ENFJ – Protagonistens personlighet

Personlighetstypen ENFJ står för Extroverted, Intuitive, Feeling, Judging och är en av de 16 personlighetstyperna i Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). 

Författare: Psykologkandidat Petter Löfving
Medicinsk granskad av Leg.Psykolog Caroline Erkers

Vad betyder personlighetstypen ENFJ, protagonistens personlighet? 

En ENFJ är utåtriktad, intuitiv, känslomässigt driven och föredrar struktur. Människor med denna personlighet kallas “protagonister” och erkänns ofta som naturliga ledare och inspiratörer. De drivs av en stark vilja att hjälpa och vägleda andra mot en bättre framtid. 

Gör ett personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör personlighetstest baserat på femfaktormodellen. Vi utför testerna i form av utbildningar, konfliktinterventioner eller psykisk hälsostatus på både gruppnivå och individnivå.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vilka personlighetsdrag och egenskaper finns hos ENFJ?

 • Karismatiska – De har en förmåga att inspirera och motivera andra. Deras karisma gör att människor naturligt väljer att följa dem.  
 • Empatiska – De kan förstå och relatera till andras känslor och behov. De är inkännande och stödjande i samtal och relationer.  
 • Sociala – De trivs i sociala sammanhang och hämtar energi från interaktioner med andra. De spenderar mycket tid i sociala situationer och har därför en välutvecklad social förmåga och kan prata med vem som helst om vad som helst. 
 • Ansvarstagande – De tar sina åtaganden på stort allvar och strävar efter att göra det rätta. De har starka moraliska övertygelser om vad som är rätt och fel. Utifrån den kompassen agerar de i linje med det som är rätt och undviker det som är fel.  
 • Organisatoriska – De är bra på att planera och strukturera aktiviteter och projekt. De föredrar att strukturera sin omgivning framför att låta den vara ostrukturerad.  

ENFJ och kognitiva funktioner 

Alla Myers-Briggs personlighetstyper har en unik hierarkisk kognitiv uppsättning av funktioner som förklarar hur vi interagerar med världen. Hur vi tar in information om världen och hur vi sedan använder den informationen i våra beslut. Att den är hierarkisk betyder att de olika kognitiva funktionerna har olika mycket påverkan på en ENFJ:s beteende.  

De fyra kognitiva funktionerna för ENFJ är följande:

 • Dominant funktion: Extrovert känsla (Fe). Det är deras primära funktion, som fokuserar på att förstå och tillgodose andras behov och känslor. Det är ENFJ:s starkaste kognitiva funktion, som får störst inflytande över individens beteende. 
 • Hjälpfunktion: Introvert intuition (Ni). Det är deras sekundära funktion, som hjälper dem att se mönster och framtida möjligheter. 
 • Tertiär funktion: Extrovert kännande (Se). Denna funktion gör att ENFJ:s tar in nuet och samlar konkreta detaljer från sin omgivning. 
 • Underordnad funktion: Introvert tänkande (Ti). Den fjärde funktionen, som de använder för att analysera och strukturera information inom sig själv. Det är ENFJ:s svagaste funktion och kan därför leda till svårigheter om den inte stärks.  

Vilka olika undertyper av ENFJ finns det? 

ENFJ går att dela upp i två undertyper: ENFJ-T och ENFJ-A. T står för turbulent och A står för assertiv. Undertyperna belyser hur en och samma personlighetstyp kan skilja sig åt. I ENFJ:s fall gäller det främst egenskaperna självförtroende, stress och öppenhet.  

ENFJ-T (Turbulent)  

Självförtroende: Den turbulenta personligheten är mer känslig för andras problem och ofta mer självmedveten.  

Stress: De kan ha svårare att hantera stress, men är bättre på att sympatisera med andra i liknande situationer.  

Öppenhet: De söker i större utsträckning upp andra människors åsikter och har mer omfattande utbyten med andra människor i sin omgivning.

