Sara Meymi

Leg. Psykolog
EngageradMålinriktadPositiv

”Sara M är min psykolog och jag har nog inte känt mig så sedd och hörd av en psykolog förr. Att prata om exakt det jag känner för och det är helt okej hela tiden och jag märker att hon bryr sig väldigt mycket vilket skapar förtroende och tillit”

-Tidigare patient

”Jag upplevde min behandling hos Sara som mycket hjälpsam och positiv! Hon var fantastisk på att skapa en fin allians med en trygg miljö där jag kände mig välkommen och att jag kunde vara mig själv. Sara var otrolig på att validera mig och verkligen lyssna och ta in det jag sa vilket är väldigt viktigt för mig. Hon var genuint nyfiken och intresserad. Jag lärde mig mycket genom konkreta praktiska verktyg och att få grotta in i särskilda situationer i detalj. Jag uppskattade även hennes flexibilitet. Framför allt var hennes värme och vänlighet mycket uppskattat hos mig! :)”

-Tidigare patient

Jag som psykolog

Oavsett vad du önskar hjälp med lägger jag stor vikt vid att insatsen anpassas efter dina behov och önskemål. Tillsammans kommer vi att sätta upp mål för terapin och därefter arbeta gemensamt för att nå dem.

Mina erfarenheter

Min psykologexamen är från Karolinska Institutet med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag har tidigare arbetat inom både barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och inom primärvården där jag bedrivit såväl KBT-behandling som neuropsykiatrisk utredning. Hos mig kan du få hjälp oavsett ålder då jag tar emot både barn och vuxna, i alla stadier i livet. 

Jag har bred erfarenhet av olika problemområden och erbjuder evidensbaserad behandling för bland annat depression, ångestsyndrom, sömnsvårigheter och stressproblematik. Förutom individuella terapier erbjuder jag även föräldrastödjande insatser, samt arbetar med både specifika svårigheter gällande psykisk ohälsa men även generellt samtalsstöd.

I offer therapy in English, Swedish and Farsi.

Sara arbetar som psykolog i Stockholm.

Boka tid hos Sara Tillbaka till psykologer Mail: