Philippa Karlsson psykolog

Philippa Karlsson

Leg. Psykolog

Min psykologexamen är från Göteborgs Universitet. Jag har arbetat inom vuxenpsykiatrin med grupper, individualterapi och konsultationer. Inom psykiatrin har jag behandlat tillstånd såsom depression, olika ångesttillstånd, smärtproblematik, PTSD och insomni. Under min tid i psykiatrin har jag även behandlat flertalet kvinnor som lider av en depression under graviditeten.

Jag arbetar framför allt med KBT men erbjuder även psykodynamisk terapi. Jag har även vidareutbildat mig inom IPT där fokus ligger på att tillsammans utforska hur problem i nära relationer medverkar till psykologisk stress, och tvärtom. Oavsett inriktning är det viktigaste att vi hittar en väg som passar just dig!

I den terapeutiska processen värderar jag ömsesidighet, lyhördhet och öppenhet. Hos mig kan du känna dig trygg med att terapin sker på dina villkor! Målet i terapin är att du får möjlighet att hitta strategier och utforska sidor av sig själv som leder till en långsiktig förändring.

Therapy is offered both in English and in Swedish.

Philippa tar emot patienter på vår psykologmottagning i Järntorget.

Mail: philippa.karlsson(at)sveakbt.se