Matilda Forsberg

Psykolog
EngageradUtforskandeVarm
Jag som psykolog

För mig är det viktigt att du som kommer känner dig lyssnad på och blir bemött med medkänsla och engagemang. Jag eftersträvar alltid att skapa ett öppet och tryggt klimat där alla tankar och känslor är tillåtna. För mig är det viktigt att du får känna dig delaktig och förstådd. Vi utforskar tillsammans dina behov och sätter upp mål för att skapa meningsfulla förändringar i den riktning du önskar. Behandlingen skräddarsys efter dina önskemål och baseras på metoder som har vetenskapligt stöd så att du ska få den hjälp som funkar för just dig. Oavsett vad du, eller ni som par, önskar få stöd och hjälp kring så är du välkommen till mig.

Mina erfarenheter

Jag har psykologexamen från Karlstads universitet och har sedan dess arbetat med barn, ungdomar och vuxna. Jag har bland annat erfarenhet av att ha jobbat med olika typer av ångesttillstånd, låg självkänsla, stressrelaterad ohälsa, neuropsykiatriska svårigheter, depression och relationsproblem. Utöver individuell terapi för barn, unga och vuxna erbjuder jag även parterapi, föräldrastöd och anhörigstöd.

Mitt arbete grundar sig främst i KBT men jag har kompetens och erfarenhet av flera olika behandlingsformer såsom ACT, CFT samt IBCT vid parterapi. Detta möjliggör en personlig anpassning oavsett besvär eller skede i livet.

I offer therapy in Swedish and English.

Matilda tar emot patienter på vår psykologmottagning i Göteborg

Boka tid hos Matilda Tillbaka till psykologer Mail: