Dålig självkänsla hos barn – 7 vanliga tecken

I den här artikeln berättar psykologen Malin om dålig självkänsla hos barn. Du får 7 vanliga tecken på dålig självkänsla – varför det kan uppstå och du som förälder eller anhörig får tips på hur du bäst kan hjälpa ditt barn.

Psykolog Malin Blide

Författare

Leg. Psykolog Malin Blide

Malin Blide är leg. Psykolog sedan 2016 och arbetar på vår mottagning i Göteborg med behandling av barn och vuxna . Hon har stor erfarenhet inom KBT och ACT.

Vad är självkänsla?

Självkänsla är vår förmåga att se oss själva i ett positivt ljus, och är en viktig egenskap för de flesta av oss. En stark självkänsla kan hjälpa oss att hantera stress, motgångar och sociala kontakter på ett sunt och konstruktivt sätt. En dålig självkänsla kan leda till att vi känner oss misslyckade, ängsliga och skamfyllda. 

Vår självkänsla kan tränas upp, men utvecklas redan från barndomen. En lägre självkänsla hos barn kan därför lägga grunden till ett svårare vuxenliv. När vi ser dålig självkänsla hos våra barn är det lätt att vi känner oss otillräckliga eller maktlösa, men det är viktigt att vi tar det på allvar och ser till att barnet får den hjälp och stöd det behöver.

Vad är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende

Det kan vara svårt att se skillnad på begreppen självkänsla och självförtroende, och begreppen hänger ofta ihop.

  • Självkänsla handlar om hur vi ser på oss själva över lag, alltså att känna att vi duger som vi är.
  • Självförtroende handlar om vår syn på vår förmåga att prestera, alltså att nå resultat

Läs mer information om självkänsla.

Det går alltså att ha ett högt självförtroende och lita på vår kompetens, men ändå ha en låg självkänsla och känna att vi inte räcker till. Självkänslan kan också variera i olika områden i livet. Till exempel kan ett barn ha en stark självkänsla kring sin roll på teatern eller fotbollsträningen, men en låg självkänsla i skolan.

Det är viktigt att hålla koll på hur barnets problematik ser ut för att kunna ge rätt stöd och hjälp. Att ett barn är blygt betyder till exempel inte nödvändigtvis att barnet har låg självkänsla, utan kan snarare handla om social ångest. Är du osäker på vilket stöd ditt barn kan behöva kan du alltid fråga en barnpsykolog.
Läs mer om våra barnpsykologer/barnpsykoterapeuter i Stockholm
Läs mer om våra barnpsykologer/barnpsykoterapeuter i Göteborg

Boka tid hos våra barnpsykologer

Våra barnpsykologer är empatiska och erfarna när det gäller barn och ungdomars problem inom skola och hem. Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa din familj.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

7 vanliga tecken på att ditt barn har dålig självkänsla

Varje barn är en individ som dagligen formar sin personlighet. Hur vi uttrycker dålig självkänsla skiljer sig följaktligen från person till person, och det finns inte bara ett svar som är rätt gällande vilka tecken som kan finnas. Nedan kan du läsa om några vanligt förekommande tecken, men barnet behöver inte uppvisa alla tecken för att det ska vara aktuellt med extra stöd.

1. Känslig för kritik

En låg självkänsla kan göra att även mindre kritik känns förödande för barnet och skapa starka reaktioner.

2. Nedstämdhet

Om barnet konstant känner sig misslyckat kan det leda till depressivitet, vilket du märker på att barnet sällan ler eller skrattar, eller inte ser fram emot saker som den brukar tycka är roligt.

3. Stort behov av uppmärksamhet

Barn med låg självkänsla vill känna sig bekräftade och sedda och söker därför mycket uppmärksamhet från andra, särskilt vuxna.

4. Rädsla för att misslyckas

En låg självkänsla kan leda till att barn inte vågar prova saker på grund av risken att inte lyckas, eller att de agerar som dåliga vinnare eller förlorare för att resultatet betyder så pass mycket för självbilden.

5. Bekräftelsebehov

Barn med låg självkänsla söker ofta bekräftelse externt, särskilt från vuxna, eftersom de inte får en intern känsla av att vara nöjda med sig själva.

6. Perfektionism

Eftersom en låg självkänsla innebär att man inte är nöjd med sig själv kan det leda till perfektionism, där barnet alltid känner att det finns felaktigheter kvar att rätta till i saker den gör.

7. Bristande sociala färdigheter

En låg självkänsla kan göra att barnet inte vågar visa sitt riktiga jag, och leda till sociala svårigheter eller att barnet har svårt att få nära vänner.

