Personlighetstyp INTP – Logikerns personlighet

I den här artikeln kan du läsa om personlighetstypen INTP – Logikerns personlighet som är en av de 16 olika personligheterna Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Psykolog Rebecka DecaVita

Författare

Psykolog Rebecka Decavita

Rebecka Decavita har psykologexamen med inriktning KBT från Uppsala universitet och även särskild kompetens inom ACT. Jag har stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, familjer och föräldrastödjande insatser samt även depression, ångest, stressrelaterad ohälsa, tvång, fobier, krisstöd, relationsproblem, ätstörningsproblematik och livsförändringar.

Vad betyder personlighetstypen INTP: Logikerns personlighet?

INTP utgör en av sexton personlighetstyper i Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), där bokstaven I står för introversion, N står för intuition, T för tanke och P för perception.

Kortfattat kan INTP-personligheten beskrivas som intellektuellt nyfiken, logiskt tänkande och problemlösande. Personen drivs av viljan att förstå och utforska världen, nya idéer och koncept. En ofta tystlåten skeptiker som är mer intresserad av teoretiska och abstrakta idéer än av sociala interaktioner.

Gör ett personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör personlighetstest baserat på femfaktormodellen. Vi utför testerna i form av utbildningar, konfliktinterventioner eller psykisk hälsostatus på både gruppnivå och individnivå.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vilka personlighetsdrag och egenskaper finns hos INTP?

 • Nyfiken och kunskapstörstande: Stor nyfikenhet och fascination för att utforska nya idéer och teorier. Personens intresse för ny kunskap leder ofta till att hen är kunnig inom många olika områden.
 • Oberoende och självtillräcklig: Värdesätter starkt sin frihet och oberoende. Föredrar att jobba på egen hand eller i små grupper. Ogillar ofta att begränsas av regler eller förväntningar. 
 • Nyskapande och kreativ: Tänkare som gillar att skapa nya system och idéer. Kreativiteten är ofta mer åt det teoretiska och konceptuella hållet än åt det praktiska.
 • Analytisk och objektiv: Har ofta en naturlig fallenhet för att analysera och lösa komplexa problem. Personen värderar den objektiva sanningen högt och är ofta bra på att se mönster och sammanhang.
 • Uttråkad av vardagssysslor: Blir lätt intellektuellt understimulerad av vardagliga, praktiska sysslor.

INTP och kognitiva funktioner

MBTI baseras på sammanlagt åtta stycken kognitiva funktioner som beskriver hur människor uppfattar världen och fattar beslut. Vardera av de sexton personlighetstyperna har fyra stycken unika kognitiva funktioner.

De fyra kognitiva funktionerna för INTP är följande:

 • Introvert Tänkande (Ti): Är INTP:s dominerande funktion som gör att personen har ett objektivt, analytiskt, kritiskt och logiskt tänkande.
 • Extrovert Intuition (Ne): Ger INTP en förmåga att se samband och mönster, utforska hypotetiska scenarion och koncept samt kunna ompröva kunskap och idéer på nya sätt.
 • Introvert Förnimmelse (Si): Hjälper INTP:s att grunda sina idéer och beslutsfattande i verkligheten på relevanta minnen och tidigare erfarenheter.
 • Extrovert Känsla (Fe): Är INTP:s svagaste funktion och detta kan leda till svårigheter att förstå och uttrycka känslor, hos sig själv och andra. Utmaningen här är att förbättra den emotionella medvetenheten och mellanmänskliga kommunikationen för att få mer balanserade och harmoniska relationer. 

Vilka olika undertyper av INTP finns det?

Två undertyper av INTP: INTP-A och INTP-T kan ge en extra inblick i hur personer med samma personlighetstyp ändå kan skilja sig åt. Självförtroende, stresshantering, socialt beteende och emotionell stabilitet är faktorer som tas hänsyn till i bedömningen.

INTP-A (Assertive)

 • Självförtroende: Tenderar att vara självsäker beträffande förmågor och beslut. Mindre vanligt att personen söker social bekräftelse.  
 • Stresshantering: Hanterar stress väl och förblir lugn i stressande situationer. Mindre benägen att oroa sig om potentiella negativa konsekvenser.
 • Emotionell stabilitet: Emotionellt stabil även i utmanande situationer. Skiftar ofta relativt lite i humöret.
 • Sociala interaktioner: Bekväm i sociala situationer och mindre påverkad av social ångest. Självförtroendet kan göra personen mer utåtriktad och bestämd i samvaro med andra.

