I väntan på BUP

BUP som är barn- och ungdomspsykiatrin har krav på förstärkt vårdgaranti för barn, vilket ska garantera bedömingssamtal och utredning inom 30 dagar och 30 dagar efter det ska behandling och vård inledas.

Men det är väldigt få regioner klarar av att leva upp till detta och tyvärr är väntetiden hos BUP ofta mycket längre än så. Barn är extra sårbara vilket gör att en lång väntetid kan orsaka onödigt mycket lidande och besvär under väntetiden. Svea KBT hjälper gärna både ditt barn och er som föräldrar och familj att få stöd och behandling under tiden ni väntar på BUP.

Vad kan Svea KBT hjälpa till med?

 • Vi erbjuder tid snabbt (inom 3 dagar)
 • Vi har barnpsykologer med stor erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar
 • Personligt anpassad behandling efter just efter barnets och familjens behov
 • Ditt barn får gå så ofta, sällan och länge man vill hos oss
 • Går bra att gå parallellt med BUP-kontakten
 • Det går även bra att pausa terapin hos oss om man vill och den kan enkelt upptas igen

Personligt anpassad behandling för ditt barn

 • Barnet får komma själv eller med en eller fler vårdnadshavare
 • Barnssykologen ger ett personligt anpassat behandlingsupplägg
 • Du som förälder kan också få föräldrastöd
 • Barnsykologen kan träffa barnet och föräldrar parallellt.
 • KBT, ACT, DBT, samtalsstöd, föräldrastöd finns

Hur går ett första samtal till?

Beroende på vad barnet och ni vill så kan föräldern följa med in i rummet. Det vanligaste är att barnet och en eller flera föräldrar följer med in i rummet. Ni kommer att få berätta varför ni är där och barnpsykologen kommer att ställa bakgrundsfrågor.

Om barnet vill så får föräldern/föräldrarna gärna gå ut ur rummet efter ca 10-15 minuter så att barnet själv får möjlighet att berätta och skapa en kontakt till psykologen. I slutet av första samtalet får föräldern –
föräldrarna komma in igen där psykologen sammanfattar och ger ett förslag på behandlingsupplägg. >

Efter det får barnet gärna komma till samtalen själv om det vill, och då kommer psykologen att meddela föräldrarna vilka tider som bokats in.

Tystnadsplikt och information som ges till föräldrarna

Barnpsykologen har tystnadsplikt och kan därför inte berätta för föräldern vad som pratas om under samtalet. Dock har psykologen en skyldighet att berätta om barnet har, eller har tankar på att skada sig själv eller andra.

Barnpsykologer och föräldrastöd i Stockholm.
Barnpsykologer och föräldrastöd i Göteborg.
Barnpsykologer och föräldrastöd i Uppsala.

Du är välkommen att kontakta oss för en inledande konsultation om hur vi kan hjälpa ditt barn och din familj.