hålla händer

Parterapi

När man inte når varandra

Vad är parterapi?

Ibland kan man uppleva att man har kört fast i sin relation - och då kan det vara en bra idé att se över om parterapi kan vara ett bra alternativ. Det kan handla om konflikter som är svåra att lösa på egen hand, olika värderingar eller tillvägagångssätt som ställer till med problem i vardagen och om barn är inblandade kan det kännas extra tungt. Ofta upplevs det som svårt att kommunicera och även intimiteten och sexlivet blir lidande. Det är väldigt svårt att bryta dessa mönster på egen hand och då kan det vara bra att få hjälp av någon utomstående för att fortsätta hålla kärleken vid liv.

Hur går behandlingen till?

I behandlingen kommer ni att få hjälp att analysera era problem, vad de handlar om, hur de sätts igång och vad som håller dem kvar. Känslor och behov klargörs och ni får nya perspektiv på er själva och er partner. Då kommer ni att framträda tydligare för varandra. Ni kommer att utveckla ett mera bekräftande och närmare sätt att prata och få en gemensam medvetenhet om parrelationen.

Behandlingen har genomgående fokus på känslor. Du kommer att öva på att förstå, reglera och uttrycka dina egna känslor och bli bättre på att uppfatta och bekräfta din partners känslor. Det är också viktigt att få klarhet i vilka delar av dig själv, din partner och parrelationen ni får acceptera och vad som måste förändras. Målet är att ni utvecklar ett nytt sätt att förhålla er till varandra, utan att hamna direkt i konflikt eller undvikande. Relationen mellan er kan då bli djupare och mera givande för båda.

Hur lång tid tar en behandling?

Oftast behövs mellan 5 – 20 samtal. Vill du veta mer? Hör av dig till oss på 08-449 49 97 eller fyll i vårt detta formuläret.

Vad kostar parterapi?

En session (60 min) av parterapi kostar 2000 kr.