Psykolog Sara Meymi

Sara Meymi

Leg. Psykolog

Min psykologexamen är från Karolinska Institutet med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag har tidigare arbetat inom både barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och inom primärvården där jag bedrivit såväl KBT-behandling som neuropsykiatrisk utredning. Hos mig kan du få hjälp oavsett ålder då jag tar emot både barn och vuxna, i alla stadier i livet. 

Jag har bred erfarenhet av olika problemområden och erbjuder evidensbaserad behandling för bland annat depression, ångestsyndrom, sömnsvårigheter och stressproblematik. Förutom individuella terapier erbjuder jag även föräldrastödjande insatser, samt arbetar med både specifika svårigheter gällande psykisk ohälsa men även generellt samtalsstöd.

Oavsett vad du önskar hjälp med lägger jag stor vikt vid att insatsen anpassas efter dina behov och önskemål. Tillsammans kommer vi att sätta upp mål för terapin och därefter arbeta gemensamt för att nå dem.

Sara arbetar som psykolog i Stockholm.

Mail: sara.meymi(at)sveakbt.se

I offer therapy in English, Swedish and Farsi.