ESTP – Entreprenörens personlighet

I den här artikeln kan du läsa om personlighetstypen ESTP – Entreprenörens personlighet som är en av de 16 olika personligheterna Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Författare: Psykologkandidat Ellen Widholm
Medicinsk granskad av Leg.Psykolog Caroline Erkers

Vad betyder personlighetstypen ESTP: Entreprenörens personlighet?

ESTP är en av Myers-Briggs Type Indicators (MBTI) sexton personlighetstyper. I ESTP står E för extraversion, S för sinnesförnimmelse, T för tanke och P för perception. Dessa drag beskriver hur personer med denna personlighetstyp brukar tycka om att delta i livliga sociala sammanhang, värdera logiska resonemang och vara beslutsamma. Därför kallas denna typ ofta för entreprenören.

Gör ett personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör personlighetstest baserat på femfaktormodellen. Vi utför testerna i form av utbildningar, konfliktinterventioner eller psykisk hälsostatus på både gruppnivå och individnivå.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vilka personlighetsdrag och egenskaper finns hos ESTP?

 • Social kompetent: Personer med typen ESTP är ofta bra på att observera och förstå sociala interaktioner. De är bra på att veta vad de ska säga i situationen de är i. Upplevs ofta av andra som charmiga och roliga att vara med.
 • Handlingskraftig: De fattar ofta snabba beslut genom logisk och pragmatisk problemlösning. Vågar också ta risken att agera på detta och prova något nytt. Litar ofta på sin egen intuition över regler eller andras planer.
 • Pragmatisk: Föredrar att tänka praktiskt över abstrakt, att ha ett problem de kan se framför sig. Kommunicerar ofta direkt och tydligt, gärna med fokus på fakta och konkreta lösningar.
 • Spontan: Gillar att hitta på nya roliga saker. Kan lätt bli uttråkade. Spontaniteten kan ibland tippa över i att dessa personer agerar utan att planera och tänka igenom konsekvenserna ordentligt.

ESTP och kognitiva funktioner

Enligt MBTI:s teori finns fyra kognitiva funktioner som kan riktas introvert eller extrovert och används för att beskriva människors fungerande och tänkande. För ESTP ser det ut så här, ordnat från mest till minst dominant:

 • Extrovert förnimmelse (Se): Den mest dominanta funktionen för ESTP. Kan ha svårt att vara engagerad i abstrakt teori, som att läsa böcker eller lyssna på föreläsningar. Gynnas istället av att praktiskt kunna se, höra och röra vid något för att förstå det ordentligt.
 • Introvert tänkande (Ti): Ett inåtriktat driv till eget tänkande som gör personen detaljorienterad och gör den lätt att sätta sig in i problemställningar. Med analysen som kommer från Se (se punkten ovan) kan det vara lätt att tänka fram logiska samband för att hitta lösningar.
 • Extrovert känsla (Fe): Ger ett driv att hjälpa andra med innovationer och problemlösningar, ofta i kombination med att de är måna om att se till att andra tycker om dem.
 • Introvert intuition (Ni): Den svagaste av förmågorna. Att ha en inkännande magkänsla är något ESTP-personer kan uppleva som svårare. Det kan göra det svårare att de se mer abstrakta mönster och få förståelse för helheten. 

Vilka olika undertyper av ESTP finns det?

MBTI-modellen skiljer mellan olika personer med ESTP genom att dela upp dem i två huvudtyper.

ESTP-A (Assertive)

 • Självförtroende: Denna undertyp är självsäker i sig själv och sina beslut.
 • Självständighet: Tack vara förtroendet för sin egen förmåga anses denna typ vara mindre brydd av andras åsikter och agerar på sina egna logiska slutsatser.
 • Stresshantering: Mer benägen att använda stress som motivation för att klara en krånglig uppgift. Antar gärna utmaningar.
 • Emotionell sensitivitet: Kan ofta uppleva en relativt stor kontroll över sina känslor och hur dess uttrycks.
 • Sociala interaktioner: Blir mindre påverkade av andras åsikter om dem och är mer avslappnade bland andra.

ESTP-T (Turbulent)

 • Självtvivel: Denna undertyp kan ha lägre tillit till sin egen förmåga eller sina beslut.
 • Självständighet: På grund av lågt självförtroende kan denna typ vara mer beroende av sin sociala krets för råd och stöd.
 • Stresshantering: Utmaningar väcker större obehag och frustration. Tar sig ofta ändå an problemet, men det kan vara mer krävande och ta längre tid.
 • Emotionell sensitivitet: Kan uppleva en lägre kontroll och förståelse för sina känslor och deras uttryck. Kräver ibland mer energi och tid för att hanteras.
 • Sociala interaktioner: Bryr sig ofta mer om andras åsikter och påverkas därför lättare av att bli negativt utvärderade. Uppskattar mycket socialt stöd.

Vilka styrkor och svagheter finns det med ESTP?

