INFP – Medlarens personlighet

I den här artikeln kan du läsa om personlighetstypen INFP – Medlarens personlighet som är en av de 16 olika personligheterna Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Psykolog Rebecka DecaVita

Författare

Psykolog Rebecka Decavita

Rebecka Decavita har psykologexamen med inriktning KBT från Uppsala universitet och även särskild kompetens inom ACT. Jag har stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, familjer och föräldrastödjande insatser samt även depression, ångest, stressrelaterad ohälsa, tvång, fobier, krisstöd, relationsproblem, ätstörningsproblematik och livsförändringar.

Vad betyder personlighetstypen INFP: Medlarens personlighet?

INFP utgör en av sexton personlighetstyper i Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) där I står för introversion, N står för intuition, F för känsla och P för perception.

Kortfattat kan INFP-personligheten beskrivas som introvert, tystlåten, reserverad och lojal till sina värderingar. Personen tenderar att förlita sig på intuition och ser helheten snarare än detaljerna. En ofta empatisk person som är lyhörd inför andras behov och som undviker att fatta ett beslut innan situationen verkligen kräver det.

Gör ett personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör personlighetstest baserat på femfaktormodellen. Vi utför testerna i form av utbildningar, konfliktinterventioner eller psykisk hälsostatus på både gruppnivå och individnivå.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vilka personlighetsdrag och egenskaper finns hos INFP?

 • Empatisk och medkännande: En stark empati som leder till ett stort engagemang i sina medmänniskor. Personen är ofta en bra lyssnare och en stöttande vän.
 • Idealistisk och värderingsfokuserad: Trogen sina värderingar och principer. Personen stävar efter autenticitet och ogillar starkt att låtsas vara någon hen inte är.
 • Fantasifull och kreativ: Har ett behov av att uttrycka sig genom konst, litteratur eller musik. Kan ofta fastna i dagdrömmar och fantasier.
 • Flexibel och öppensinnad: Föredrar att leva ett spontant och flexibelt liv och att hålla alla dörrar öppna.
 • Introspektiv och reflekterande: Känner sig otillfredsställd innan hen kommer i kontakt med meningen i livet, vilken ofta handlar om att hjälpa andra.

INFP och kognitiva funktioner

MBTI baseras på sammanlagt åtta stycken kognitiva funktioner som beskriver hur människor uppfattar världen och fattar beslut. Vardera av de sexton personlighetstyperna har fyra stycken unika kognitiva funktioner.

De fyra kognitiva funktionerna för INTP är följande:

 • Introvert Känsla (Fi): Är INFP:s dominerande funktion som gör att personen har ett stort känslomässigt djup. Som introvert bearbetar INFP vanligtvis känslorna inombords vilket kan göra att personen misstas för att vara reserverad.
 • Extrovert Intuition (Ne): Ger INFP en förmågan att utforska världen genom fantasi och intuition. Personen ser ofta helheten och väljer att sondera alla olika möjligheter innan hen bestämmer sig för en handlingsplan.
 • Introvert Förnimmelse (Si): Hjälper INFP:s att skapa starka minnen av händelser som personen sedan kan återuppleva i mindre stressiga situationer. Detta gör att INFP kan grunda sina idéer och beslutsfattande i verkligheten, på relevanta minnen och tidigare erfarenheter.
 • Extrovert Tänkande (Te): Är INFP:s minst utvecklade funktion, vilket gör att personen ibland kan ha svårt att känna sig produktiv och effektiv. Utmaningen här är att förbättra det extroverta tänkandet för att bättre kunna hantera praktiska aspekter av livet och mer effektivt kunna omsätta sina kreativa idéer till verklighet.

Vilka olika undertyper av INFP finns det?

Två undertyper av INFP: INFP-A och INFP-T kan ge en extra inblick i hur personer med samma personlighetstyp ändå kan skilja sig åt. Självförtroende, stresshantering, socialt beteende och emotionell stabilitet är faktorer som tas hänsyn till i bedömningen.

INFP-A (Assertive)

Självförtroende: Utstrålar naturlig självsäkerhet och har en tolerans för stress som gör att personen bättre kan hantera motgångar.

Självacceptans: Accepterar sig själv med sina fel och brister och har därmed en buffert när det gäller att hantera stress.

Avslappnad attityd: Oroar sig sällan om saker bortom personens kontroll. Ibland kan den avslappnade attityden göra att INFP-A uppfattas som slarvig.•

Positivitet: Har en optimistisk attityd till livet och ångrar sällan saker.

INFP-T (Turbulent)

Emotionellt sårbar: Emotionellt öppen och uttrycksfull och kan därför uppfattas som ärlig. Har lätt att skapa känslomässiga band med andra.

