ISFP – Äventyrarens personlighet

I den här artikeln kan du läsa om personlighetstypen ISFP – Äventyrarens personlighet som är en av de 16 olika personligheterna Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Psykolog Karolina Flink

Författare

Karolina Fink har sin psykologexamen från Uppsala Universitet och har sedan dess arbetat med att behandla många olika sorters problematik. Karolina har även erfarenhet av att arbeta med diverse ångestsyndrom såsom generell ångest, social ångest och paniksyndrom. Hon har behandlat depression och specifika fobier. Karolina hjälper dig särskilt gärna med med stress, utmattning, låg självkänsla eller självkritik.

Vad betyder personlighetstypen ISFP: Äventyrarens personlighet?

ISFP utgör en av de sexton personlighetstyperna i Meyers-Briggs personlighetstest. ISFP är en personlighetstyp som ligger högt på skalorna introversion (I) , sinnesförnimmelse (S), känna (F) och perception (P) och kallas även för Äventyrarens personlighet.

Äventyraren är flexibel, lättsam och charmig. Personer med denna personlighetstyp är öppna och icke-dömande, både vad gäller upplevelser och andra människor. En ödmjuk konstnärssjäl som inte gärna dras till strålkastarljuset.

Gör ett personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör personlighetstest baserat på femfaktormodellen. Vi utför testerna i form av utbildningar, konfliktinterventioner eller psykisk hälsostatus på både gruppnivå och individnivå.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vilka personlighetsdrag och egenskaper finns hos ISFP?

Kreativ och spontan – ISFPs är naturligt kreativa och har en stark känsla för estetik. De är även flexibla och anpassningsbara och föredrar att ta saker som de kommer snarare än att följa strikta planer.

Känslig och omtänksam – ISFPs är mycket känsliga för andras känslor och behov. Tack vare sin empatiska förmåga samt sin goda intuition kan de förstå och stötta människorna i sin närhet på ett hjälpsamt sätt. De är omtänksamma och lojala mot sina närmaste. En ISFP är en hängiven partner och vän som är beredd att göra uppoffringar för de människor som den bryr sig om.

Stöttande och icke dömande – En ISFP är av naturen icke-dömande mot andra människor och är toleranta mot det som känns nytt eller främmande. De uppskattar mångfalden i världen, hos människor lika väl som i naturen runt omkring den. De tenderar att stötta andra människor i att vara sanna mot sitt eget unika jag.

Charmig och passionerad – ISFP personer tenderar att ha en ”lev och låt leva” attityd till sin omgivning och den här avslappnade inställningen brukar göra dem omtyckta hos andra. Dessa personer kan känna mycket starkt kring olika ämnen, konstuttryck mm. De kan också helhjärtat och passionerat låta sig själva bli uppslukade av någonting.

Ödmjuk och tystlåten – Trots sin kreativa och passionerade sida så är ISFP inte den som naturligt söker uppmärksamhet eller bekräftelse för det som den åstadkommer eller skapar. Dessa personer kan ofta upplevas som blyga. De har en ödmjuk sida i sig som inte tycker om att förhäva sig.

ISFP och kognitiva funktioner

MBTI baseras på sammanlagt åtta stycken kognitiva funktioner som beskriver hur människor uppfattar världen och fattar beslut. Vardera av de sexton personlighetstyperna har fyra stycken unika kognitiva funktioner.

De fyra kognitiva funktionerna för ISFP Är:

 1. Introvert känsla (Fi) – Är ISFPs dominerande funktion vilket gör att personen baserar sina beslut på sina personliga värderingar och känslor i enlighet med att den värderar integritet och autenticitet.
 2. Extravert sinnesupplevelse (Se) – Gör ISFPs mycket medvetna om sin omgivning och bra på att uppfatta detaljer och nyanser. De kan ofta vara benägna att agera impulsivt då de känner en stark koppling till nuet.
 3. Introvert intuition (Ni) – En inre förmåga att se mönster och samband hjälper en ISFP att se det som inte är uppenbart för andra. Reflektion kring sina egna erfarenheter och observationer kan hjälpa personen att få insikter och förståelse.
 4. Extravert tänkande (Te) – är en ISFPs svagaste funktion vilket betyder att personen kan vara organiserad och logisk när den måste vara det men att den föredrar att fokusera på sina egna känslor och på sin intuition.