Styrkor

 • Socialt kompetent, ofta naturliga ledare.
 • Driftig och beslutsam, driven att agera.
 • Observant, bra på att se detaljer.
 • Praktisk och direkt.
 • Nytänkande och innovativ, full av idéer och nya lösningar.

Svagheter

 • Impulsivitet.
 • Otålig, blir lätt uttråkad.
 • Direktheten kan ibland resultera i en okänslighet för andra.
 • Kan ibland missa helheten för att de är för fokuserade på att lösa problemet framför dem.
 • Kan upplevas som trotsiga när de inte accepterar andras regler.

Vilka yrken passar för ESTP?

ESTP-personer anses passa bäst i arbeten där de får vara bland människor, själva får sätta reglerna, lösa problem de har framför sig och slipper sitta utan något att göra. Ibland gör detta att de snabbt jobbar sig uppåt i hierarkin på jobbet och en villighet till risktagande kan bidra positivt, men också leda till att de i stället blir konfliktbenägna och ifrågasättande mot auktoriteter. Det brukar vara viktigare att jobbet är spännande än stabilt.

Några exempel på passande yrken kan vara:

 • Säljare eller marknadsförare
 • IT-tekniker
 • Entreprenör, egenföretagare
 • Akutsjukvårdare
 • Polis (kanske speciellt utredare)
 • Skådespelare
 • Atlet

ESTP och relationer

Personer med ESTP-personlighetstyp blir ofta väldigt spännande partners som tar sin partner på många äventyr. Tack vare goda sociala förmågor och hög självsäkerhet upplevs ESTP-personer ofta som charmiga och attraktiva partners. Det gör dem dessutom bra på att lära känna sin partner och förstå hur de bäst kan stötta dem.

Ogillande för strikta framtidsplaner och begränsningar kan göra att ESTP-personer tycker att det är tråkigt att stanna i relationer om det hindrar dem från att ta sig an nya utmaningar. Att antingen ha en partner som hänger mer i spontaniteten eller som är bekväm med mer självständighet kan därför vara viktigt.

I relationer tenderar ESTP att:

 • Vara väldigt intressanta och roliga att lära känna.
 • Vara väldigt engagerad i början av relationen men ibland ha svårigheter att ta den till en emotionellt djupare nivå.
 • Lätt känna sig uttråkad eller begränsad av framtidsplaner, de kan föredra att leva i stunden och inte definiera relationen.
 • Vara relativt orädd för att bli avvisad.
 • Hellre vilja prata om gemensamma intressen eller göra gemensamma aktiviteter, snarare än att ha långa filosofiska diskussioner.

Vanliga frågor och svar om ESTP-personligheter

Är ESTP en sällsynt personlighetstyp?

Nej. ESTP räknas som en av de vanligaste av de sexton personlighetstyperna.

Hur många procent av alla människor är ESTP?

Ungefär 4-10% av världens befolkning beräknas ha personlighetstypen ESTP.

Vilka kändisar är ESTP?

Några välkända personer som kan vara ESTP-personer är:
Angelina Jolie, Madonna, Winston Churchill, Ernest Hemmingway, Mike Tyson, Meryl Streep, Harry Houdini och Donald Trump.

Vilka är de bästa karriärerna för ESTP-personer?

De bästa karriärerna för någon med ESTP-typen kan vara yrken med relativt självständigt arbete och konkreta, gärna sociala, arbetsuppgifter framför dem. De utnyttjar sin förmåga bäst när de får utlopp för sin kreativitet i problemlösning. Det skulle kunna vara genom polisutredningar, marknadsföring eller sport.

Hur hanterar ESTP-personer stress?

En ESTP-persons stresshantering beror på vilken undertyp personen är. ESTP-T tenderar att tycka att stress är svårare att hantera på egen hand än ESTP-A. Oavsett typ är en vanlig stresshanterings-strategi att arbeta med problemet, att agera för att återfå kontrollen.

Vilka personlighetstyper är mest kompatibla med ESTP?

ESTP anses passa bäst med personer med typerna ISFJ och ISTJ.

Är ESTP en introvert eller extrovert personlighetstyp?

ESTP är en extrovert personlighetstyp, i ESTP står E för just det.

Testet säger att jag är ESTP, vad gör jag nu?

Genom att läsa om personlighetstypen och fundera över hur det passar har du kanske fått en ökad förståelse för dig själv eller omvärlden, men man bör vara försiktigt med vilka slutsatser man drar från testresultatet. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett populärt sätt att reflektera kring sig själv men har kritiserats inom personlighetspsykologin för att vara ett föråldrat sätt att se på personlighet och för att modellen saknar forskning av tillräckligt hög kvalitet. Det kan därför vara bra att ha ett kritiskt perspektiv och att inte fatta viktiga livsbeslut på grund av vad testet säger.

Har du personlighetstypen ESTP? Gör testet hos oss på Svea KBT

Är du intresserad av att göra ett personlighetstest för att ta reda på vilken personlighetstyp som passar in på dig är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Personligheter
16 personlighetstyper