Psykolog Frida Persson

Frida Persson

Leg. Psykolog

Jag gick min psykologutbildning vid Umeå Universitet. Jag har tidigare arbetat inom psykiatrin med både grupp- och individualterapi. Jag har bland annat erfarenhet av att arbeta med olika ångestsyndrom, depression, trauma, låg självkänsla, samtalsstöd, avslappning och svårigheter med att hantera känslor och relationer. Jag har vidareutbildat mig inom compassionfokuserad terapi (CFT), vilket är en stor influens för mig i mitt arbete.

För mig är det viktigt att anpassa behandlingen efter dig och att vi tillsammans hittar ett gott samarbete. Jag kommer att guida dig i att hitta hjälpsamma strategier och perspektiv för att hantera livet och det svåra med att vara människa.

I offer therapy in English and Swedish

Frida tar emot patienter på vår mottagning i Solna

Mail: frida.persson(at)sveakbt.se