Vilka olika undertyper av ISFP finns det?

Det finns två undertyper av ISFP-personligheter där personer kan delas upp baserat på deras självförtroende och känslighet för stress vilket kan tendera att skilja sig åt mellan individer inom samma personlighetstyp:

ISFP-A (Assertive) – Den självsäkra äventyraren kan hantera stress och konflikter bättre än sina ISFP-T motsvarigheter. Det goda självförtroendet gör dem mer benägna att ta risker och utmana sig själva för att nå sina mål.

ISFP-T (Turbulent) – Den turbulenta äventyraren är mer känslig för stress och kan ha svårare att hantera konflikter och kritik. De är mer benägna att tvivla på sig själva och sina egna förmågor. De söker oftare social bekräftelse än sin ISFP-A motsvarighet.

Vilka styrkor och svagheter finns det med ISFP?

Styrkor

 • Inkännande och empatisk med andra
 • God förmåga till fantasi och kreativitet
 • Snäll och uppmuntrande mot andra
 • Tolerant och accepterande av andra
 • Öppensinnad och flexibel

Svagheter

 • Svårt med strukturering och planering
 • Oförutsägbar
 • Kan vara för självuppoffrande och riskera att bli utnyttjad
 • Tendens att undvika ansvar
 • Konflikträdd

Vilka yrken passar för ISFP?

Några specifika yrken för ISFP personer kan vara:

 • Konstnär
 • Inredningsdesigner
 • Grafisk designer
 • Skådespelare
 • Musiker
 • Terapeut
 • Sjuksköterska
 • Lärare
 • Trädgårdsmästare
 • Florist
 • Veterinär
 • Marinbiolog

ISFP och relationer

En ISFP person kan i början av en relation vara lite svår att komma nära då den vaktar sin innersta kärna väl och kan upplevas som blyg. När relationen väl är etablerad visar sig en ISFP ofta vara en lojal och engagerad partner som eftersträvar djupa känslomässiga förbindelser.

De har en intuitiv förmåga att förstå och stötta sin partners känslor och behov. För en ISFP person är det viktigt att själv känna sig sedd och uppskattad av sin partner. Personen har även ett stort behov av egentid och tid för självreflektion.

I relationer tenderar ISFP att:

 • Initiera spontana äventyr drivna av en stark livslust.
 • Vara stöttande, förstående och accepterande av sin partners misstag och brister.
 • Visa sin kärlek genom gester och handlingar snarare än med ord.
 • Ha svårt att fatta beslut och planera vilket kan ställa till det i en kärleksrelation.
 • Eftersträva en djupare och meningsfull kommunikation.
 • Sätta den andra personens behov och önskemål före sina egna.

Vanliga frågor och svar om ISFP-personligheter

Är ISFP en sällsynt personlighetstyp?

ISFP är den 4e vanligaste av alla 16 personlighetstyper.

Hur många procent av mänskligheten är ISFP?

Uppskattningsvis 6,6% av alla människor är ISFP. 5,5 % av alla män samt 7,5% av alla kvinnor.

Vilka kändisar är ISFP?

Bob Dylan, Avril Lavigne, David Beckham, Lana Del Ray.

Vilka är de bästa karriärerna för ISFP-personer?

Konstnär, terapeut, djurskötare.

Hur hanterar ISFP-personer stress?

ISFP personer är mycket känsliga för hur andra personer runt omkring dem mår vilket kan få dem att bli stressade av andras negativa energi vilket i sin tur gör att de undviker personerna ifråga.

De vill gärna undvika konflikt till varje pris och börjar därför undvika personer där konflikt riskerar att blossa upp. Under stress kan en ISFP tendera att gå in i sig själv och skärma av sig från omvärlden.

Vilka personlighetstyper är mest kompatibla med ISFP?

ESFP, INFP, ISTP samt andra ISFP. De är minst kompatibla med ESTJ eller INTJs.

Är ISFP en introvert eller extrovert personlighetstyp?

ISFP är en av de åtta introverta personlighetstyperna av de 16 personligheterna

Har du personlighetstypen ISFP? Gör testet hos oss på Svea KBT

Är du intresserad av att göra ett personlighetstest för att ta reda på vilken personlighetstyp som passar in på dig är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Personligheter
16 personlighetstyper