Kvinna med bärbar dator

Hypokondri

När rädslan för att bli sjuk tar över

Vad är hypokondri?

Hypokondri, även kallad hälsoångest, är stark rädsla för att vara sjuk i en allvarlig sjukdom som cancer eller Parkinsons. Ofta leder detta till att man scannar sin kropp efter symtom på sjukdomen, googlar om sjukdomen, läser på internet eller går till doktorn för att undersökas, även om man nyligen var där. Att anhöriga, vänner eller sjukvårdspersonal försäkrar personen om att denne inte är sjuk gör ingen skillnad, eller ger på sin höjd bara kortvarig lindring. Ibland söker man inte kontakt med sjukvården alls, av rädsla för det besked man är rädd att få. I andra fall litar man inte på läkarens utlåtande. Att leva med hypokondri är plågsamt då en stor del av ens tid går åt till att tänka på sjukdomen, ofta med känslor av dödsångest.

Vad beror hypokondri på?

Vad som startar hypokondri är svårt att säga, men vid ett eller annat tillfälle har ett lite udda kroppsligt symtom tolkats som någonting farligt, ett tecken på sjukdom. Det kan ha varit darrande händer, hudfläckar, ojämn puls eller något annat. Är man i det läget trött, stressad eller på annat sätt sårbar är steget inte så långt till tanken: “kan den där fläcken på armen vara hudcancer?” Orostankar som dessa kan drabba de flesta, men för vissa stannar de kvar och gnager i bakhuvudet.

 

Om oron för sjukdom inte vill ge med sig ökar stressen, vilket i sin tur kan leda till nya symtom som darrande händer eller trötthet. De nya symtomen tycks vara bevis för att man verkligen är sjuk och likt en ond cirkel leder de till ännu mer oro. För att dämpa ångesten är det vanligt att man på olika sätt söker bekräftelse på att man är frisk, men detta leder som sagt bara till kortvarig lindring innan rädslan återkommer.

Hur behandlas hypokondri eller hälsoångest?

I likhet med de flesta ångestproblem kommer du att få träna på att hantera din hälsoångest och dina kroppsliga signaler på nya sätt. Mycket av det vi gör för att minska vår ångest leder paradoxalt nog till att den vidmakthålls, därför kommer en del av behandlingen kretsa kring att stanna kvar i ångesten, utan att undvika den. Genom att göra detta kan du på sikt uppleva hur oron minskar av sig självt. Om du tidigare ägnat en stor del av din tid till att övervaka din kropp, kommer vi träna på att skifta din uppmärksamhet bort från kroppen och dess signaler. Har du sökt bekräftelse hos sjukvård eller anhöriga att du är frisk, ska vi öva dig i att lita på ditt eget omdöme.

Hur lång tid tar en behandling?

Man kan inte säga helt säkert hur lång tid en kbt-behandling tar då detta beror på din grad av besvär, men vanligt är att en behandling för hypokondri sträcker sig mellan 5-15 sessioner.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig till oss på 08-449 49 97 eller med kontaktformuläret här på hemsidan.