ISTJ – Logistikerns personlighet

Personlighetstypen ISTJ står för Introvert, Sensing, Thinking, Judging och är en av de 16 personlighetyperna i Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Författare: Psykologkandidat Petter Löfving
Medicinsk granskad av Leg.Psykolog Caroline Erkers

Vad betyder personlighetstypen ISTJ, logistikerns personlighet? 

ISTJ:s är praktiska, pålitliga och faktaorienterade. De tenderar att vara tillbakadragna men beslutsamma och med en rationell syn på livet. ISTJ:s planerar sina handlingar noggrant och utför dem metodiskt och strukturerat. De kallas “logistikerns” personlighet och utvecklar ofta stabila karriärer i institutioner och organisationer som respekterar tradition, auktoritet och säkerhet. 

Gör ett personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör personlighetstest baserat på femfaktormodellen. Vi utför testerna i form av utbildningar, konfliktinterventioner eller psykisk hälsostatus på både gruppnivå och individnivå.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vilka personlighetsdrag och egenskaper finns hos ISTJ?  

 • Ansvarsfulla: ISTJ:s tar sina åtaganden och ansvar på stort allvar och strävar alltid efter att uppfylla sina plikter.
 • Pålitliga: De är kända för sin pålitlighet och sin förmåga att hålla löften, vilket gör dem till betrodda individer i både personliga och professionella sammanhang.
 • Rationella: ISTJ:s har en logisk och objektiv syn på världen och fattar beslut baserade på fakta och logik snarare än känslor.
 • Metodiska: De är effektiva och organiserade. De planerar sina handlingar noggrant och utför dem med precision och systematik. 
 • Ärliga: De värderar ärlighet och rakhet högt, föredrar raka besked och är öppna och uppriktiga i sin kommunikation.

ISTJ och kognitiva funktioner  

Varje Myers-Briggs personlighetstyp har en unik ordning av kognitiva funktioner som beskriver hur människor samspelar med omvärlden. Detta inkluderar hur vi tar in och bearbetar information och sedan använder den i vårt beslutsfattande. Denna ordning innebär att de olika kognitiva funktionerna påverkar en ISTJ:s beteende i varierande grad.

De fyra kognitiva funktionerna för ISTJ är följande:

 • Introvert kännande (Si): Den här huvudfunktionen använder sig ISTJ:s av för att organisera erfarenheter och information som de anser vara viktiga. De har en stark förmåga att minnas detaljer och intryck från tidigare erfarenheter. De har en jordnära och strukturerad syn på världen.
 • Extrovert tänkande (Te): Deras sekundära funktion används för att interagera med omvärlden. De värderar effektivitet och resultatorientering högt och gillar att få saker gjorda. Funktionen används för att fatta beslut baserade på logik och rationalitet.
 • Introvert känsla (Fi): Den här tertiära funktionen hjälper ISTJ:s att bedöma situationer utifrån personliga värderingar och övertygelser. En intern kompass som vägleds av känslor och moraliska principer. 
 • Extrovert intuition (Ne): Den här funktionen innefattar ISTJ:s förmåga att generera nya idéer och lösningar. Det är ISTJ:s svagaste funktion och innebär att den används mindre frekvent och på enklare sätt.

Vilka olika undertyper av ISTJ finns det?  

ISTJ:s är typiskt sett praktiska och pålitliga personer. De flesta individer med personligheten har samma värderingar. Men personligheten går att dela upp i två undertyper.ISTJ-A och ISTJ-T. A står för assertiv och T står för turbulent. De båda typerna av ISTJ delar samma värderingar, men hur de ger uttryck för dessa kan skilja sig åt. För ISTJ:s handlar det främst om emotionell stabilitet, hur man påverkas av andras åsikter, inställning till förändring och impulsivitet.

ISTJ-T (Turbulent)

Emotionell stabilitet: ISTJ-T är mer benägna att uttrycka och agera på sina känslor. De är mindre emotionellt stabila.

