Maria Cagatay

Psykolog
LyhördProblemlösandeVarm
Jag som psykolog

Som psykolog är jag varm, lyhörd, öppensinnad och problemlösande. Jag strävar ständigt efter att etablera ett gott samarbete och att hålla en öppen dialog. Jag använder mig av evidensbaserade metoder och ser alltid till att personligt anpassa behandlingsupplägget utifrån just dina behov och önskemål. För mig är det viktigt att du under behandlingen känner dig både sedd och hörd. Därför kommer jag att vända och vrida på varje sten tills jag är säker på att du är tillfredsställd med din behandling oavsett i vilket stadie du befinner dig i eller vilka problem du besitter. Tillsammans kan vi uppnå en betydelsefull förändring.

Mina erfarenheter

Jag har en psykologexamen från Uppsala universitet, med inriktning KBT med fokus på konkreta strategier och verktyg för att öka det psykiska måendet. Jag har arbetat med både vuxna och barn med många olika typer av psykisk ohälsa. Jag behandlar bl a ångestsyndrom, depression, stress, trauma, låg självkänsla och andra livskvalitetshämmande tillstånd. Jag har tidigare arbetat inom primärvården med vuxna i alla livsstadier, men även i barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) med både barn och föräldrar.

I offer therapy in English and Swedish.

Maria tar emot patienter i Uppsala

Boka tid hos Maria Tillbaka till psykologer Mail: maria.cagatay@sveakbt.se