ENFJ-A (Assertiv)  

Självförtroende: Den assertiva personligheten är mer självsäker och självständig.  

Stress: De är bekväma med att hantera känslor och stress.  

Öppenhet: De är mindre benägna att söka råd från andra människor.  

Vilka styrkor och svagheter finns det med ENFJ? 

Styrkor

 • Inspirerar och motiverar sin omgivning  
 • Hög social och kommunikativ förmåga  
 • Varma och stödjande  
 • Ansvarstagande och strukturerad  

Svagheter

 • Överkänslig för andras känslor och problem  
 • Självuppoffrande och överempatiska  
 • Risk finns att de kan uppfattas som manipulativa  
 • Ohållbart perfektionistiska  

Vilka yrken passar för ENFJ? 

I valet av passande yrke bör en ENFJ prioritera yrken som tillåter personen att använda sig av och uttrycka sina styrkor. Med deras karismatiska personlighet inspirerar och motiverar de sin omgivning. De trivs mycket bra i sociala sammanhang och har en välutvecklad social förmåga. ENFJ:s har även en stor empatisk förmåga och tar många känslobaserade beslut. De beskrivs ofta som naturliga ledare och sanna altruister. Denna blandning av engagemang, empati, social förmåga och ledarskap gör att de passar väl för många olika yrken.  

Några specifika yrken kan vara:

 • Lärare  
 • HR-specialister 
 • Sjukvårdspersonal 
 • Projektledare 
 • Politiker 
 • Psykologer 
 • Entreprenörer  

ENFJ och relationer 

Deras starka empati och förmåga att kommunicera gör dem till omtänksamma och pålitliga partners. Personlighetstypen är bland de mest extroverta personligheterna. De trivs bra i sociala sammanhang och det är en plats där de kan ladda sina psykiska batterier. 

I relationer tenderar ENFJ att:  

 • Vara engagerade, lojala och stödjande.  
 • Söka djupa och meningsfulla relationer och är ofta mycket tillgivna och investerar mycket tid och energi i sina nära och kära.  
 • Sträva efter att förstå och möta sin partners behov och värderar ömsesidig respekt och förståelse.  

Vanliga frågor och svar om ENFJ -personligheter

Är ENFJ en sällsynt personlighetstyp? 

Ja! Det är en av de mest sällsynta personlighetstyperna. 

Hur många procent av människor är ENFJ? 

Det är bara 2 två procent av alla människor som är ENFJ.

Vilka kändisar är ENFJ? 

Det finns några stycken, men de mest välkända är:
Barack Obama, Oprah Winfrey, Michael Jordan och Nelson Mandela.  

Vilka är de bästa karriärerna för ENFJ-personer? 

De bästa karriärerna för ENFJ-personer är de som tillåter personer att använda sig av sina utmärkande personlighetsdrag. I karriärer som kräver ledarskap, kommunikation, empati och social förmåga trivs ENFJ.

Hur hanterar ENFJ-personer stress?

Bra! ENFJ:s verkar vara den personlighet som påverkas minst av stress. De har ofta ett starkt socialt stöd och med ett målinriktat och strukturerat beteende blir det mesta arbete gjort innan de hinner skapa någon allvarlig stress. 

Vilka personlighetstyper är mest kompatibla med ENFJ? 

De personlighetstyper som passar bäst med en ENFJ är ENFP:s och INFJ:s. Men på grund av ENFJ:s sociala skickligheter och empati passar de bra med många olika typer.  

Är ENFJ en introvert eller extrovert personlighetstyp? 

En ENFJ kategoriseras som en extrovert personlighet. Människor som har denna personlighet får som mest energi av att vara med andra människor och inte tvärtom.  

Har du personlighetstypen ENFJ? Gör testet hos oss på Svea KBT

Är du intresserad av att göra ett personlighetstest för att ta reda på vilken personlighetstyp som passar in på dig är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Personligheter
16 personlighetstyper