Vad är en skolpsykolog?

En skolpsykolog arbetar inom skolan för att möjliggöra alla elevers rätt till en individuell och anpassad skolgång. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innebär att anpassa, utbilda berörd personal samt utreda elevers kognitiva förutsättningar. Skolpsykologen ingår i elevhälsan och utgår från barnets behov i skolan.

En vanlig dag för en skolpsykolog

En skolpsykologs uppgifter kan sägas tillhöra en av två huvudkategorier;

1. Förebyggande arbete för den allmänna psykiska hälsan

Skolpsykologen arbetar med skolans personal för att skapa gynnsamma förhållanden för elever. Handledningen kan röra verktyg eller metoder i bemötande eller undervisning för att undervisningen ska anpassas för samtliga elever.

2. Individuellt arbete med berörda elever, lärare och familjer

För att alla barn ska få en chans att lyckas i skolan arbetar skolpsykologen individuellt för att tillhandahålla de bästa möjligheterna för alla elever. Som skolpsykolog utbildas personal i anpassningar utifrån elevens unika behov, utreder elevers kognitiva förmågor, utvärderar elevers sociala samspel, deltar i konflikthantering och kartlägger barnets eventuella problematik utanför skolan. Skolpsykologen arbetar med metoder som observationer, testningar och intervjuer. Skolpsykologen ställer diagnosen intellektuell funktionsnedsättning och kan temporärt agera samtalsstöd vid behov. Behövs vidare insatser kan barnet eller familjen remitteras till lämplig vårdinstans, som vårdcentral eller Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP). Skolpsykologen kan också agera som ett bollplank för skolpersonal i avseende av specifika elever och deras behov.

Våra psykologer stöttar och hjälper

Läs mer om våra psykologer

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Julia L
Vasastan
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Angelica N
Södermalm
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Andrea Ö
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vad är skillnaden mellan en psykolog och en skolpsykolog?

En skolpsykolog är anställd under skolans rektor eller ett lokalt team på en kommunal elevhälsa och utgår från rådande skollag. En psykolog som arbetar inom vården är ofta anställd av regionen eller hos en privat vårdinrättning.

Som psykolog kan man arbeta med olika saker. För att kunna arbeta som legitimerad psykolog tar man examen från det femåriga psykologprogrammet, genomför därefter en godkänd ettårig praktikanställning (PTP-anställning) och ansöker slutligen om legitimation som psykolog från Socialstyrelsen. Tack vare att psykologexamen är bred öppnas ett flertal olika yrkesvägar upp där man kan vilja inriktning i arbetslivet. När man som psykolog fått sin legitimation kan man därefter söka sig mot de tjänster och arbetsgivare som man vill jobba inom. Skolan och elevhälsan är ett sådant exempel, där yrkestiteln kallas för skolpsykolog.

Vilka kan få hjälp av en skolpsykolog?

Elever i behov av stöd eller anpassningar kan söka sig till skolpsykologen. Ofta kan man prata med en lärare eller annan skolpersonal som kan hjälpa att komma i kontakt med skolans eller kommunens elevhälsa. Skolpsykologens primära fokus är utredningar av elevens kognitiva förmågor. För elever i behov av samtalsstöd hänvisas eleverna ofta till skolkuratorn eller skolsköterskan.

Finns det skolpsykologer i varje skola?

Bestämmelserna för elevhälsan och skolpsykologen varierar mellan olika kommuner. I vissa kommuner har en skolpsykolog cirka 500 elever och i andra kommuner har en skolpsykolog upp till 3000 elever. Alla skolor har således inte egna skolpsykologer, men inom alla kommuner ska det finnas tillgång till skolpsykologen inom en central elevhälsa. Då kan en skolpsykolog vara på olika skolor under veckan. För att veta huruvida din skola har en egen skolpsykolog eller om skolpsykologen kan kontaktas på andra sätt hänvisar vi till att ta kontakt med skolans elevhälsa för vidare information.

Hur vet jag om mitt barn behöver gå till en skolpsykolog?

Om du som förälder har en misstanke om att ditt barn är i behov av anpassningar eller andra kartläggningar kan det vara en god idé att kontakta skolans elevhälsa. Varje elev är unik och har sina egna styrkor och utmaningar, men följande punkter kan agera som indikation på att ditt barn kan vara i behov av att komma i kontakt med en skolpsykolog.

  • Svårigheter att delta eller klara av undervisningen
  • Social eller interpersonell problematik som påverkar barnets förmåga att delta i undervisningen eller ta till sig information
  •  Kroniska eller akuta kriser eller annan problematik som hämmar förmågan att delta i undervisningen eller som på annat sätt stör inlärningen.

Kan en psykolog på Svea KBT hjälpa någon som en skolpsykolog skulle kunna hjälpa?

Eftersom det tyvärr inte finns skolpsykologer på alla skolor samt att skolpsykologerna har ansvar för väldigt många elever kan det vara svårt att få hjälp. Hos oss på Svea KBT finns många erfarna barn- och ungdomspsykologer som kan genomföra utredningar och kartläggning av elevens behov av individuell anpassning. Du är välkommen att höra av dig till oss med dina funderingar så hjälper vi dig.

Kontakta oss

Referenser

APA. (2005). School psychology. American Psychological Association. School Psychology (apa.org)
Psykologiguiden. (2013). Skolpsykologen. Psykologiguiden. Skolpsykologen (psykologiguiden.se)