Krissamtal

Psykolog Matilda Forsberg

Författare

Psykolog Matilda Forsberg

Matilda Forsberg arbetar på vår mottagning i Brunnsparken i centrala Göteborg. Matilda har en psykologexamen på Karlstads universitet och har erfarenhet av bland annat KBT, ACT och CFT.

Krissamtal online

Svea KBT erbjuder krissamtal online. På så vis kan du få stöd när du behöver, oavsett var du befinner dig. Ett krissamtal online innebär att du får träffa en psykolog via videossamtal.

Krissamtal på våra psykologmottagningar

Svea KBT erbjuder även krissamtal på plats på våra psykologmottagningar. Våra psykologmottagningar finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Vad är ett krissamtal?

Krissamtal innebär att du får prata om det du varit med om med en psykolog som lyssnar och stöttar. Du kan få hjälp att sortera i tankar och känslor, förstå dina reaktioner, bearbeta det som hänt och råd kring hur du tar hand om dig själv. Människor reagerar olika i kris och behöver olika saker. Man har också olika möjligheter att få stöd av personer i sin omgivning.

Ibland kan man behöva råd kring hur man ska hantera ett specifikt problem som kommer med krisen och ibland behöver man bara någon att prata med. Oavsett hur ditt behov ser ut kan ett krissamtal hjälpa dig i en svår livssituation.

Våra psykologer stöttar vid kriser

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta era medarbetare vid krishändelser.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vad kännetecknar en kris?

En kris är en naturlig reaktion på en eller flera svåra eller omvälvande livshändelser. En kris kommer ofta plötsligt och oväntat men kan också utlösas av en längre period av påfrestningar. Att vara i kris är ofta smärtsamt och vi kan känna oss vilsna eller inte veta hur vi ska hantera det vi är med om.

En kris kan utlösas av många olika saker. Exempel på påfrestande situationer som kan utlösa en kris är att vara med om en olycka, att en nära anhörig dör, att bli av med jobbet, separation, otrohet eller bli utsatt för brott eller våld. Ibland kan även stora förändringar som är en naturlig del av livet leda till kris, exempelvis att få barn, gifta sig eller att barnen flyttar hemifrån. Vid en kris är det vanligt att du:

  • Har sömnproblem eller sover extra mycket
  • Oroar dig inför framtiden
  • Har ångest
  • Känner dig energilös
  • Växlar snabbt i känsloläge
  • Overklighetskänslor
  • Känner dig osäker över din identitet och vem du är
  • Har koncentrations- och minnessvårigheter
  • Är rastlös och spänd

En kris går i regel över och reaktioner kan variera mycket under krisförloppet. Ibland delar man upp krisen i fyra faser utifrån reaktionsmönster: akut-/chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. En kris är ingen psykisk sjukdom, däremot kan omvälvande eller skrämmande händelser utlösa mer allvarliga psykiska tillstånd så som depression eller PTSD. I sådana fall kan du behöva professionell hjälp i form av psykologisk behandling och/eller medicinering.

Svea KBT kan hjälpa er organisation vid kriser

Vi finns även för att stötta organisationer när en kris inträffat. Genom krissamtal kan vi hjälpa ledningen att stötta sina medarbetare eller finnas som ett alternativ för individuella krissamtal för dem som behöver. Svea KBT har många psykologer med erfarenhet och kompetens inom krishantering, oavsett om det handlar om handledning eller behandling.

Läs mer om våra företagstjänster: