Unipolär depression

Unipolär depression är ett annat namn för egentlig depression och termen unipolär betyder ensidig och syftar till att den inte varvas med andra typer av mentala problem såsom maniska perioder. I motsats till detta innebär bipolär att en person går igenom en depression som varvas med maniska perioder.

Författare: Lotta Flood.
Medicinskt granskad av Leg. Psykolog Caroline Erkers.

Vad är unipolär depression

Unipolär är en psykisk diagnos som påverkar dig negativt både mentalt och fysisk. Sjukdomen kan orsakas av olika saker som genetik, trauma eller stress. Det finns olika symtom som nedstämdhet, sömnproblematik, dålig koncentration och självmordstankar. Unipolär depression kan behandlas med bland annat psykoterapi och antidepressiva läkemedel.

Personer med unipolär depression behöver inte nödvändigtvis alltid känna sig deprimerade utan kan ibland uppleva att symtomen förbättras och känna sig glad.

Det finns inte någon direkt orsak till unipolär depression utan det kan orsakas av en eller flera olika faktorer. Det kan till exempel vara genetiskt, ett trauma, negativa händelser från barndomen, stress eller vissa medicinska tillstånd. Ofta kan det vara en kombination av olika faktorer. Läs mer information om depression.

Våra psykologer

Vill du veta mer om våra psykologer som behandlar depression och nedstämdhet? Läs mer via knappen.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Julia L
Vasastan
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Angelica N
Södermalm
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Andrea Ö
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vad är skillnaden mellan bipolär och unipolär depression?

Bipolär depression är när en person får perioder där man känner sig deprimerad och sedan perioder av mani, det vill säga förhöjd sinnesstämning. Under dessa maniska perioder kan personen känna sig ovanligt glad och ta många impulsiva samt skadliga beslut, exempelvis att spendera mycket pengar. Dessa perioder av depression och mani går i cykler, vilket är en viktigt skillnad mellan unipolär depression och bipolär depression. En person med unipolär depression upplever inte maniska perioder, utan enbart depression som är konstant.

Vanliga symtom

1. Nedstämdhet

En ihållande känsla av sorg och du känner dig deprimerad under större delar av dagarna. Du har en generellt negativ syn på din omgivning om världen. Hos barn och unga kan nedstämdhet också uttrycka sig via ett irriterat humör och att de lätt blir arga och otålig.

2. Hopplöshet

Du har negativa känslor och förväntningar inför din framtid och kan känna en sorts hjälplöshet att förändra den. Hopplöshet kan kännas som att ge upp.

3. Låg energi

Du har mindre ork och blir lätt utmattad, både fysiskt och psykiskt. Det kan till exempel gå långsammare i dina rörelser och i ditt tal. Du kan känna dig kroniskt trött och det tar längre tid att återhämta dig.

4. Förändrad vikt eller aptit

Du går upp eller ner i vikt trots att du inte försökt eller upplever någon förändring kring din aptit. Du kan också uppleva en ökad matlust och äter mer än du gjort tidigare, eller en minskad matlust och äter mindre än du tidigare gjort.

5. Dålig koncentration och dåligt beslutfattande

Det är svårt att vara uppmärksam, tänka klart och fokusera på det du håller på med. Det kan upplevas som att du inte kan tänka klart vilket kan påverka din beslutsförmåga negativt.

6. Sömnproblematik

Det kan antingen vara att det är svårt att somna eller att du vaknar ofta under natten och får för lite sömn. Det kan också vara att du sover mycket men trots det känner du dig trött och har svårt att vakna.

7. Minskat intresse

Du känner minskad eller ingen lust att hitta på saker som du vanligtvis tycker om att göra. Du kan också känna brist på intresse för vad som händer i din omvärld.

8. Känslor av värdelöshet och skam

Du har mycket nedvärderande och negativa tankar om dig själv. Du klandrar ofta dig själv för saker som går fel och tycker inte att du förtjänar bättre.

9. Rastlöshet

Det har känslor och tankar om att du vill bort eller måste göra något annat. Det kan kännas både frustrerande och tomt.

10. Tankar om självskadebeteende eller självmord

Du har tankar om att skada dig själv eller att begå självmord. Om du har tankar på att avsluta ditt liv, ringa självmordslinjen på 90101.

Det kan vara bra att komma ihåg att dessa symtom också kan orsaka ytterligare problem i din vardag. Till exempel att det påverkar ditt arbete, dina studier eller relationer eftersom du inte mår bra. Du kanske inte orkar eller klarar av att prestera som du gjort tidigare.

Diagnoskriterier

För att få diagnosen unipolär depression krävs det att dina symtom inte är orsakat av något annat hälsotillstånd, som exempelvis bipolär depression. Symtomen måste påverka din vardag negativt och bidra till dåligt mående. Du måste också uppfylla minst 5 av följande symtom för att få diagnosen:

  • Nedstämdhet
  • Låg energi
  • Minskat intresse
  • Oförklarlig viktuppgång eller viktnedgång
  • Dålig koncentration
  • Sömnproblematik
  • Minskat intresse
  • Självmordstankar

Behandling

Det finns olika sätt att behandla unipolär depression på, till exempel psykoterapi, som kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell terapi (IPT). Terapi hjälper en person att känna igen och hantera sina egna tankar, känslor och beteendemönster. Även antidepressiva läkemedel används som behandling vid depression eftersom de hjälper till att återställa balansen i vår hjärna.

Det är väldigt vanligt att man kombinerar terapi och läkemedel vid behandling av depression. Behandlingen brukar också variera mellan olika individer beroende på antal symtom och deras allvarlighetsgrad. Många personer upplever också förbättring i sitt mående av olika livsstilsförändringar som att träna mer, meditera, minska alkoholkonsumtion eller förbättra sin kost.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Hos Svea KBT får du snabbt hjälp av en skicklig och lyssnande psykolog. Vi har lång erfarenhet av att framgångsrikt behandla depression, ångest, nedstämdhet och andra vanliga problem. Kontakta oss idag för en rekommendation om bästa psykolog och behandlingsmetod för dina behov.