ESFP – Underhållarens personlighet

Personlighetstypen ESFP är en av de 16 personlighetyperna i Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

Författare: Psykologkandidat Emma Karlgren
Medicinsk granskad av Leg.Psykolog Caroline Erkers

Vad betyder personlighetstypen ESFP: Underhållarens personlighet?

Personlighetstypen ESFP står för (E) extroversion, (S) sinnesförnimmelse, (F) kännande och (P) perception. Detta innebär att ESFP får energi av att vara med andra människor samt gärna fokuserar på faktamässig information och detaljer. ESFP fattar även känslomässiga beslut utifrån sina värderingar och har en spontan och flexibel inställning till livet.

Personlighetstypen ESFP trivs med att vara i centrum för uppmärksamheten. ESFP är dessutom en skicklig underhållare med en lekfull och energisk sida. Många människor charmas av individens öppenhet, spontanitet och entusiasm. ESFP uppskattar att vara runt människor, och drar gärna med sig andra för att hitta på något roligt.

Med sitt sinne för humor är ESFP även duktig på att engagera personer runt sig, och anstränger sig för att alla ska trivas. Personlighetstypen är generellt vänlig och omtyckt av andra människor. Däremot kan det vara en utmaning att lära känna en ESFP-individ på djupet, då de tenderar att sällan tala om mer seriösa eller negativa ämnen. Dock har ESFP en hjälpsam sida och bidrar gärna med sin assistans vid praktiska problem.

Individer med personlighetstypen ESFP njuter av sin omgivning, och tenderar att vara insiktsfulla kring sina sinnesförnimmelser och olika intryck. Detta gör att ESFP ofta gör medvetna val kring vilka färger, tyger och objekt individen vill omges av. Många är trendmedvetna och tilltalas av att inspirera andra människor på olika sätt.

Gör ett personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör personlighetstest baserat på femfaktormodellen. Vi utför testerna i form av utbildningar, konfliktinterventioner eller psykisk hälsostatus på både gruppnivå och individnivå.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vilka personlighetsdrag och egenskaper finns hos ESFP?

 • Spontan
 • Lekfull
 • Social
 • Fri
 • Öppen
 • Humoristisk
 • Entusiastisk
 • Står gärna i centrum
 • Energisk
 • Inbjudande

ESFP och kognitiva funktioner

Extrovert Sinnesförnimmelse (Se)

Den dominanta funktionen hos ESFP är Extrovert Sinnesförnimmelse. Detta gör ESFP mycket uppmärksam och intresserad av olika sensoriska upplevelser. Individen lever sitt liv fullt genom sina sinnen. Generellt skapar detta en impulsivitet där individen tenderar att agera instinktivt på sin omgivning. Att involvera kroppen i olika aktiviteter är också något som ESFP uppskattar.

Introvert Kännande (Fi)

Introvert Kännande är en stödfunktion hos ESFP. Detta innebär att personlighetstypen vägleds av sina känslor snarare än logik och fakta. Individens värderingar fungerar därmed som stöd vid beslut. Generellt har ESFP en stor medvetenhet kring sina egna känslor, samtidigt som individen är empatisk, öppen och genuin mot andra.

Extrovert Tänkande (Te)

Extrovert Tänkande bidrar med struktur i livet för ESFP. Med denna funktion kan personen med tydlighet arbeta mot sina mål, vilket generellt gör individen produktiv och resultatinriktad. Ibland kan detta däremot leda till oflexibla åsikter och en beslutsamhet om att hålla fast vid sin ursprungliga tanke.

Introvert Intuition (Ni)

Som minst framträdande kognitiv funktion har ESFP Introvert Intuition. Denna funktion kan hjälpa individen att se mönster och associationer i vad som upplevs, samt ibland leda till insikter om självet och världen. Introvert Intuition hjälper individen att lyssna inåt, och begränsar den impulsiva sidan hos ESFP.

Vilka olika undertyper av ESFP finns det?

