Trygg anknytning

I den här artikeln berättar vi om trygg anknytning och hur det syns på både barn och vuxna att de har ett tryggt anknytningsmönster

Författare

Psykologkandidat Hanna Hagenrud
Faktagranskad av Leg.Psykolog caroline Erkers

Vad är trygg anknytning?

Trygg anknytning karaktäriseras av en balans mellan utforskande, trygghetssökande och en tillit till att andra kan tillgodose ens emotionella och fysiska behov. Trygg anknytning är den vanligaste formen av anknytning. Vilken anknytningsstil en person har kan utforskas genom “the strange situation” hos barn som kartlägger hur barnet reagerar när det blir lämnat av sin anknytningsperson, hur barnet agerar under tiden anknytningspersonen är frånvarande och hur barnet agerar när anknytningspersonen återvänder.

En persons anknytningsstil formas under de tidiga livsåren med anknytningspersoner. En anknytningsperson är ofta en förälder, men kan också vara andra vuxna som är viktiga för barnet. En anknytningsstil aktiveras när man utsätts för hot. Hotet skapar en impuls att söka efter närhet och trygghet. Läs mer om anknytning

Våra psykologer

Läs mer om våra psykologer och hur de kan stötta och hjälpa.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Tecken på trygg anknytning hos barn

Ett barn med trygg anknytning reagerar till synes obrytt eller med gråt, kan leka och utforska under tiden barnet är ensamt och vid anknytningspersonens återkomst möter barnet denne glatt eller med gråt. Barnet känner sig trygg med sin anknytningsperson och har tillit till att barnets olika behov tillgodoses på ett adekvat sätt.

Tecken på trygg anknytning hos vuxna

En vuxen med en trygg anknytning karakteriseras av ett flexibelt sätt att tänka, att personen värdesätter anknytningserfarenheter och kan på ett nyanserat och sammanhängande sätt beskriva sin uppväxt och tidiga erfarenheter. Personer med en trygg anknytning ser andra som tillgängliga och att personen är värd omsorg och anser sig få det av andra. Inom ramen för terapeutiskt arbete utgör en trygg anknytning en benägenhet av att söka hjälp och kunna ta hjälp av andra, att kunna redogöra för tidigare erfarenheter på ett sammanhängande sätt och kan agera som en skyddande faktor för att utveckla psykisk ohälsa.

Läs mer om otrygg anknytning

Trygg anknytning i relationer

Personer med en trygg anknytning är mer troliga att forma och upprätthålla stabila och långvariga relationer. Personer med trygg anknytning är mer benägna att lita på människor i deras omgivning och kunna släppa in andra på djupet och vara mer emotionellt tillgängliga för andra.

Hur utvecklas en trygg anknytning?

Trygg anknytning utvecklas genom att barnet konsekvent under uppväxten blivit emotionellt och fysiskt bemött av anknytningspersonen. Vilken anknytningsstil en person utvecklar består till stor del på anknytningspersonens lyhördhet på barnets signaler och hur anknytningspersonen bemöter dessa. Om barnet söker tröst och vet att den kommer få det ökar chansen att utveckla en trygg anknytning.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig

På Svea KBT har vi lång erfarenhet av att hjälpa människor som kämpar med psykisk ohälsa. Du är välkommen att kontakta oss för ett inledande bedömningssamtal där vi kan rekommendera psykolog och behandlingsmetoder för just dina behov.

Kontakta oss

Referenser

Cleveland Clinic. (2022). The 4 Attachment Styles and How They Impact You. Cleveland Clinic. The Attachment Styles and How They’re Formed – Cleveland Clinic

von Below, C. (2020). Anknytning i psykoterapi. Natur & Kultur. ISBN: 9789127826892