Psykolog Eva Silverberg

Eva Silverberg

Leg. Psykolog

Min psykologexamen är från Stockholms Universitet med inriktning KBT. Efter mitt arbete med vuxna inom primärvården har jag fått en bred erfarenhet av problemområden som många kämpar med idag, såsom stressrelaterad ohälsa, oro och ältande, ångest, depression och sömnsvårigheter. Jag har även erfarenheter av diagnostisering och behandling av svårare tillstånd från mitt tidigare arbete i specialistpsykiatrin, där sökorsaken kunde innefatta svårare tvångssyndrom, depression, bipolär sjukdom samt mera komplexa ångestsyndrom.

Jag kan hjälpa dig med att hantera olika typer av ångesttillstånd, stress och utmattning, oro och ältande och nedstämdhet. Ibland är det vår perfektionism och självkritik som hindrar oss att leva livet fullt ut, vilket går att arbeta med terapeutiskt i behandling. Du kan även söka dig till mig om du känner dig vilsen eller fast i livets olika skeden eller inte vet vilken riktning du ska ta. Min förhoppning är att du ska kunna leva ett meningsfullt liv med ökat välmående och balans samt vara närvarande i livet som pågår. Utöver manualbaserad KBT tillämpar jag ofta behandlingsmetoderna ACT och CFT.

Jag anpassar behandlingen utifrån dina specifika behov.
I behandlingen fokuserar jag på att grundligt förstå din problematik för att därefter tillsammans ta oss mot en förändring i önskad riktning. Jag vill bemöta dig från en plats av trygghet, acceptans och närvaro. Mina klienter brukar uppskatta min ärlighet, rakhet och mitt engagemang i syfte att våga utmana sig för att uppnå en förändring.

I offer therapy in Swedish and English

Eva tar emot patienter på Södermalm

Mail: eva.silverberg(at)sveakbt.se