Vad är en kvinnlig psykopat?

En kvinnlig psykopat är en person som lider av en personlighetsstörning som karakteriseras av antisociala drag, bristande empati och skuldkänslor samt utmanande, ohämmade och egoistiska drag. Kvinnliga psykopater har drag som är impulsiva, desorganiserade, psykotiska och sadistiska.

Är det skillnad på kvinnliga och manliga psykopater?

Det finns en del utmärkande skillnader som man kan se mellan kvinnliga och manliga psykopater. Förutom att fler män är psykopater, hittar man en särskiljande skillnad i hur aggressiviteten uttrycks. Bland män är det främst fysisk aggressivitet, men kvinnliga psykopater förhåller sig istället till verbal aggressivitet. Kvinnor med denna personlighetsstörning har även större tendenser för att manipulera andra genom att flirta och använda sin sexualitet.

De uppfattas även vara mer emotionellt instabila till följd av att de har svårare att kontrollera aggression, och lätt kan känna avundsjuka i situationer. Manipulation skiljer sig även åt i vilket offer som den manliga respektive kvinnliga psykopaten väljer. Män väljer ofta främlingar för att deras mer narcissistiska personlighet gör det svårare att skapa relationer. Kvinnor med denna personlighetsstörning kan däremot upplevas charmiga och inbjudande i början, och deras offer blir därför personer i deras närhet.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta vid depression och nedstämdhet.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Julia L
Vasastan
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Angelica N
Södermalm
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Andrea Ö
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vad kännetecknar en kvinnlig psykopat? – Checklista

 • Brist på empati
 • Manipulativ (skapar falska relationer)
 • Egoistisk
 • Samvetslös (inga skuldkänslor)
 • Spänningssökare
 • Verbal och masochistisk aggression
 • Histrionisk
 • Emotionellt instabila

1. Brist på empati

Kvinnliga psykopater har bristande empati, vilket uttrycker sig i att de har lätt att lura andra människor utan att känna skuldkänslor. De har även svårt att förstå andra människors känslor, vilket gör dem känslokalla och avskilda.

2. Manipulativ

Kvinnliga psykopater har en tendens att manipulera individer i deras närhet, eller att de planerat upprättar en relation men en människa enbart i syfte för att lura denna person. De använder sig även av det faktum att dem är kvinnor som fördel för att manipulera människor genom att flirta eller ha sexuell kontakt med offret.

3. Egoistisk

Alla handlingar som utförs av en kvinnlig psykopat är i grunden egoistiska. De tänker bara på sig själva och sina konsekvenser, men inte på andras. Detta gör det lätt för dem, i situationer där de manipulerar, att få andra att göra mer “kriminella” handlingar. I syfte att hon ska kunna säga att hon är oskyldig, och skylla på den manipulerade individen. De uppfattas dessutom sexuellt utmanande, ständigt i behov av uppmärksamhet och dramatiska, vilket delvis sammanfaller med den histrioniska personlighetsstörningen.

4. Samvetslös

För att uppfylla sina mål och planer i livet, är kvinnliga psykopater inte hänsynsfulla till någonting i omgivningen som kan anses vara ett hinder. Det kan gälla sådant som en person utan denna personlighetsstörning anser vara moraliskt och etiskt rätt. Till exempel att ljuga, anses vara moraliskt fel, men inte utifrån deras perspektiv. Det finns inga gränser som andra människor eller samhället kan sätta för att hindra deras avvikande beteende.

5. Spänningssökare

Kvinnliga psykopater karaktäriseras som spänningssökare, vilket bland annat innebär att de gör farliga saker för att det är kul och för att man får en adrenalinkick. I deras värld finns det inga regler, och om det uppstår så är de till för att brytas. De brukar ofta agera snabbt och utan konsekvenstänk, och hamnar ofta i situationer där mycket står på spel. De gillar även att leva det vilda och kaotiska livet, kontra det lugna.

6. Aggression

Den aggression som karaktäriserar en kvinnlig psykopat är den verbala kontra den fysiska. Den uttrycks genom att de skvallrar, utesluter personer, eller formar allianser mot andra för att skada dem psykiskt. De har dessutom en lägre tröskel för ilska, och har således svårare att kontrollera deras aggression. Detta gör dem mer impulsiva och oberäkneliga, samt försvårar sociala sammanhang.

Varför utvecklar kvinnor psykopati?

Kvinnlig psykopati orsakas bla av misslyckande till mänsklig anknytning samt brist på ett beroende av primära försvar. Studier visar att det är interaktionen av både upplevelser i barndomen och ärftlighet som skapar kvinnliga psykopater.

Neuropsykologiskt har man dessutom hittat avvikelser i språkliga och affektiva processer i hjärnan. Detta ligger som grund till varför psykopater är extremt asociala. Såväl som att de använder ett falskt intryck av känslomässigt tal och affekter, enbart i syftet att manipulera människor i dennes närhet. Psykopater kan upplevas aggressiva, och detta till följd av att de agerar istället för att prata. Detta kan bidra till beteenden som drivs av blind ilska eller manisk upprymdhet.

Hur vanligt är det med kvinnliga psykopater?

