Felicia Lind

Leg. Psykolog
LyhördProblemlösandeUtforskande
Jag som psykolog

För mig är det viktigt att vi ringar in just din upplevelse och situation så att behandlingen träffar rätt. I terapin börjar vi med att kartlägga och förstå din situation och därefter gör vi en plan för vilka förändringar vi ska jobba mot och hur vi ska gå tillväga. Det är viktigt för mig att du känner dig delaktig och trygg i terapin. Du är expert på din situation – och jag kan hjälpa dig hitta verktygen för att nå förändring. Ett gott samarbete är A och O för lyckad terapi!

Mina erfarenheter

Jag tog min examen vid Karolinska Institutet med inriktning KBT. Sedan dess har jag arbetat med behandling och utredningar för patienter i alla åldrar. Behandlingen kan variera och ibland vara mer strukturerad men också samtidigt anpassad efter mina patienters behov och förutsättningar. Jag är van att behandla problemområden som exempelvis depression, ångest (GAD), stressrelaterad ohälsa, sömnsvårigheter, fobier, krisstöd, relationsproblem, livsförändringar och funktionsnedsättningar. Jag leder även psykoedukativa grupper och finner stor glädje i att undervisa och förmedla information på ett pedagogiskt sätt, vilket också är min strävan i den individuella terapin.

Utöver utredning och terapi har jag arbetat med forskning vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Där har jag riktat in mig på sömnforskning och i synnerhet på hur sömn påverkar vårt sociala liv. Jag har stor erfarenhet av att bistå individer i deras roll som föräldrar, vilket bygger på min omfattande forskning kring barns sociala och emotionella färdigheter, kombinerat med min erfarenhet som familjeguide

I offer therapy in English and Swedish.

Felicia tar emot patienter på vår mottagning i Täby

Boka tid hos Felica Tillbaka till psykologer Mail: