Psykolog Roland Muntoiu

Roland Muntoiu

Leg. Psykolog

Jag genomförde min psykologutbildning på Linnéuniversitetet, med fokus på kliniskt arbete och hälsa. Jag har arbetat med både barn, ungdomar och vuxna i behandling av bl.a. ångest, stress, depression, sömnsvårigheter, stöd till anhöriga som har det svårt och känslohantering. Jag har även god erfarenhet av utredningar för bl.a. autism och ADHD/ADD. Oavsett ålder och livsfas så vill jag finnas där och hjälpa till med både stöd och verktyg.

Jag tycker att det är viktigt med en personligt anpassad behandling utifrån dina behov, med fokus på evidensbaserade metoder med grund i KBT. Personlig kemi, öppenhet och ömsesidig förståelse ser jag som förutsättningar för en fungerande behandling. Jag är mån om att motivera varför jag föreslår specifika upplägg, och uppmuntrar till feedback under processens gång. Målet är att vi hittar ett passande arbetssätt som präglas av öppen och avslappnad kommunikation, där du känner att du gör framsteg och höjer din livskvalitet.

I offer therapy in English, Swedish and Romanian

Roland tar emot patienter på vår mottagning i Göteborg

Mail: roland.muntoiu(at)sveakbt.se