vilken situationer är självkänslan lägre? Vid sidan om detta ska vi undersöka vilka krav du ställer på dig själv i fråga om prestation och att räcka till. Kanske är de för högt ställda eller rent av orealistiska?

 

Vi kommer att arbeta med ett tillvägagångssätt som kallas ”Self compassion” för att öka självomhändertagande och medkänsla till dig själv. Du kommer att få hemuppgifter där du ska träna på att göra saker annorlunda eller tänka annorlunda kring ångestfyllda situationer, och även konkreta verktyg att utmana ditt tankesätt. Vi träffas en gång i veckan och utvärderar vad som fungerat och vad som varit svårt och lägger stegvis till nya övningar när du känner att du behärskat de gamla. Många upplever en markant skillnad vid behandlingens slut vad gäller självkänsla, perfektionism och hoppfullhet.

Hur lång tid tar en behandling?

Man kan inte säga helt säkert hur lång tid en kbt-behandling tar då detta beror på din grad av besvär, men vanligt är att en behandling för självkänsla sträcker sig mellan 5-15 sessioner.

Vill du veta mer? Hör av dig till oss på 08-449 49 97 eller boka en tid här.