Psykolog Jakob Hofverberg

Jakob Hofverberg

Leg. Psykolog

Jag tog min psykologexamen med KBT-inriktning vid Stockholms universitet och har sedan dess främst jobbat med psykologisk behandling av barn, ungdomar och vuxna. Behandlingarna kan inrikta sig mot en specifik problematik såsom oro, sömnbesvär eller social ångest men kan också behandla exempelvis livskriser, sorg eller relationssvårigheter. Jag har gedigen erfarenhet av att jobba med arbetsrelaterad stress och utbrändhetsproblematik. Jag jobbar även med parrelationer i parterapi och tycker dessutom att det är väldigt givande.

Utöver detta har jag erfarenhet av NPF-utredningar och behandling i form av föräldrastöd för föräldrar till barn med exempelvis ADHD och Autism. Jag har själv bakgrund som lärare och bred erfarenhet från skolans värld såväl från gymnasieskolan som vuxenutbildningar.

Därifrån har jag också erfarenhet av handledning och utveckling av såväl elevgrupper som medarbetare. Med KBT som grund ser jag det som viktigt att anpassa kontakten och behandlingen i samarbete med dig som klient. Min strävan är att samtalen ska präglas av värme, lyhördhet och trygghet.

I offer therapy in English and Swedish

Jakob tar emot patienter på vår psykologmottagning i Vasastan.

E-mail: jakob.hofverberg(at)sveakbt.se