Jasmine Pettersson psykolog

Jasmine Pettersson

Leg. Psykolog

Jag har min psykologexamen från Linnéuniversitetet och har tidigare arbetat med många typer av psykisk ohälsa och personligt stöd. Jag arbetar mycket med bl a olika typer av ångest, fobier, stress, sömnproblem, nedstämdhet och känslohantering. Jag är van att behandla barn, ungdomar och att ge stöd i föräldrarollen. Förutom min KBT-inriktning har jag också utbildning i psykodynamisk terapi (PDT) och arbetar mycket med compassionfokuserade (CFT) och acceptansbaserade (ACT) samtal.

I terapi med mig arbetar vi med medkänsla och att skapa förståelse för varför du befinner dig där du gör just nu, därefter hur vi kan hitta nya vägar framåt.
Det ska finnas trygghet att lyfta just det som tynger dig och utifrån det kan vi anpassa våra träffar efter ditt behov.

I offer therapy in English and Swedish

Jasmine tar emot patienter på vår psykologmottagning i Vasastan.

E-mail: jasmine.pettersson(at)sveakbt.se