Livscoach

I den här artikel utforskar vi rollen som en Livscoach. Vi förklarar hur en Livscoach kan bistå klienter genom att erbjuda vägledning och stöd för att navigera genom livets utmaningar och upptäcka nya möjligheter. Vi undersöker vanliga områden som personlig utveckling och självupptäckt, samt de olika teknikerna och strategierna som en Livscoach kan använda under samtalet.

Psykologkandidat: Ellen Widholm
Medicinsk granskad av Leg.Psykolog Caroline Erkers

Vad är en Livscoach?

En livscoach är en person som erbjuder stöd och råd för den som vill utvecklas personligt, relationellt eller professionellt. Livscoachen kan hjälpa dig genom att förtydliga vad dina mål och värderingar är, hitta strategier för att du ska kunna agera enligt dessa och motivera dig att göra det. Ofta sker coachingen individuellt och anpassat men kan också ges till grupper eller i kursform.

Lär känna våra psykologer

Våra kompetenta psykologer hjälper dig med terapi och behandling. Läs mer om deras bakgrund och kompetenser.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vad kan man få hjälp med av en Livcoach?

De som tar hjälp av en livscoach gör ofta det för att de känner att de sitter fast i sitt liv. Det kan vara att inte veta hur de ska få livet som de vill ha det, utan fastnar i en vardag de inte är nöjda med. Vanliga områden som man kan få hjälp med av en livscoach är att ändra sin sociala krets (exempelvis hitta nya vänner, förbättra de relationer man har eller ta sig vidare från ett uppbrott), sitt jobb (exempelvis jobba mot en befordran, skola om sig eller starta ett eget företag), förbättra sin hälsa (exempelvis att träna mot ett visst mål, gå ner i vikt eller ändra matvanor) eller utforska vad man vill få ut av livet (exempelvis att utforska sin spiritualitet eller klargöra sina värderingar). Vissa livscoacher specialiserar sig på ett visst område och erbjuder exempelvis enbart coaching kring hur man förbättrar sitt ledarskap på arbetet.

Vem kan vara Livscoach?

Ofta har livscoacher en grund i en beteendevetenskaplig utbildning eller erfarenhet av området de erbjuder coaching för, men det finns inget specifikt krav på utbildning eller liknande för att få kalla sig livscoach. Erfarenheten kan exempelvis vara att själv ha gått igenom något som de coachar om eller att de gått en (eller flera) kurser inom området. Det finns alltså ingen som kontrollerar att coachen är kvalificerad eller kunnig inom området. Det är därför upp till dig att välja någon du litar på personligen om du vill ha hjälp av en livscoach.

Vad är skillnad på en Livscoach och en psykolog?

Till skillnad från livscoachen behövs en specifik femårig psykologutbildning och en psykologlegitimation från Socialstyrelsen för att arbeta som psykolog. På psykologen finns det även krav på att hen använder vetenskapligt bevisade metoder för sitt arbete.

Psykologen arbetar ofta med de som mår dåligt eller har en psykologisk sjukdom för att få dessa tillbaka till ett friskt eller bättre tillstånd. En livscoach arbetar med de som redan psykologiskt mår bra men vill ha hjälp att uppnå mål för att bli ännu mer nöjd med tillvaron. Det är bara psykologen som kan sätta psykologiska diagnoser och erbjuda behandling för dessa.

Psykologer och livscoacher liknar varandra i att de båda hjälper sina klinter att höja sin livskvalitet och uppnå personliga mål. Därför kan även en psykolog erbjuda en form av livscoaching med sin utbildning i hur människor fungerar och kan förändras.

Hur vet jag om jag behöver hjälp av en Livscoach?

En livscoach hjälper personer som inte har för stora psykologiska problem med att sätta mål och arbeta mot dem inom olika områden i livet. Ofta har dessa att göra med karriär, relationer, hälsa eller en generell missnöjdhet med livet som det är. Detta kan passa för dig som inte lider av för stora psykologiska eller emotionella problem och vill göra en förändring i livet.

Om du även vill arbeta med psykisk ohälsa eller inte tycker att livscoaching passar dig arbetar våra psykologer på Svea KBT med liknande coaching för livet, karriären, relationer, personlig utveckling, hälsa och många andra områden som man kan behöva stöd inom.

Kan en psykolog hjälpa mig med det som en Livscoach kan hjälp mig med?

Psykologer har också kompetensen att erbjuda coaching.

Hos Svea KBT har psykologsamtal med fokus på coaching ofta en grund i vanliga psykoterapimetoder men fokuserar mer på att hjälpa dig nå upp till dina mål. Psykologen är expert på beteendeförändringar och att hitta strategier du kan använda för att få ditt liv som du vill ha det. Du kan också få hjälp att handskas med erfarenheter som skapat dessa mönster eller känslor och tankat som kommer i vägen för livet du vill ha. Hos våra psykologer på Svea KBT kan du alltså också få livscoaching, men ur ett mer psykologiskt och vetenskapligt perspektiv.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Vill du utforska din fulla potential och övervinna de hinder som står i vägen för din mentala hälsa? Oavsett om du står inför utmaningar relaterade till personlig tillväxt, karriär, relationer eller annat, är du varmt välkommen att kontakta oss för ett inledande samtal. Tillsammans kan vi skapa en plan för att frigöra ditt fulla potential och leva ett liv som är mer i linje med dina mål.

Är du intresserad av att prata med en livscoach är du välkommen att boka tid här.

Läs mer om coachning:

Kontakta oss