ESFP-A (Självsäker)

 • Stabil och självsäker. Denna individ har ofta en större trygghet i relation till andra människor och kring sina egna förfaranden.
 • Positiv. ESFP-A präglas av positivitet och påverkas inte av stress negativt i lika stor utsträckning.
 • Stresshantering. Individen tenderar att anamma en mer lättsam attityd gentemot problem, och behåller lugnet i påfrestande situationer.
 • Hantering av känslor. ESFP-A känner sig ofta säker på sin förmåga att reglera sina känslor. Tidvis kan denna undertyp dra sig för att uttrycka specifikt negativa emotioner, vilket kan förhindra vissa erfarenheter.

ESFP-T (Turbulent)

 • Självtvivel. Undertypen ESFP-T präglas i större utsträckning av osäkerhet kring sina relationer och prestationer. Detta trots att ESFP-personligheten generellt är trygg i sig själv. ESFP-T tenderar därför att behöva mer bekräftelse utifrån för att känna sig trygg i sin tillvaro.
 • Hantering av känslor. Generellt är denna individ mer emotionellt ombytlig, kan rikta kritik mot sig själv och tvivla på sin förmåga att hantera olika problem.
 • Beslutsångest. ESFP-T kan även uppleva svårigheter att ta beslut, och ibland kan individens osäkerhet kring sin egen förmåga att hantera sina känslor leda till en självuppfyllande profetia.
 • Emotionell. ESFP-T har inte samma tröskel som ESFP-A i att uttrycka svåra känslor, och är generellt mer känslosam.

Vilka styrkor och svagheter finns det med ESFP?

Styrkor

 • Sociala färdigheter. ESFP är skicklig på att socialisera och samtala med människor. Att rikta uppmärksamhet och nyfikenhet gentemot andra faller sig ofta naturligt. ESFP erhåller överlag tillfredsställelse och glädje från att spendera tid i sällskap av människor.
 • Positiv. Många dras till ESFP då de tenderar att utstråla entusiasm och positivitet. Dessa personer är även karismatiska, med en hunger på livet och nya erfarenheter som kan smitta av sig på andra runtomkring.
 • Närvarande. ESFPs observanta och praktiska sidor skapar en upplevelsebaserad inställning till livet. De är modiga, och tenderar att testa snarare än att tänka hypotetiskt kring något.
 • Stöttande. En individ med personlighetstyp ESFP värderar samarbete, och trots sin naturliga ledarsida är denna individ inlyssnande i grupp och öppen för andras idéer.

Svagheter

 • ESFP uttråkas lätt. För att söka spänning tenderar dessa individer att ibland utsätta sig för riskfyllda situationer, eller kortsiktigt njutfulla aktiviteter som inte innefattar en långsiktig plan.
 • Svårigheter att ta emot kritik på grund av känslighet kan vara en svaghet hos ESFP. Många kan reagera mycket emotionellt på att ta emot negativ feedback, vilket i längden kan förhindra utveckling.
 • Planering är inte ESFPs starkaste sida. Generellt agerar de spontant, och vill inte gärna avsätta tid för att planera framtiden.
 • ESFP tenderar att vara konfliktskygga. Ibland kan detta resultera i att individen säger eller gör det som krävs för att undvika konflikten helt.

Vilka yrken passar för ESFP?

Personlighetstypen ESFP uppskattar relationsbyggande där individen får användning av sina relationella färdigheter. Ett omväxlande arbete som ger möjlighet att arbeta med stor frihet är också passande för ESFP. Några yrken som ESFP tenderar att trivas med är:

 • Sjuksköterska
 • Kock
 • Musiker
 • Inköpare
 • Personlig tränare
 • Fysioterapeut
 • Inredningsdesigner
 • Säljare
 • Trädgårdsmästare
 • Landskapsarkitekt
 • Mäklare
 • Fotograf
 • Polis

ESFP och relationer

I relationer är ESFP vanligtvis engagerade, energiska och innerliga. ESFP kan beskrivas som en fri själ, vilken lever livet till fullo och föredrar spänning i alla dess former. En relation med denna individ kantas därav ofta av upplevelser, passion och tillgivenhet. En nyfikenhet på människor och livet i allmänhet gör ESFP-individen öppensinnad och frågvis.

Att spendera tid med sin partner är något som genuint uppskattas. Generellt har denna personlighetstyp ingen brådska i att finna en partner endast för tryggheten, utan söker efter en autentisk relation som skänker lycka.

