Barn- och ungdomsterapi

Det är inte ovanligt att barn oavsett ålder kan drabbas av psykisk ohälsa. Det kan röra sig om allt från oro och ångest till fobier och tvång. Barn har oftast svårare att artikulera sina tankar och känslor och därför kan det upptäcka psykisk ohälsa hos barn. Deras symptom kan oftas manifesteras på andra sätt, som till exempel ont i magen eller huvudet, aggressioner, koncentrationer eller isolering.

Våra psykologer har stor erfarenhet och utbildning för att arbeta med barn och ungdomars psykiska ohälsa. Vi erbjuder även anhörigstöd och familjerådgivning.

 

 

Barn och ungdoms 1 500 kr/session á 45 minuter

Boka online direkt

Du kan direkt boka via hemsidan eller via mobilen. Vi har tillgängliga tider på dagar, kvällar och helger. Välkommen!

08-449 49 97

  • Facebook

© 2020 by SVEA KBT  Proudly created by Visual Mind Studio.