Psykolog Lina Strömberg

Lina Strömberg

Leg. Psykolog

Som psykolog har jag arbetat med olika typer av psykisk ohälsa – både inom psykiatrin och inom stress- och smärtrehabilitering. Jag har därmed erfarenhet av att arbeta med olika känslotillstånd, ångestproblematik, stressrelaterad ohälsa, nedstämdhet, svåra livshändelser och trauma, självkänsla och smärthantering. Idag arbetar jag med allt ifrån rådgivande och stödjande kontakter till längre och målfokuserade behandlingar.

Jag är utbildad inom kognitiv beteendeterapi- KBT – och som behandlare har jag alltid två saker i med mig i behandling: det som visat sig fungera i forskning och i praktik såväl som vad som är personligt viktigt för dig som klient. Jag arbetar både med barn och unga samt med vuxna. När det är som bäst att vara psykolog är när terapin är ett samarbete mellan mig som psykolog och dig som klient. För mig är den röda tråden i terapi medkänsla och att skapa förståelse för varför du befinner dig där du gör just nu, därefter hur vi i samarbete kan hitta nya vägar framåt. Målet är att öka livskvaliteten, hitta nya vägar framåt och få bättre förståelse för dig själv och din omgivning.

I offer therapy in Swedish and English

Lina tar emot patienter i Vasastan

Mail: lina.stromberg(at)sveakbt.se