Det är svårt att veta hur många kvinnliga psykopater det finns till följd av deras manipulativa men charmiga beteende. I världen är mindre än 1% procent psykopater, varav fler är män jämfört med kvinnor. Den statistik man baserar prevalensen på är de psykopater som utfört kriminella handlingar och hamnat i fängelse. Ungefär 20-25% av de som befinner sig i fängelse har fått diagnosen psykopati, där majoriteten består av män. När det kommer till den kvinnliga prevalensen är det svårt att se till följd av att kvinnliga och manliga psykopater får olika resultat på Psychopathy Checklist Revised (PCL-R). Där kvinnor, trots psykopati, får ett lägre resultat än män och är därmed svårare att hitta.

Hur vet jag om jag har en kvinnlig psykopat i min närhet

Det är svårt att identifiera en psykopat som inte utfört kriminella handlingar eller sitter i fängelse. Men en varningssignal bland kvinnliga psykopater och deras relationer är att det går fort. Till exempel att man flyttar in tillsammans innan man lärt känna varandra. I vardagen kan man således märka det på deras impulsivitet, och brist på kontroll när det kommer till aggression. Det kan vara svårt att planera in saker, utan det blir ofta spontana handlingar och aktiviteter. Detta delvis på grund av deras spänningssökande personlighet. Man kan dessutom märka ut en kvinnlig psykopat på den egoistiska personligheten, och brist på empati. Där de till exempel kan berätta hemligheter för andra, skylla ifrån sig, och vara rentav känslokalla.

Tips för att hantera kvinnliga psykopater

Det man bör göra om man har kvinnlig psykopat i sitt liv, är först och främst att komma bort från denna individ. Kvinnliga psykopater är mästare på att manipulera, och vid konfrontation finns det stor risk att ens egna känslor kommer användas mot en i en konflikt. Risker med att ha en kvinnlig psykopat i sitt liv kan vara psykisk ohälsa, hamna i kriminalitet, eller bli utnyttjad till deras fördel. Det är viktigt att komma ihåg att psykopater enbart tänker på sig själva, och alla “bra” saker de gör är inte genuina utan har ett underliggande motiv.

Här kommer en lista på bra saker att göra om du har en kvinnlig psykopat i ditt liv:

 • Avbryt kontakten och håll avstånd
 • Var försiktig med vad du säger då psykopaten kan använda det mot dig
 • Håll känslor för dig själv för att undvika manipulation
 • Visa dig inte svag i psykopatens närhet
 • Tro inte på allt dem säger
 • Konfrontera psykopatens brister
 • Bygg upp egen styrka för att hantera psykopaten och se igenom deras beteende
 • Det är viktigt att sätta gränser
 • Prata med andra i din närhet eller en psykolog
 • Lär dig vad en psykopat är för att enklare hantera dem

Kan en psykolog hjälpa mig om jag blivit skadad av en kvinnlig psykopat?

En psykolog kan hjälpa dig om du blivit skadad av en kvinnlig psykopat. Psykologer kan hjälpa individer att hantera de känslor och psykisk utmaningar som kan uppstå efter en relation med en kvinnlig psykopat. De kan agera som ett känslomässigt stöd, genom att erbjuda en empatisk, trygg och icke-dömande miljö. Du kan få hjälp att få mer förståelse för situationen, och få insikter till varför du blev skadad. Detta kan hjälpa en att acceptera sina egna känslor, vilket underlättar terapi.

Du kan även få hjälp med mer konkreta saker som att utveckla hälsosamma copingstrategier för att hantera att ha blivit skadad. Till följd av att kvinnliga psykopater enbart tänker på sig själva, är det lätt att glömma bort sig själv i en sådan relation. En psykolog kan således hjälpa dig att bygga upp din självkänsla, och även lära dig sätta gränser eller utforska styrkor. Det är slutligen viktigt att se framåt och inte fastna i den negativa upplevelsen. Att sätta upp mål och framtidsplaner med en psykolog kan vara gynnsamt för att kunna gå vidare.

Läs mer om antisociala personlighetsstörningar:

Psykopat
Narcissism
Sociopat
Antisocial personlighetsstörning

Kontakta oss

Referenser

De Brito, S., Forth, A., Baskin-Sommers, A., Brazil, I., Kimonis, E., Pardini, D., Frick, P., Blair, R. & Viding, E. (2021). Psychopathy. Nature Reviews Disease Primers. https://www.nature.com/articles/s41572-021-00282-1

McWilliams, N. (2011). Psychoanalytic Diagnosis. (2 uppl.). Guilford Publications

Neumann, C., Schmitt, D., Carter, R., Embley, I. & Hare, R. (2012). Psychopathic Traits in Females and Males across the Globe. Behavioural Sciences & the Law. Volume 30, Issue 5, p. 557-574 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/

Sanz-García, A., Gesteira, C., Sanz, J. & Paz García-Vera, M. (2021). Prevalence of Psychopathy  in  the  General  Adult  Population:  A  Systematic  Review  and

Meta-Analysis. Frontiers in Psychology. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8374040/

Smith, J., Gacono, C. & Cunliffe, T. (2018). Comparison of Male and Female Psychopaths on Select CS Rorschach Variables. SIS J. Proj. Psy & Ment. Health (2018) 25: 138-155 https://www.researchgate.net/profile

Wynn, R., HØiseth, M. & Pettersen, G. (2012). Psychopathy in Women: Theoretical and Clinical Perspectives. National Library of Medicine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/articles