Så här fungerar gruppterapi

I den här artikeln berättar psykologen Jasmine om gruppterapi. Du får veta hur det går till, varför man använder gruppterapi samt vilka typer av problem som kan behandlas.

Författare

Leg. Psykolog Jasmine Pettersson

Till skillnad från individuell terapi innebär gruppterapi att det är flera personer som träffar psykologen samtidigt. Deltagarna känner inte varandra sedan tidigare, utan sammanförs eftersom de har liknande behov. Gruppterapi utgår ofta ifrån ett särskilt fokus. Det kan vara utifrån deltagarnas gemensamma problemområde (exempelvis ångest) eller utgå ifrån en särskild metod (så som känslohantering eller compassionfokuserad terapi). Även föräldrastöd kan bedrivas i gruppformat.

Hur går gruppterapi till?

Gruppen träffas vid en fast tidpunkt under en period. Hur många deltagare, längden på träffarna och antal träffar varierar beroende på terapins upplägg. Vanligtvis rör det sig om 6-8 deltagare som träffas mellan 1,5-3 timmar en gång i veckan.

I gruppterapi blandas information och praktiska övningar med reflektionsrundor där deltagarna kan dela med sig av egna erfarenheter. Psykologens roll är att skapa trygghet, moderera och se till att alla deltagare får utrymme. Inför en gruppterapi bestäms även vilka regler som deltagarna ska förhålla sig till under kommande träffar. Sådana förhållningsregler handlar ofta om respekt och sekretess inom gruppen. 

Boka tid för gruppterapi

Vill du veta mer om gruppterapi? Kontakta oss idag för en inledande konsultation om gruppterapi är rätt behandlingsform för dig.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vad är fördelen med gruppterapi?

Fördelen med gruppterapi är att det är flera personer som delar med sig av sina svårigheter, vilket kan skapa samhörighet och minska de skamkänslor som ibland uppstår vid psykisk ohälsa. Att ta del av andras reflektioner kring liknande problematik kan gynna ens eget självutforskande och hjälpa till att sätta ord på tankar och känslor som varit svåra att förstå tidigare.

Gruppen finns som ett stöd under hela terapiarbetet och kan hjälpa till när utmaningar dyker upp. Deltagarna ger varandra support, feedback och kan tillsammans öva på praktiska moment under träffarna.  

Sett till forskning så är KBT i grupp ofta lika bra som individuell terapi. Ibland kan det till och med vara att föredra.

Vad kan behandlas med gruppterapi?

Det finns många olika problemområden som lämpar sig för gruppterapiformatet. Exempelvis:

Läs mer om vår tjejgrupp för självkänsla.
Läs mer om vår gruppterapi för stress.

Om du är intresserad av gruppterapi är du välkommen att kontakta oss för information om vilka gruppterapier som kan passa för dig.