ISTP – Virtuos personlighet

Personlighetstypen ISTP är en av de 16 personlighetyperna i Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Psykolog Karolina Flink

Författare

Karolina Fink har sin psykologexamen från Uppsala Universitet och har sedan dess arbetat med att behandla många olika sorters problematik. Karolina har även erfarenhet av att arbeta med diverse ångestsyndrom såsom generell ångest, social ångest och paniksyndrom. Hon har behandlat depression och specifika fobier. Karolina hjälper dig särskilt gärna med med stress, utmattning, låg självkänsla eller självkritik.

Vad betyder personlighetstypen ISTP: Virtuos personlighet?

ISTP utgör en av de sexton personlighetstyperna i Meyers-Briggs personlighetstest. ISTP är en personlighetstyp som ligger högt på skalorna introversion (I), sinnesförnimmelse (S), tänka (T) och perception (P) och kallas även för Virtuosen, eller Mästaren.

Virtuosen är en skicklig och praktisk hantverkare som älskar att skapa och bygga med sina händer. Virtuoser arbetar helst självständigt och söker ständigt nya praktiska lösningar på problemen runt omkring dem. En pålitlig och rationell logiker som ändå har en äventyrlig och kreativ själ.

Gör ett personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör personlighetstest baserat på femfaktormodellen. Vi utför testerna i form av utbildningar, konfliktinterventioner eller psykisk hälsostatus på både gruppnivå och individnivå.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vilka personlighetsdrag och egenskaper finns hos ISTP?

Gåtfull och mytisk Virtuosen arbetar gärna självständigt och förlorar sig gärna i sitt arbete, detta kan göra att personen uppfattas som lite svår att förstå sig på för andra människor.

Logisk och praktisk Virtuosen är av naturen en logisk varelse och tycker inte om att blanda in känslor i sina beslut. En person med denna personlighet förlitar sig främst på sin egna praktiska erfarenhet och söker alltid ”hands on” lösningar på problem.

Äventyrlig och spontan Virtuosen är flexibel och kan ta sig an oväntade utmaningar med en relativ lätthet och improviserar gärna. Deras drivkraft att utforska och lära sig nya saker tar dem ofta med på spännande äventyr.

Grundad och autentisk Vad du ser är vad du får när det kommer till en person med en virtuos personlighet. Dessa människor säger gärna vad de tycker och förhäver sig gärna inte inför andra. De har en förmåga att kunna hålla sig grundade i nuet och inte försvinna iväg i hypotetiska framtidsscenarion.

ISTP och kognitiva funktioner

MBTI baseras på sammanlagt åtta stycken kognitiva funktioner som beskriver hur människor uppfattar världen och fattar beslut. Vardera av de sexton personlighetstyperna har fyra stycken unika kognitiva funktioner.

De fyra kognitiva funktionerna för ISTP är:

 1. Introvert Tänkande (Ti): ISTP personers starkaste kognitiva funktion. De är rationella och logiska problemlösare. De använder sig av denna funktion för att analysera och förstå sig på sin omgivning.
 2. Extrovert Sensorisk (Se):  ISTP personer har en stark koppling till nuet vilket hjälper dem att observera detaljer i sin omgivning. De är händiga problemlösare som föredrar att lära sig genom att göra själva.
 3. Introvert Intuition (Ni): ISTP personer använder denna funktion för att förutse framtida händelser. Deras förmåga att se mönster som inte alla andra ser ger dem en intuitiv känsla för hur saker och ting kommer att utvecklas.
 4. Extravert Känsla (Fe): En av ISTPs svagaste kognitiva funktioner. ISTP personer använder denna funktion för att förstå andra människor och deras känslor. Funktionen hjälper dem att skapa och upprätthålla relationer med andra.

Vilka olika undertyper av ISTP finns det?

Det finns två undertyper av personlighetstypen ISTP som skiljer sig åt i hur personer hanterar stress, deras självförtroende och deras ambitioner. Dessa undertyper kallas för ISTP-A (Assertiv) och ISTP-T (Turbulent).

ISTP-A:

Assertiva ISTP personer är i grunden självsäkra och lugna. De tar gärna egna initiativ och har tillit till sin egna förmåga att fatta goda beslut. De tenderar att vara relativt stabila i sina känslor och externa faktorer tycks inte påverka dem nämnvärt.

ISTP-T

Turbulenta ISTP personer är mer känsliga för stress än sin Assertiva motpart. De har ofta mer självkritik och ställer höga krav på sig själva. De känner sig oroliga över att göra misstag och de tenderar därför att ständigt utvärdera och anpassa sina handlingar och beslut.

Vilka styrkor och svagheter finns det med ISTP?

Styrkor

 • Självständiga
 • Händiga och påhittiga
 • Observanta på sin omgivning
 • Spontana
 • Autentiska och raka

Svagheter

 • Svårt att ta hänsyn till andras viljor
 • Okänslig
 • Privat och reserverad
 • Lätt att bli uttråkad
 • Skeptisk

Vilka yrken passar för ISTP?

 • Ingenjör
 • Snickare
 • Kock
 • Bonde
 • Polis
 • Chef
 • Brandman
 • Egenföretagare
 • Fotograf
 • Mjukvaruutvecklare
 • Militär officer
 • Biolog

ISTP och relationer

I början av en relation kan en ISTP upplevas som svår att lära känna. De lever i nuet och är inte särskilt intresserade av hypotetiska framtidsscenarion. Väl i den etablerade relationen behöver en ISTP person mycket utrymme och självständighet.

I en relation visar sig sen en ISTP ofta vara en lojal partner som tycker om att visa sin kärlek i handlingar och tjänster. ISTP personer kan ha svårt att vara i kontakt med sina känslor och mår därför bra i relationer där det finns en stöttande och förstående partner. I en relation med en ISTP kan du förvänta dig mycket äventyr, humor och uppmuntran och stöttning i att eftersträva dina egna intressen och passioner.

Vanliga frågor och svar om ISTP-personligheter

Är ISTP en sällsynt personlighetstyp?

Det är den 8e vanligaste personligheten av alla 16 personlighetstyper.

Hur många procent av alla människor är ISTP?

5,4% av alla människor är ISTP. Av dessa människor är 77% män och 23% kvinnor, ISTP personer är alltså oftast män.

Vilka kändisar är ISTP?

Harrison Ford, Kristen Stewart, Steve Jobs, Eminem

Vilka är de bästa karriärerna för ISTP-personer?

Ingenjör, snickare, egenföretagare

Hur hanterar ISTP-personer stress?

ISTP-personer kan bli stressade av att vara för mycket runt andra människor och av konflikter. Då ISTP-personer har lite svårt med kontakten med sina egna känslor och med att förstå andra människors känslor kan detta leda till mycket stress. ISTP-personer har lätt för att logiskt och strukturerat kompartmentalisera tankar och känslor vilket kan underlätta deras stresshantering, de lever mycket här och nu.

Vilka personlighetstyper är mest kompatibla med ISTP?

De passat bäst med andra analytiska personligheter vars extroverta sida kan få en ISTP att våga sig ur sin komfortzon, exempel på dessa typer är ESTJ, ENTJ och ENTP. ISTP passar minst bra ihop med INFP och ENFP som är mer idealistiska drömmare.

Är ISTP en introvert eller extrovert personlighetstyp?

ISTP är en av de åtta introverta personlighetstyperna av de 16 personligheterna.

Har du personlighetstypen ISTP? Gör testet hos oss på Svea KBT

Är du intresserad av att göra ett personlighetstest för att ta reda på vilken personlighetstyp som passar in på dig är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Personligheter
16 personlighetstyper