Påverkade av andras åsikter: De sätter stort värde på andras åsikter, vilket kan påverka deras självkänsla och beslut.

Mer villiga att förändras: På grund av deras osäkerhet och ständiga behov av förbättring kan de vara mer benägna att acceptera förändringar trots viss grad av obehag.

ISTJ-A (Assertiv)

Emotionell stabilitet: ISTJ-A är mindre känslomässigt reaktiva och håller sina känslor mer för sig själva. De är mer emotionellt stabila.

Självständiga från andras åsikter: De är mindre benägna att bry sig om vad andra tycker, vilket gör dem mer självsäkra och självständiga.

Mindful och mindre impulsiva: De är den minst impulsiva personlighetstypen, vilket gör att de ofta är mer stabila och metodiska i sina handlingar.

Vilka styrkor och svagheter finns det med ISTJ?  

Styrkor

 • Disciplinerade och ansvarsfulla
 • Lugna och praktiska
 • Organiserade och effektiva
 • Kunskapsrika och fokuserade

Svagheter

 • Envis och svårt att acceptera nya idéer
 • Kan uppfattas som för ärliga och hårda
 • Svårt att anpassa eller prova nya metoder
 • Kritiska mot irrationella personer

Vilka yrken passar för ISTJ?  

För att en ISTJ ska vara tillfredsställd med sitt yrke bör det yrket reflektera personlighetens värderingar och egenskaper. ISTJ:s tenderar att välja yrken som respekterar tradition, säkerhet och auktoritet. Arbetsplatser som sätter fakta över känslor och tillåter ISTJ:s att upprätthålla sina egna värderingar. ISTJ:s vill ha hållbara och stabila karriär.

Några specifika yrken kan vara:

 • Militärofficer
 • Jurister
 • Domare
 • Poliser
 • Detektiver
 • Lantbrukare
 • Civilingenjör

ISTJ och relationer  

ISTJ:s natur är att vara metodiska, strukturerade, faktaorienterade, pålitliga och ansvarsfulla. I relationer värdesätter de djup och meningsfullhet. De uppskattar människor som delar deras egenskaper och värderingar. ISTJ:s undviker flyktighet, oklarhet och oärliga relationer. ISTJ:s gillar att umgås i mindre grupper framför större grupper och anser att dejtandets osäkerhet och tomhet är utmanande.

I relationer tenderar ISTJ:s att:

 • Pålitliga, ansvarsfulla och ärliga.
 • Uppskatta hållbarhet och djup. De vill att relationer ska vara långa och meningsfulla.
 • Vara lojala. De bryter aldrig löften och skapar ofta starka relationer med ett få antal människor.

Vanliga frågor och svar om ISTJ -personligheter

Är ISTJ en sällsynt personlighetstyp?

Nej, ISTJ är en av de vanligare personlighetstyperna.

Hur många procent av människor är ISTJ? 

Cirka 11-14% av befolkningen är ISTJ.

Vilka kändisar är ISTJ? 

Exempel på kändisar som tros vara ISTJ inkluderar George Washington, Natalie Portman, och Warren Buffett.

Vilka är de bästa karriärerna för ISTJ:s?

Lämpliga karriärer inkluderar revisor, ingenjör, läkare, advokat och polis.

Hur hanterar ISTJ:s stress?

ISTJ:s hanterar stress genom att upprätthålla struktur och rutiner, samt genom att fokusera på konkreta lösningar.

Vilka personlighetstyper är mest kompatibla med ISTJ?

ISTJ:s är ofta mest kompatibla med personligheter som ESTP och ESFP.

Är ISTJ en introvert eller extrovert personlighetstyp?

ISTJ är en introvert personlighetstyp.

Har du personlighetstypen ISTJ? Gör testet hos oss på Svea KBT

Är du intresserad av att göra ett personlighetstest för att ta reda på vilken personlighetstyp som passar in på dig är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Personligheter
16 personlighetstyper