Medkänsla: Upplever starka känslor och kan därför lätt sätta sig in i andras situation. INFP-T har ett genuint intresse för andra människors upplevelser, är en bra lyssnare och villig att hjälpa andra.

Fokus på personlig utveckling: Rädd att misslyckas men samtidigt villig att växa och förbättras. Personen ser till att inte upprepa misstag och att bli den bästa tänkbara versionen av sig själv.

Öppensinnad: Öppen för att ta in och beakta andras åsikter utan att döma.

Vilka styrkor och svagheter finns det med INFP?

Styrkor

 • Lojal och hängiven
 • Emotionell intelligens
 • Bryr sig om och intresserar sig för andra
 • Arbetar bra på egen hand
 • Värdesätter nära relationer
 • Bra på att se samband och mönster

Svagheter

 • Kan bli överdrivet idealistisk
 • Tar saker personligt
 • Svår att lära känna
 • Har svårt att se detaljer

Vilka yrken passar för INFP?

INFP passar ofta bra i karriärer som är kreativa och där det finns en tydlig vision. Även om personen jobbar bra tillsammans med andra så föredrar hen att jobba på egen hand. INFP har en stark känsla för etik och värden och fungerar gärna som ambassadör för dessa. Samtidigt är personen mån om att ta in andras synsätt och åsikter för att få en bättre förståelse för världen.

Några specifika yrken kan vara:

 • Socionom
 • Konstnär
 • Psykolog
 • Grafisk designer
 • Bibliotekarie
 • Fysioterapeut
 • Författare
 • Konsult
 • Lärare

INFP och relationer

Ska man behöva kompromissa med sina ideal och höga förväntningar? – är den stora frågan för INFP när det kommer till relationer. Personen är ofta en romantisk drömmare som är villig att se förbi skönhet, status och pengar och istället fokusera på en djupare relation.

Med det är det inte sagt att INFP inte sällan har en idealiserad bild av hur en tänkt partner ska vara. Någon som kan va svår att hitta i verkliga livet. Den ideala partnern för INFP är någon som inte bara delar hens drömmar och mål utan även hemligheter, rädslor och sårbarhet.

Denna personlighetstyp använder sin medkänsla och insiktsfullhet för att få en djup förståelse för sin partners behov och försöker ofta vara till hjälp med att uppfylla dem. INFP använder även sin kreativitet när det kommer till att få partnern att känna sig sedd och speciell.

I relationer tenderar INFP att:

 • Vara lojal och engagerad när personen väl har träffat en partner som lever upp till hens värderingar.
 • Vara en god och stöttande lyssnare.
 • Tillföra kreativitet till relationen som inte sällan kan leda till spännande presenter, överraskningar eller roliga gemensamma aktiviteter.
 • Ha orealistiska förväntningar på relationen som i förlängningen kan leda till besvikelser.
 • Ta negativ feedback personligt, vilket kan bli en påfrestning för kommunikationen.
 • Behöva mycket egentid, vilket om det inte kommuniceras på rätt sätt, kan tolkas som ointresse eller avståndstagande.

Vanliga frågor och svar om INFP-personligheter

Är INFP en sällsynt personlighetstyp?

INFP är relativt ovanlig jämfört med andra personlighetstyper, vilket kan bidra till att personen ibland känner sig missförstådd.

Hur många procent av människor är INFP?

Ca 4-5% av befolkningen brukar identifieras som INFP. Personlighetstypen är marginellt vanligare hos kvinnor.

Vilka kändisar är INFP?

J.K. Rowling, Johnny Depp, Bjork, Kurt Cobain, Audrey Hepburn, Tim Burton och Lisa Kudrow.

Hur hanterar INFP-personer stress?

Vanliga triggande faktorer för stress hos INFP är: att bli avbruten, stora folksamlingar eller sociala situationer, rutinmässiga aktiviteter, tävlingsinriktade situationer eller att inte få tillräckligt mycket tid att tänka.

I stressande situationer kan INFP bli tystlåten, få fysiska symptom som huvudvärk eller magont, få svårt att sova eller få en känsla av att inte räcka till. Personen får ofta utlopp för stress genom en kreativ aktivitet, att samtala med en vän, ge sig själv egentid eller att knyta an till sina värden i livet.

Vilka personlighetstyper är mest kompatibla med INFP?

Kompatibla: INFJ, ESFJ, ENFJ,
Ej kompatibla: ISTJ, ESTJ, ENTJ och INTJ

Är INFP en introvert eller extrovert personlighetstyp?

INFP är mer introvert.

Har du personlighetstypen INFP? Gör testet hos oss på Svea KBT

Är du intresserad av att göra ett personlighetstest för att ta reda på vilken personlighetstyp som passar in på dig är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Personligheter
16 personlighetstyper