Personlighet

I den här artikeln kan du läsa om personlighet och hur vi kan hjälpa dig att göra ett anpassat personlighetstest.

Psykologkandidat: Hanna Hagenrud
Medicinsk granskad av Leg.Psykolog Caroline Erkers

Vad är en personlighet?

Med personlighet menas återkommande individuella karakteristika för en individs sätt att tänka, känna och bete sig på. Delar av personligheten kan återspeglas i personliga intressen, faktorer som agerar motiverande, personliga värderingar, vilka förmågor och emotionella mönster. Inom den psykologiska vetenskapen fokuserar man på personligheter och dess uppkomst, de olika personlighetsdragens karakteristiska, de centrala processerna associerat med personlighet, skillnader mellan dem och eventuella maladaptiva former eller mönster.

Gör ett personlighetstest

Är du eller ditt företag intresserad av att göra ett personlighetstest? Gör personlighetstest baserat på femfaktormodellen. Vi utför testerna i form av utbildningar, konfliktinterventioner eller psykisk hälsostatus på både gruppnivå och individnivå.

Andrea W
City – Hötorget
Liselotte S
Vasastan
Jakob H
Vasastan
Olivia E
Täby
Sara M
Kungsholmen
Viktoria M
Kungsholmen
Malin B
Göteborg
Lovisa L
Uppsala
Wendela W
Göteborg
Lina S
Vasastan
Christoffer M
Stockholm city
Petra N
Göteborg
Matilda N
Östermalm
Martin S
Södermalm
Julia S
Kungsholmen
Susanna M
Solna

Vad är skillnaden mellan beteende och personlighet?

Det finns många teorier om huruvida beteende och personlighet hänger ihop, där man uppmärksammat ett samband mellan vilken typ av personlighet en person har och hur denne beter sig eller agerar. Personlighet är således frånskilt från beteende genom att det inkluderar flera aspekter. Trots att personlighet kan sägas ha en inverkan på vårt beteende påverkar vår personlighet betydligt fler aspekter.

Olika sätt att bedöma en personlighet

Det finns flera olika sätt att bedöma personlighetstyper eller personlighetsdrag hos er person. Fyra exempel på strategier är:

 • Självskattningar är ett vanligt förekommande psykometriskt test för att mäta personlighet. Testet genomförs av personen själv och får svara på ett antal frågor eller skatta sitt beteende eller tankemönster enligt olika påståenden.
 • Beteendeobservationer är en metod där en terapeut eller annan utbildad personal observerar en person i olika situationer för att utröna beteenden som är associerade med olika personlighetsdrag.
 • Standardiserade intervjuer där en terapeut eller annan personal genom att ställa frågor och påståenden kan utröna indikationer för olika personlighetsdrag.
 • Projektiva test är en typ av psykometrisk test som ämnar att genom att presentera en vag figur, aktivitet eller bild få en bild av personligheten baserat på hur personen tolkar objektet. Projektiva test kan utröna någon om en persons personlighet genom att dennes tolkning kan säga något om personens sätt att tänka.

Kort om olika skolor eller synsätt på att bedöma personligheter

Det finns olika skolor eller sätt att se på och bedöma personligheter eller personlighetsdrag. Några vanligt förekommande är;

Femfaktormodellen (Big five) anser att det finns fem huvudsakliga aspekter av personlighet som personer har mer eller mindre av:

 • Öppenhet: En person med hög öppenhet har till exempel ett nyfiket eller öppet förhållningssätt till nya utmaningar eller situationer.
 • Samvetsgrannhet: En person med hög samvetsgrannhet är exempelvis målinriktad, strukturerad och detaljfokuserad.
 • Vänlighet: Personer med hög vänlighet tenderar att vara sociala, lättsamma och empatiska.
 • Neuroticism: Personer med hög neuroticism kan te sig emotionellt instabila, vara ledsna eller ångestfyllda, ha en tendens att övertänka samt te sig stressade.
 • Extraversion: Personer med hög extraversion är exempelvis utåtriktade, sociala, har en hög social expressivitet och tycker om att vara i centrum.

16 personligheter

Den här skolan eller teorin menar att det finns 16 personlighetstyper med fyra huvudsakliga kategorier: analytiker, diplomater, väktare och upptäckare. Testet mynnar ut i en kod av olika bokstäver som mer nyanserat beskriver en personlighetstyp.

Här kan du läsa mer om 16-personlighetstyper

Personlighetstest

Vanligt förekommande personlighetstest är:

 1. NEO PI-R som mäter personlighet till big five (femfaktormodellen).
 2. Hogan Personality Inventory (HPI) är ett självskattningsformulär som består av 206 frågor eller items som mäter sju aspekter av personlighet; anpassning, ambitioner, social förmåga, interpersonell känslighet, prydhet, nyfikenhet och inställning till inlärning.
 3. DISC-test är ett vanligt självskattningsformulär inom företagsvärlden som mäter dominans, drivkraft, undergivelse och efterlevnad.
 4. Eysenck Personality Questionnaire (EPQ) är en skala som används för att mäta psykoticism, extraversion och neuroticism.
 5. 16 Personligheter mäter de 16 personlighetstyperna i personlighetsskolan med samma namn. Testet består av 185 flersvarsfrågor.

Hur kan Svea KBT hjälpa dig?

Är du intresserad av att göra ett personlighetstest för att ta reda på vilken personlighetstyp som passar in på dig är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Här kan du läsa mer om andra personlighetstyper:
Femfaktormodellen
16 personlighetstyper