Psykisk hälsa i Stockholm

I den här artikeln går psykologen Julia igenom statistik kring den psykiska hälsan i Stockholm.

Psykolog Julia Lidman

Författare

Psykolog Julia Lidman

Julia Lidman är Psykolog hos Svea KBT med examen från Umeå Universitet med inriktning mot KBT, DBT och PDT. Hon har erfarenhet från primärvården, psykiatrin och psykosvården och har arbetat med depression, ångest, stress och sömnproblem samt tyngre problematik.

Stockholm och Stockholms län

Andelen av befolkningen med någon form av psykiatrisk diagnos har ökat från år 2014 till 2021. Under åren har vården blivit bättre på att bedöma psykiatriska tillstånd vilket kan vara en anledning till att fler diagnoser upptäcks. Men en nulägesanalys, som gjordes av Uppdrag psykisk hälsa år 2017, visade att personer 25 år och äldre, boende i Stockholm, mår i genomsnitt bättre än i resten av landet.

På Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät år 2016 uppgav 76% att de hade bra eller mycket bra hälsa. När det kommer till barn och unga så visar resultat från Skolbarnshälsovanor 2017/2018 att de allra flesta 11-, 13- och 15-åringar var tillfreds med sina liv, under de senaste 15 åren har andelen barn och unga med hög livstillfredsställelse varit stabil.

Läs mer om våra psykologer

Våra kompetenta psykologer är experter inom depression och KBT. Läs mer om våra behandlare.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Trots att vi mår relativt bra som befolkning så uppger 16,5% av befolkningen i Stockholms län att de hade psykisk ohälsa enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät år 2016. År 2019 – 2022 var den siffran 15,1%. Socialstyrelsens patientregister från 2021 visar att 5 641 personer i Stockholm per 100 000 invånare vårdats, antingen via öppen- eller slutenvård för psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar.

Fem år tidigare låg siffran på 5 312 personer per 100 000 invånare. De vanligaste diagnoserna i Stockholms län är ångestsyndrom, ADHD, depression, autismspektrumtillstånd samt sömnstörningar. Enligt en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, som gjordes i Region Stockholm 2021, så självrapporterade 11% av befolkningen i länet besvär som tyder på depression och 10% besvär som tyder på ångestsyndrom. Många som hade depressionssymtom hade också ångestsymtom, då totalt 15% av Stockholms befolkning hade besvär som tyder på något av tillstånden.

Sjukskrivningar i Stockholm på grund av psykisk ohälsa

Den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige idag är psykiatriska diagnoser. Statistik från Försäkringskassan visar på att i oktober 2022 var det totalt 86 396 pågående sjukfall på grund av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. 17 745 av dessa sjukfall var inom Stockholms län. Afa försäkring publicerade en analys 2019 över psykisk ohälsa kopplat till sjukskrivning. Denna visade att år 2017 och 2018 var andelen sjukfall med mer än 90 dagars sjukfrånvaro 36,6% i Stockholm län.

https://sdb.socialstyrelsen.se/if_par/val.aspx

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/wp-content/uploads/2022/10/Rapport_psykisk-ohalsa-i-stockholms-lan_22.pdf

https://www.forsakringskassan.se/statistik-och-analys/statistikdatabas#!/sjuk/sjp-pagaende-sjukfall-diagnos

https://www.afaforsakring.se/globalassets/forebyggande/analys-och-statistik/rapporter/2019/f6389_psykisk-ohalsa-lan.pdf

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2019-9-6311.pdf

https://www.regionstockholm.se/globalassets/7.-jobb-och-personal/arbeta-hos-oss/uppfoljningsrapport-2018-webb.pdf

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/wp-content/uploads/2018/10/MASTER_-Analys-och-handlingsplan_Vuxna_a%CC%88ldre.pdf

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/wp-content/uploads/2018/10/MASTER_-Analys-och-handlingsplan_Barn_UngaVuxna.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/psykisk-halsa/