Extrovert personlighet

I den här artikeln kan du läsa om Extraversion (extrovert personlighet) som är en del av Femfaktormodellen, även kallat Femfaktorteorin och Big five.

Psykolog Victoria Castorina

Författare

Victoria Castorina

Victoria Castorina är leg. Psykolog och tog sin examen vid Linnéuniversitetet där hon erhöll kompetens inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT).

Vad innebär det att vara extrovert?

Extraversion, mer känt som extrovert är ett av de centrala personlighetsdragen i Femfaktormodellen (även känd som Big Five). En extrovert person kännetecknas av att vara utåtriktad, energisk och socialt aktiv. De tenderar att söka stimulans från omgivningen och får energi av socialt umgänge. Att vara extrovert innebär att ha en stark dragning till social interaktion och aktivitet.

Extroverta individer känner sig oftast energiska och tillfredsställda när de är i sällskap med andra människor. De är ofta pratsamma, självsäkra och benägna att ta initiativ i sociala situationer.

Gör personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör personlighetstest baserat på femfaktormodellen.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

5 tecken på att du är en extrovert person

 1. Socialt aktiv: Extroverta individer söker aktivt sociala interaktioner och känner sig uppfyllda av att umgås med andra.
 2. Uttrycksfull: De har lätt för att inleda och delta i samtal och känner sig bekväma med att uttrycka sina tankar och känslor.
 3. Energisk: Extroverta personer tenderar att ha hög energinivå och är ofta involverade i flera aktiviteter samtidigt.
 4. Självsäker: De utstrålar ofta självförtroende och är bekväma med att ta ledningen i sociala situationer.
 5. Utåtriktad: De har en tendens att söka nya erfarenheter och trivs med att vara i centrum för uppmärksamheten.

Skillnaden mellan extrovert och introvert

Skillnaden mellan att vara extrovert och introvert ligger främst i hur man hämtar sin energi och vilken typ av miljö man föredrar.

Extrovert

Typiska egenskaper som kännetecknar en extrovert person:

 • Får energi av social interaktion
 • Trivs i stora grupper och på sociala evenemang
 • Pratar gärna och mycket
 • Tänker högt
 • Söker stimulans från omgivningen
 • Handlingsorienterad

Introvert

Typiska egenskaper som kännetecknar en introvert person:

 • Får energi av ensamhet
 • Trivs i små grupper eller ensam
 • Föredrar att lyssna och observera
 • Tänker noga igenom vad hen ska säga
 • Söker lugn och reflektion
 • Tankeorienterad
Här kan du läsa mer om Introversion (Introvert)

Fördelar med att vara en extrovert person

 • Sociala färdigheter: Extroverta individer är ofta duktiga på att knyta och upprätthålla sociala kontakter.
 • Ledarskap: De är ofta naturliga ledare och kan inspirera och motivera andra.
 • Nätverkande: De har en förmåga att skapa breda nätverk, vilket kan vara fördelaktigt i karriären och personliga livet.
 • Kommunikationsförmåga: Extroverta personer är ofta bra på att kommunicera tydligt och effektivt.

Utmaningar med att vara en extrovert person

 • Behov av ständig stimulans: Extroverta personer kan ha svårt att hantera stillhet och ensamhet, eftersom de ständigt söker extern stimulans och social interaktion.
 • Kan ha en tendens att ta över samtal: De kan ibland ha svårt att låta andra komma till tals, vilket kan leda till konflikter.
 • Kan uppfattas som lite ytliga: På grund av deras breda sociala nätverk kan extroverta ibland ha fler ytliga relationer snarare än djupa och meningsfulla.
 • Risk för utbrändhet: Extroverta som konstant är på språng och engagerar sig i många aktiviteter kan riskera att bränna ut sig om de inte tar tid för återhämtning.
 • Svårt att arbeta ensam: Extroverta kan uppleva ensamarbete som utmanande och tråkigt, vilket kan påverka deras arbetsproduktivitet när samarbete inte är möjligt.

4 tips till extroverta personer

 • Lär dig uppskatta egentid: Försök att hitta aktiviteter som du kan njuta av ensam för att minska beroendet av andras närvaro.
 • Lyssna aktivt: Träna på att uppmärksamma personer som inte är lika benägna att ta plats i samtal och bjud in dem till att dela sina tankar och känslor, utan att avbryta.
 • Var medveten om din energinivå: Ta regelbundna pauser för att undvika utmattning.
 • Odla djupare relationer: Fokusera på att bygga djupare relationer med några få personer istället för att hålla alla relationer på en bekantskapsnivå, om du har dessa tendenser.

Vad gör att man blir extrovert?

Extroversion kan påverkas av en rad faktorer, både genetiska och miljömässiga. Precis som många andra personlighetsdimensioner tycks extroversion delvis vara ärftligt, vilket innebär att genetiska faktorer spelar en roll i utvecklingen av denna personlighetsdimension.

Uppväxtmiljö och tidiga sociala erfarenheter kan också forma en persons grad av extroversion. Kulturer som värdesätter social interaktion och utåtriktade beteenden kan också främja extroversion. Vidare ter det sig som att extroverta ofta har högre aktivitet i hjärnans belöningssystem, vilket gör dem mer benägna att söka stimulans.

Hur mäter man extroversion?

Extroversion mäts oftast med hjälp av personlighetstest som bygger på femfaktormodellen. Test som NEO PI-R och Big Five Inventory är vanliga verktyg för att bedöma en persons nivå av extroversion.

Är du nyfiken på om du är extrovert? Gör personlighetstest på Svea KBT

Vill du veta hur väl personlighetsdraget extrovert stämmer in på dig? På Svea KBT kan du göra personlighetstest för att få en djupare förståelse av din personlighet.

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Personligheter
Femfaktormodellen