Gymnasieelev

Barn- och ungdomsterapi

Det är inte ovanligt att barn och ungdomar oavsett ålder kan drabbas av psykisk ohälsa. Det kan röra sig om allt från oro och ångest till fobier och tvång till vilket barnterapi eller ungdomsterapi kan vara till hjälp.

 

Barn har oftast svårare att artikulera sina tankar och känslor och därför kan det upptäcka psykisk ohälsa hos barn. Deras symptom kan oftast manifesteras på andra sätt, som till exempel ont i magen eller huvudet, aggressioner, koncentrationer eller isolering.

Våra legaliserade psykologer har stor erfarenhet och utbildning för att arbeta med barn och ungdomars psykiska ohälsa. Vi erbjuder även anhörigstöd och familjerådgivning.