Vi som jobbar på SVEA KBT

Kompetens, evidens och tillgänglighet

SVEA KBT startades 2015, vi finns både på Kungsholmen och i hjärtat av staden mitt på Drottninggatan.

Mottagningens grundfilosofi är kompetens, evidens och tillgänglighet. All vår personal har en gedigen kompetens med en femårig psykologexamen med KBT-inriktning. De flesta har ytterligare examen/certifieringar inom organisation och arbetslivets psykologi. Med evidens menar vi ett vetenskapligt och evidensbaserat angreppssätt. Vi använder oss av de verktyg och tekniker som har  bevisats ha effekt. Vad som kännetecknar oss ytterligare är vår vision om tillgänglighet. SVEA KBT har som en av de få psykologmottagningar mål att erbjuda tider och platser som passar mer dina behov. Vi har två mottagningar och vi tar emot besök på kvällar och helger.

Läs mer om oss nedan.

Per Morien 

Leg. psykolog

Jag har psykologexamen från Stockholm Universitet. Jag har under många år bedrivit terapier inom psykiatrin, primärvården och företagshälsovården och har med framgång arbetat med de flesta problemområden, alltifrån ångestproblematik, depressioner och kronisk smärta till personlighetsstörningar och relationsterapier. Alltid med fokus på den enskildas behov och utgår jag från en grundlig problemanalys snarare än diagnos. Jag har en gedigen KBT-utbildning men arbetar inte manualstyrt utan flexibelt och utifrån patientens målsättningar.

Mail: per.morien(at)sveakbt.se

Zara Aram

Leg. psykolog

Jag har psykologexamen från Stockholms universitet. Jag har tidigare varit verksam som klinisk psykolog och chef inom Bup, vuxenpsykiatri samt primärvård. Jag har även jobbat med vårdutvecklingsfrågor och implementering av evidensbaserade vårdprocesser.  Jag har handlett personal bl. a. inom bup, skola, socialtjänst samt bvc och mödravård. Jag är även adjunkt i psykologi vid Mittuniversitetet. Inom Svea KBT arbetar jag både som klinisk psykolog och tar organisationsuppdrag som chefsstöd och konsult vid implementering av förändringar.


Mail: zara.aram(at)sveakbt.se

Erik Martinsson Mäkelä

Leg. psykolog

Jag har psykologexamen från Uppsala universitet. Jag har tillbringat mycket tid utomlands och studerade under psykologutbildningen en termin I Sydafrika och gjorde praktik inom psykiatrin i New York. Jag behandlar utan problem på engelska och förstår både franska och tyska. Jag har stor bredd i min erfarenhet och har arbetat kliniskt i vitt skilda fält. Jag behandlar de flesta problemområden och är extra erfaren inom relationsproblem, livskriser, depression, bipolär sjukdom, ADHD och olika former av ångestproblematik.

Mail: erik.martinsson(at)sveakbt.se

Charlotte Ulfsparre

Leg. psykolog

Jag har psykologexamen från Stockholms Universitet och psykoterapeutexamen från Uppsala Universitet. Innan jag kom till Svea KBT har jag arbetat inom vuxenpsykiatrin, i privata psykologföretag och inom företagshälsovården, vilket gett mig bred erfarenhet. Jag arbetar med de flesta problemområden och är särskilt erfaren inom stress- och utmattningsrelaterade besvär, traumaproblematik och ångestsyndrom. Min utgångspunkt i en psykoterapi är alltid den gemensamma problemformuleringen och analysen. Jag lägger stor vikt vid vårt samarbete och ditt förtroende för behandlingen och mig som terapeut.

Utöver psykoterapi har jag även flera års erfarenhet av organisationspsykologiskt arbete. Jag är främst inriktad på arbetsmiljö, med ett särskilt intresse för psykologisk hållbarhet i organisationer samt norm- och kulturfrågor.  Jag arbetar gärna på engelska, som jag talar flytande tack vare att jag delvis är uppvuxen i USA.

charlotte.ulfsparre(at)sveakbt.se
 

Lovisa Delin

Leg. Psykolog

Jag har psykologexamen från Uppsala Universitet med inriktning KBT. Under mina år som yrkesverksam har jag arbetat med psykologisk behandling inom psykiatrin. Jag har bred erfarenhet av olika problemområden, däribland depression, ångestsyndrom, låg självkänsla, personlighetssyndrom, självskadebeteende, m.m.