INTP-T (Turbulent)

 • Självtvivel: Benägen att tvivla på sig själv och känsligare för kritik från andra. Söker ofta social bekräftelse.
 • Stresshantering: Upplever högre nivåer av stress och oro och är oftare oroad för potentiella negativa konsekvenser. Detta kan göra att personen grubblar och ältar.
 • Emotionell sensitivitet: Emotionellt reaktiv och kan uppleva humörsvängningar. Kan bli mer påverkad av bakslag och negativ feedback.
 • Sociala interaktioner: Kan vara mer introvert i sociala situationer, uppleva högre nivåer av social ångest. Är ofta mindre beslutsam och mer försiktig. 

Vilka styrkor och svagheter finns det med INTP?

Styrkor

 • Förmågan att se sammanhang
 • Logisk och rationell
 • Hög intellektuell kapacitet
 • Öppensinnad och objektiv
 • Nytänkande och kreativ

Svagheter

 • Kan ha svårt att uttrycka sig känslomässigt
 • Kan upplevas som frånvarande eller avstängd
 • Risk för att framstå som överdrivet kritisk eller perfektionistisk
 • Har förmågan att skjuta upp saker
 • Kan försumma detaljer eller praktiska saker

Vilka yrken passar för INTP?

INTP föredrar teoretisk snarare än praktiska yrken och har en förkärlek för abstrakta idéer. Personen är framtidsorienterad, värdesätter ärlighet, kunskap och kompetens samt undviker gärna deadlines. Ofta föredrar INTP att arbeta inom tekniska områden i en arbetsmiljö som uppmuntrar till fritt tänkande, självständighet och improvisation.

Några specifika yrken kan vara:

 • Programmerare
 • Webbutvecklare
 • It-specialist
 • Affärsspecialist
 • Vetenskapsman
 • Ekonom
 • Advokat
 • Författare
 • Arkitekt
 • Entreprenör
 • Musiker

INTP och relationer

Precis som introverta personer generellt, så uppskattar även INTP egentid. Detta innebär såklart inte att personen inte också vill vara i en del av en kärleksfull relation. För denna personlighetstyp är en ideal partner någon som utmanar hen intellektuellt och som i lika stor utsträckning vill ägna livet åt att lära sig nya saker och att utvecklas.

Att dejta kan vara en utmaning för INTP, då det kanske inte kommer naturligt att ta sig för att träffa nya personer, ta risken att bli avvisad eller att kasta sig ut i en emotionellt laddad situation.

I relationer tenderar INTP att:

 • Nyfiket analysera sin partner för att förstå de underliggande mekanismerna i dennas natur.
 • Ta tid på sig att låta relationen växa, i sin egen takt, på sitt eget vis. Ofta utan att fokusera på traditionella etiketter och regler.
 • Vara ärlig och rak, ofta för att undvika missförstånd.
 • Vara rätt ointresserade av presenter, date nights, överraskningar och liknande kärlekshandlingar, vilket kan ställa till problem om partnern verkligen uppskattar dessa saker.
 • Behöva jobba på att visa sin partner tillgivenhet och uppskattning för att denna inte ska känna sig osedd, eller kanske till och med oälskad.
 • Behöva lära sig att hantera emotionellt laddade konflikter utan att rationalisera och försöka överbevisa sin partner med logiska resonemang. 

Vanliga frågor och svar om INTP-personligheter

Är INTP en sällsynt personlighetstyp?

Ja! INPT är en av de mer ovanliga personlighetstyperna. Bland kvinnor så är den den fjärde mest sällsynta. 

Hur många procent av människor är INTP?

3% av populationen är INTP varav 5% av männen och 2% av kvinnorna.

Vilka kändisar är INTP?

Några kända INTP-personer är:
Albert Einstein, Bill Gates, Stanley Kubrick, Socrates, Isaac Newton, Carl Jung, Charles Darwin, Marie Curie, Lewis Carroll och Michelangelo.

Hur hanterar INTP-personer stress?

För INPT tenderar stressen och kraven att komma inifrån snarare än från andras förväntningar. Vanligt är att INTP minskar stressen i livet genom att undvika att stressa upp sig över vardagssysslor som andra kan uppleva som påfrestande. Om INTP upplever höga nivåer av stress finns det en risk att personen blir passiv och prokrastinerar.

Vilka personlighetstyper är mest kompatibla med INTP?

ENTJESTJ och ENTP brukar ses som mest kompatibla med INTP i relationer. ISFJ och ESFJ anses däremot passa sämre ihop med INPT.

Är INTP en introvert eller extrovert personlighetstyp?

Utav sexton personlighetstyper i MBTI så är åtta introverta. INTP hör till en av dem.

Har du personlighetstypen INTP? Gör testet hos oss på Svea KBT

Är du intresserad av att göra ett personlighetstest för att ta reda på vilken personlighetstyp som passar in på dig är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Personligheter
16 personlighetstyper