Angelica Norström psykolog

Angelica Norström

Leg. Psykolog

Jag tog min psykologexamen från Lunds Universitet år 2009 och har därefter även vidareutbildat mig till psykoterapeut med inriktning KBT. Jag har en lång erfarenhet av att bedriva psykoterapeutisk behandling av ungdomar samt vuxna både inom psykiatrin så väl som primärvården både inom den offentliga och privata vården. 

Jag behandlar de flesta problemområden så som nedstämdhet, ångest och oro, stress/utmattning, låg självkänsla, livskriser och relationsproblem. Jag arbetar alltid evidensbaserat men med utgångspunkt från klientens unika behov. För mig är det av stor betydelse att varje klient känner sig sedd och trygg och att vi tillsammans arbetar mot att skapa meningsfull förändring genom strategier och verktyg som är hållbara över tid. 

I offer therapy in German English and Swedish

Angelica tar emot patienter på vår mottagning i Stockholm city

Mail: angelica.norstrom(at)sveakbt.se