5 vanliga orsaker till dålig självkänsla hos barn

Det finns flera orsaker till låg självkänsla hos barn där föräldrar och vårdnadshavare inte alltid kan ha full kontroll. Exempelvis kan en låg självkänsla utvecklas i en destruktiv skolmiljö där vi inte alltid kan ha full koll på allt som händer med barnet. Här är fem vanliga orsaker till dålig självkänsla hos barn:

1. Överdriven kritik

När barnet återkommande får höra att det inte är bra nog, känner sig i vägen eller blir kritiserad av viktiga personer i sitt liv, kan det leda till en låg självkänsla. Särskilt när barnets upplevelse inte balanseras av att få positiv feedback kan stark kritik agera förödande för självkänslan.

2. Kroppsuppfattning

Om barnet ständigt får höra att utseendet är en viktig del av en persons värde, antingen via föräldrar eller vänner, kan den sociala pressen sänka barnets självkänsla.

3. Hemmaförhållanden

Om det är stökigt i hemmet riskerar barnets emotionella behov att hamna i skymundan, vilket gör att självkänslan inte utvecklas och barnet kan börja ifrågasätta sitt värde.

4. Utfrysning/mobbing

Barn behöver ofta interagera med varandra, vilket kan leda till att barnet utsätts för en social press. Om barnet inte får vara med i leken påminns det ofta om att det inte räcker till, vilket kan ha en stark påverkan på självkänslan.

5. Ouppnåeliga krav

Om barnet får höga krav ställda på sig och aldrig eller sällan klarar av att uppnå kraven, kommer barnet återkommande att känna sig misslyckad och påverka självkänslan negativt.

Självkänsla i olika åldrar

Under barndomen förändras livet snabbt och ofta. Det som är viktigt för en 7-åring är ofta helt irrelevant för en tonåring. I och med förändringarna i livet förändras även det vi baserar vår självkänsla på.

För mindre barn är det viktigt att de har en trygg plats, både i hemmet och utanför. Om du märker att ditt barn drar sig undan och inte vill delta i olika saker kan det vara ett tecken på att det har låg självkänsla. Mindre barn har dock inte lärt sig att identifiera sina känslor, eller sätta ord på dem. Därför kan det vara svårt för dem att ta upp problemen med sina föräldrar.

Som tonåring börjar det sociala ofta betyda alltmer, och en stor del av självkänslan kan handla om vår plats i den sociala hierarkin. Ju äldre vi blir desto mer lär vi oss att identifiera våra känslor och emotioner, men i tonåren kan det också kännas svårare att vända sig till sina föräldrar och berätta om sina bekymmer.

Det kan alltså av olika skäl, oavsett ålder, vara svårt för barnen att prata om hur de mår. Genom att öppna upp för samtalet och fråga barnet om dess mående sänker du tröskeln för att de ska kunna vända sig till en vuxen när de behöver det.

5 tips till föräldrar för att stärka barnets självkänsla

1. Beröm barnets ansträngningar

Se till att fokusera på arbetet, inte resultatet. På så sätt lär sig barnet att det viktiga är att göra sitt yttersta, inte att vinna eller producera ett perfekt resultat.

2. Se till att barnets sociala liv är hälsosamt

Detta innebär dels att skydda barnet mot mobbing och utfrysning, men även att underlätta barnets sociala liv genom att se till att det får träffa släktingar och vänner utan stora hinder.

3. Ge beröm, men måttfullt

Att berömma allt barnet gör kommer göra berömmet urvattnat. Genom att vara engagerad och intresserad i barnets liv och berömma insatser som barnet har gjort, lär sig barnet vilka delar som fungerar bra och att allt inte behöver vara perfekt.

4. Ge kritik, men måttfullt

Vi behöver uppfostra barnen, och ibland innefattar det kritik. Genom kritik lär sig barn delvis vad som inte är rätt, men också att hantera motgångar. När vi ger kritik finns det en viktig tumregel att hålla sig till – kritisera beteendet, men inte barnet.

5. Var en förebild

Se till att inte öppet kritisera dig själv eller andra i barnets närhet, utan visa att det är okej att göra fel och att älska sig själv.

När är det dags att kontakta en barnpsykolog?

Det är aldrig för tidigt att kontakta en barnpsykolog om du misstänker att ditt barn har låg självkänsla. Ibland kan det vara svårt att veta varför barnen mår dåligt, och det kan vara svårt för barnet att själv förstå vad det är som pågår i deras emotionella liv. Med hjälp av en psykolog kan man få hjälp att hitta rätt i den emotionella labyrint som pågår under ett barns utveckling, och hitta konstruktiva och hälsosamma plattformar att stå på för att kunna fortsätta utvecklas i en riktning som gör att vi mår bra.