Tidvis kan kritik från partnerns håll vara svårt för ESFP att hantera, och att planera långsiktigt är något som gärna undviks. Detta kan på sikt skapa utmaningar i ett förhållande, om den andra parten önskar fastställa mer långsiktiga mål.

I relationer tenderar individen att:

 • Skapa oförglömliga upplevelser som bidrar med spänning och nya erfarenheter.
 • Uppskatta närhet, tid med sin partner och solidaritet. ESFP-individen är kärleksfull och tenderar att anstränga sig för att hålla gnistan vid liv.
 • Undvika seriösa och djupa konversationer om bland annat framtiden.
 • Hålla sig borta från konflikter och obekväma diskussioner.
 • Vilja vara spontan och inte planera framåt, vilket kan påverka ansvarstagande negativt.
 • Ha fallenhet för att lösa praktiska problem, men uppleva svårigheter med negativitet.
 • Vara rädd för att förlora sin frihet, vilket är något som kan vara givande att kommunicera kring.

Vanliga frågor och svar om ESFP-personligheter

Är ESFP en sällsynt personlighetstyp?

ESFP är inte en extremt sällsynt personlighetstyp. I jämförelse med de övriga personligheterna i Myers-Briggs 16 Personligheter är den relativt vanligt förekommande. Mellan 4–10 % av alla människor uppskattas ha personlighetsdrag likt ESFP.

Hur många procent av alla människor är ESFP?

6% av den generella populationen uppskattas vara ESFP. 6,7% av kvinnorna och 5,1% av männen.

Vilka kändisar är ESFP?

Några kändisar som är ESFP är Sir Paul McCartney, Marilyn Monroe, Ronald Reagan, Serena Williams, Will Smith, Steve Irwin och Katy Perry.

Vilka är de bästa karriärerna för ESFP-personer?

De bästa karriärerna för ESFP-personer är ofta arbeten som involverar stor variation och frihet. Om det finns utlopp för individen att använda sina sociala färdigheter är även det positivt. ESFP har fallenhet för att kunna knyta kontakter och nätverka. De är även produktiva och ofta glada, vilket gör individen lämplig i karriärsroller inom säljande, guidning eller eventplanering då dessa innehåller kontakt med andra människor, variation och spänning.

Hur hanterar ESFP-personer stress?

ESFP-personer hanterar vanligen stress genom att initialt försöka lösa problemet. Annars kan distraktioner vara en strategi som ESFP använder för att hantera stress. Kontinuerligt ökande stress kan skapa en känsla av avtrubbning. Något som kan stressa individen är en för strukturerad tillvaro, då ESFP gärna vill kunna agera spontant.

Vilka personlighetstyper är mest kompatibla med ESFP?

Personlighetstyperna som är mest kompatibla med ESFP är INFJ, ISTJ, INTJ och ISFJ. Samtliga är mer introverta och har en något tydligare “dömande” sida, vilken tycks interagera väl tillsammans med ESFP. Motsatta drag verkar fungera tillsammans i detta fall.

Är ESFP en introvert eller extrovert personlighetstyp?

ESFP är en extrovert personlighetstyp. Detta innebär att individen generellt får energi av att umgås med andra människor. Att spendera tid med sin vänskapskrets är något som ESFP vanligen värdesätter mycket. ESFP tycker även om att träffa nya människor och har förmågan att vara i nuet.

Testet säger att jag är ESFP, vad gör jag nu?

Informationen om personlighetstypen ESFP kan vara hjälpsam i att förstå och reflektera kring sig själv och världen. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) har dock mottagit kritik inom det personlighetspsykologiska fältet, då MBTI anses vara ett omodernt sätt att analysera personlighet som dessutom saknar en stabil forskningsgrund. Därav kan man behöva vara försiktig med att dra stora slutsatser eller fatta avgörande beslut baserat på sitt resultat.

Har du personlighetstypen ESFP? Gör testet hos oss på Svea KBT

Är du intresserad av att göra ett personlighetstest för att ta reda på vilken personlighetstyp som passar in på dig är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Personligheter
16 personlighetstyper