Olivia Erliksson

Leg. Psykolog
InlyssnandeOmsorgsfullÖppen

”Jag gick hos Olivia Erliksson Jag tyckte hon var mycket trevlig, lyhörd och väldigt sakkunnig. Skapade en trygg och varm miljö, trots att det var på distans.”

-Tidigare patient

Jag som psykolog

För mig är det viktigt att vi ringar in just din upplevelse och situation så att behandlingen träffar rätt. I terapin börjar vi med att kartlägga och förstå din situation och därefter gör vi en plan för vilka förändringar vi ska jobba mot och hur vi ska gå tillväga. Det är viktigt för mig att du känner dig delaktig och trygg i terapin. Du är expert på din situation – och jag kan hjälpa dig hitta verktygen för att nå förändring. Ett gott samarbete är A och O för lyckad terapi!

Mina erfarenheter

Jag tog min psykologexamen vid Stockholms universitet med inriktning KBT. Sedan dess har jag jobbat på vårdcentral och är van vid att jobba med bred problematik inom depression och ångest, till exempel social fobi, oro/grubbel, tvångssyndrom, stress och utmattningssyndrom samt sömnbesvär. Relationssvårigheter, låg självkänsla och sorg är också områden där jag gärna stöttar dig. Jag har även jobbat på habiliteringen med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer, till exempel autismspektrumtillstånd och ADHD, och kan bistå med råd och stöd för förbättrad funktion och livskvalitet i vardagen för barn, vuxna och deras föräldrar.

I offer therapy in English and Swedish.

Olivia tar emot patienter på vår mottagning i Täby

Boka tid hos Olivia Tillbaka till psykologer Mail: olivia.erliksson@sveakbt.se