Psykolog Julia Lidman

Julia Lidman

Psykolog

Jag har utbildning och erfarenhet av olika terapiformer, såsom KBT, ACT och PDT. Jag vill lära känna dig som person för att kunna ge dig en personligt anpassad behandling, med inslag av de metoder och verktyg som just du behöver. Jag har min psykologexamen från Umeå Universitet och har arbetat i primärvården med personer som lider av bl. a depression, ångest, stress, sömnproblem, tvång och andra hämmande psykiska tillstånd. Jag har även erfarenhet av arbete inom psykiatrin och psykosvården med tyngre problematik och behov av extra stöttning. Utöver detta arbetar jag även med barn och ungdomar, samt föräldrastöd och vägledningen i svåra familjesituationer.

Vare sig du söker hjälp för psykisk ohälsa, personlig utveckling eller bara stödsamtal så hjälper jag dig att hantera negativa tankar, känslor och beteenden. Jag arbetar evidensbaserat, vilket innebär att du får ta del av verktyg och strategier som faktiskt fungerar och är beprövade. Jag ser terapin som ett samarbete, där vi arbetar utifrån dina behov och önskemål, för att terapin ska bli så givande för dig som möjligt. Oavsett vad du söker hjälp för så jobbar vi tillsammans för att hitta strategier för att uppnå motivation och förändring. Det viktigaste för mig är att du känner dig trygg med mig så att vi tillsammans kan samarbeta för att skapa positiva förändringar som håller över tid.

I offer therapy in Swedish and English

Julia tar emot patienter i Vasastan

Mail: julia.lidman(at)sveakbt.se