 

Jag jobbar gärna med behandlingsmetoderna ACT och DBT (tredje vågens KBT) men är givetvis mån om att skräddarsy metod och behandlingsupplägg efter individens unika behov. Den gemensamma nämnaren för de behandlingar jag bedriver är tydlig problemanalys och effektiva interventioner. För mig är det av högsta vikt att kontakten mellan mig och mina klienter känns trygg och genuinMail: lovisa.delin(at)sveakbt.se

IMG_7064.jpg

Caroline Erkers

Leg. psykolog & verksamhetschef

Som verksamhetschef och legitimerad psykolog, arbetar jag aktivt med att utveckla Svea KBT, både för de klienter som besöker oss och även våra psykologer. Vårt mål är att bli den främsta psykologmottagningen i Stockholm och att vara nummer ett när det gäller att behandla psykisk ohälsa. Med stort fokus på kompetens, evidens och tillgänglighet arbetar jag ständigt med att hitta nya vägar, samarbeten, kompetenser och utvecklingsmöjligheter för att växa och kunna hjälpa fler människor.

Jag har min psykologexamen från Karolinska Institutet, och har arbetat i många år med verksamhetsutveckling, dialoger mellan kunder och företag samt marknadsanalyser och marknadsföring.

 

Mail: caroline.erkers(at)sveakbt.se

(Caroline är verksamhetschef och har för tillfället inga möjligheter att ta emot patienter)  

Viktoria Martell

Leg. Psykolog

Min psykologexamen är från Karolinska institutet med inriktning KBT. Tidigare har jag arbetat inom psykiatri, primärvård och forskning. Jag har en bred erfarenhet av att behandla barn, ungdomar och vuxna. Svåra livssituationer uppstår i olika skeden i livet och jag uppskattar att kunna finnas där oavsett ålder.   

 

Jag erbjuder individuella behandlingar och föräldrarådgivning på svenska och engelska. Jag har erfarenhet av att behandla bland annat ångestsyndrom, depression, stressproblematik, fobier, tvångssyndrom, tics, sömnsvårigheter, låg självkänsla samt behandling vid utåtagerande beteende hos barn.  

 

Jag arbetar utifrån manualbaserade behandlingar men skräddarsyr även utifrån behov. För mig är det viktigt att klienten upplever en genuin kontakt och känner att det finns möjlighet att påverka behandlingen utifrån egna behov och önskemål.   


Mail: viktoria.martell(at)sveakbt.se

vikmartell_edited.png

Malin Blide

Leg. Psykolog

Jag är legitimerad psykolog sedan 2016 och  utbildad i Umeå. Jag har arbetat som skolpsykolog, med barn-och föräldrahälsovård samt med individualterapi. Jag arbetar med KBT (kognitiv beteende terapi) och är starkt influerad av ACT (acceptance and commitment therapy).

 

Det jag tycker är häftigast med att vara psykolog är att få vara med när människor, genom att få möjlighet att resonera kring sitt liv och sin situation, kan hitta tillbaka till sin rätta kurs i livet och uppleva en mer meningsfull vardag.

 

Mitt främsta mål är att vi tillsammans ska skapa ett utrymme för dig att utforska det som just du brottas med. Jag tror att människor gör så gott de kan för att hantera livets svängningar och att vi alla ibland behöver lite hjälp att få nya perspektiv på saker och ting. Tillsammans kommer vi utforska dina tankar, känslor och beteenden utifrån de mål som du har med vårt samarbete.


Mail: malin.blide(at)sveakbt.se

maln.jpg

08-449 49 97

  • Facebook

© 2020 by SVEA KBT  Proudly created by Visual Mind Studio.