hålla händer

Parterapi

När man inte når varandra

Ibland kan man uppleva att man har kört fast i sin relation. Det kan handla om konflikter som är svåra att lösa på egen hand, olika värderingar eller tillvägagångssätt som ställer till med problem i vardagen och om barn är inblandade kan det kännas extra tungt. Ofta upplevs det som svårt att kommunicera och även intimiteten och sexlivet blir lidande. Det är väldigt svårt att bryta dessa mönster på egen hand och då kan det vara bra att få hjälp av någon utomstående för att fortsätta hålla kärleken vid liv.

 

IBCT – Integrative Behavioral Couple Therapy är en effektiv och beprövad metod som hjälpt många par att hitta tillbaka till varandra. Terapin inleds med en kartläggande fas där paret och psykologen utforskar vilka problemområden som är aktuella för paret. Denna kartläggande fas består utav 4 sessioner. Första sessionen träffar paret psykologen tillsammans, efter det träffar psykologen var och en individuellt och slutligen presenterar psykologen för paret det som framkommit under kartläggningen och hur en behandling kan se ut. Under denna fas undersöks bl. a parets historia, styrkor och svårigheter samt individuella skillnader. Utifrån de mål som formulerats skräddarsys en behandling för att hjälpa just varje enskilt par med de aktuella svårigheterna. Det finns även möjlighet till parterapi på engelska.                                                                                                                


Vill du veta mer? Hör av dig till oss på 08-449 49 97 eller med kontaktformuläret på vår hemsida.