Fallstudie om behandling av stress

I den här artikeln får du läsa en fallstudie skriven av psykologen Eva som handlar om hur hon hjälpte en patient som led av allvarliga stressymtom orsakade av omständigheter på jobbet. Du får veta mer hur våra psykologer hos Svea KBT arbetar med behandling av stress och vilka moment som ofta ingår i KBT terapi.

Författare

Leg. Psykolog Eva Silverberg

Bakgrund / inledning

Malin har varit hos sin husläkare för att kolla upp diverse fysiska problem. Hon var ofta illamående, kände yrsel och hade ont i ryggen och knät. Det var inte förrän läkaren hade börjat fråga om Malins jobbsituation som hon förstod att det eventuellt fanns en stressproblematik i bakgrunden.
Läs mer information om stress.

Gör ett stresstest.

Första mötet med psykologen

När jag träffade Malin första gången för ett bedömningssamtal så framkom det att hon hade en väldigt påfrestande situation på jobbet. Hon jobbade med marknadsföring på ett stort bolag där det fanns otydlighet kring arbetsuppgifterna och hur de skulle prioriteras.

Arbetsbelastningen för Malin och för några av hennes kollegor var stor, samtidigt som vissa personer inom avdelningen hade mycket mindre att göra. Detta ledde till frustration hos Malin som gärna tackade ja till uppgifter eftersom hon oftast visste hur de skulle utföras på bästa sätt, detta eftersom hon var en av de mest seniora på avdelningen.

Privat hade hon nyligen separerat och övade på att komma in i varannan vecka -livet med sin son. Hon kände sig ofta lättirriterad med sonen, och ångrade ibland vad hon hade sagt vilket i sin tur ledde till ältande kring mammarollen.

Hon hade gott om vänner och bra socialt nätverk samt fritidsintressen som hon trivdes med, men alltför ofta orkade hon inte göra något efter de långa arbetsdagarna. Kvällarna tillbringades som oftast framför tv:n och inte sällan somnade hon tidigt i soffan, bara för att vakna upp några timmar senare och fick sedan svårt att somna om i sängen.

Lär känna våra psykologer

Våra kompetenta psykologer är experter inom terapi och behandling.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Julia L
Vasastan
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Maria C
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Angelica N
Södermalm
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Andrea Ö
Göteborg
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Psykologens analys av situationen

Malin fick göra några KBT-uppgifter där hon exempelvis skulle kartlägga sina återhämtande aktiviteter, hur hennes dagar såg ut och hur olika aktiviteter påverkade hennes sinnesstämning samt stressnivån. Malin hade en tendens att göra flera saker parallellt i syfte att vara effektiv, men i verkliga fallet gjorde detta bara situationen värre för henne.

Patienten börjar jobba på sin behandling

I början på behandlingen fick Malin lära sig om stressens fysiologi och hur kort- och långvarig stress påverkar kroppen och känslorna. Hon fick även aktivt hitta återhämtning i sin vardag, vilket i hennes fall betydde att lägga till små pauser under arbetsdagen för att reglerna ner stressnivån samt börja ta en kort promenad efter lunchen.

Malin fick göra beteendeanalyser av varför hon ofta tackade ja till arbetsuppgifter, och hon insåg snabbt att hon gjorde detta för att det i stunden kändes obekvämt för henne att faktiskt tacka nej. Genom att lära sig att tacka nej och tolerera lite obehag i stunden kunde Malin istället minska arbetsbördan på längre sikt, vilket bidrog till en mer balanserad tillvaro. En viktig del i behandlingen var att lära Malin medveten närvaro, en färdighet som hon fick tillämpa i arbetet genom att utföra en sak i taget.

Resultatet – vad händer

Under behandlingens gång fick Malin öva på att göra små justeringar i sin tillvaro och successivt började hennes stressnivå kännas mer hanterbart. Hon slutade känna sig yr på dagarna och hennes sömnkvalitet förbättrades. Detta i sin tur ledde till att hon hade mer ork på kvällarna och kände sig inte heller lika irritabel med sonen.

Avslut – hur har behandlingen gått?

Vi utvärderade behandlingen efter några sessioner för att se att behandlingen var verksam. När Malin började få ordning på sin arbetssituation samt subjektivt kände ett ökat välmående i form av förbättrad sömn och mindre irritabilitet så började vi avsluta behandlingen.

De två sista besöken glesades ut och vid sista samtalet gjorde vi en utvärdering där det framkom att Malins stressnivå hade minskat markant från början på behandlingen. KBT-terapin avslutades därmed och Malin fick fortsätta att öva på att ha en mer fungerande balans i livet samt att fortsätta sätta rimliga begränsningar på jobbet. Läs mer om KBT-terapi.

Vill du veta mer om hur vi på Svea KBT kan hjälpa dig att hantera utmaningar och problem som finns i ditt liv? Kontakta oss idag för ett inledande bedömningssamtal där vi kan ge dig rekommendationer om bästa psykolog för just dina omständigheter.
Läs om stressutslag.